9.10.2014

Pienetkin hyötyvät jättiläisestä

Uuden sukupolven biotuotetehdas avaa keskisuomalaisillekin pk-yrityksille huimia näkymiä. Metsä Fibren keskittyessä omiin vahvuuksiinsa arvoketjussa on tilaa kumppaniyrityksille metsästä maantielle.

Teksti Tommi Salo, Kuvat Metsä Group

Äänekoskelle suunnitellun biotuotetehtaan työllistäväksi vaikutukseksi on tuotannon käynnistyttyä arvioitu yli 2 500 työpaikkaa koko arvoketjussa Suomessa.

Tehtaan rakennusajan työllistävä kokonaisvaikutus on yli 6 000 henkilötyövuotta.

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren suunnittelema tehdashanke on toteutuessaan Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, hieman yli miljardi euroa.

Tehtaan arvoketjussa on tulevaisuudessa lukuisia toimijoita pienistä paikallisista yrityksistä globaaleihin suuryrityksiin.

”Pk-yritysten on uskallettava lähteä mukaan ketjuun. Näin ne luovat uusia työpaikkoja ja kasvavat. Sitä kautta syntyy hyötyä koko Suomen kansantaloudelle”, Metsä Fibren tutkimusjohtaja Niklas von Weymarn korostaa.

Von Weymarn sanoo Metsä Fibren keskittyvän omaan ydinliiketoimintaansa, jolloin syntyy luonnollista tarvetta alansa erikoisosaajille. Biotuotetehdas luo Jyväskylän seudulle ja koko Suomeen biotalouteen keskittyneiden yritysten monipuolisen ekosysteemin.

”Kumppaneita tarvitaan metsästä aina valmiiden tuotteiden kuljetuksiin. Muuten arvoketju ei toimi. Kun löydetään molemminpuolinen luottamus ja molempia kumppanuuden osapuolia hyödyttävä malli, ollaan oikealla tiellä.”

Raaka-ainetta on ympärillä riittävästi
Biotuotetehdas suunnitellaan rakennettavaksi Äänekosken nykyisen sellutehtaan viereen olemassa olevalle tehdastontille. Sijainti on raaka-aineen saatavuuden kannalta hyvä ja logistiset verkostot pitkälti olemassa. Valmistuttuaan tehdas lisää puunkäyttöä merkittävästi.

”Äänekoski on perinteinen toimipaikka, josta löytyy osaamista ja kokemusta. Tärkeintä on, että metsää on ympärillä paljon”, von Weymarn sanoo.

Hän muistuttaa valmistavan teollisuuden olevan tulevaisuudessakin olennainen osa Suomen kansantaloutta. Siksi on tärkeää löytää oikeita tekijöitä myös uuden biotuotetehtaan arvoketjuun.

Von Weymarnin mukaan suurimmat osaamiseen liittyvät haasteet ovat tulevaisuudessa ketjun alkupäässä.

”Miten nuoria innostetaan metsäkoneen kuljettajiksi ja kuljetusliikkeen työntekijöiksi? Tarvitsemme luonnollisesti uusia osaajia myös tehtaalle eläköityvän henkilöstömme tilalle.”

Äänekosken biotuotetehtaan lasketaan synnyttävän Keski-Suomeen biotalouteen keskittyneiden yritysten monipuolisen ekosysteemin. Metsä Fibren tutkimusjohtaja Niklas von Weymarn rohkaisee pk-yrityksiä mukaan tehtaan arvoketjuun.

Takaisin