8.10.2014

Palvelukseen halutaan miljoonia päteviä opettajia

Yli 20 vuoden kokemus työskentelystä eri kulttuureissa on antanut JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijoille vankan näkemyksen ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämistarpeista.

Teksti Timo Sillanpää, kuvat Kaija Hannula ja Shyam Maharjan

AOKKin uusi yhteistyömaa on Nepal. Kuvassa Tribhuvanin yliopiston opettajankouluttajia Länsi-Nepalissa sijaitsevassa Surkehtin kaupungissa.

Suomessa opettajankoulutuksen erityisenä vahvuutena on ammattipedagogiikka, jossa yhdistyvät ammatillinen osaaminen ja ymmärrys siitä, miten ammattilaiseksi opitaan.

Kehittyvissä maissa tarvitaan kipeästi päteviä opettajia. Unescon laskelmien mukaan perusasteella tarvittaisiin 1,6 miljoonaa uutta opettajaa. Kun huomioidaan myös toisen asteen koulutus, maailmasta puuttuu yhteensä 5,2 miljoonaa opettajaa. Opettajapulan vuoksi monet lapset eivät saa edes lukemisen ja laskemisen perustaitoja puhumattakaan ammatillisesta koulutuksesta.

JAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa koulutuksen kehittämishaasteisiin eri maissa tartuttiin jo 1990-luvun alussa. Nykyään yhteistyömaiden kirjo sekä koulutusviennin että opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden puitteissa on laaja.

Tällä hetkellä AOKK toteuttaa vuonna 2013 alkanutta BOOST-hanketta, jossa kehitetään ulkoministeriön kehitysyhteistyörahoituksella keskivietnamilaisen Teacher Training Collegen osaamista. Yhteistyötä Vietnamin koulutusorganisaatioiden kanssa on tehty jo 15 vuotta.

Uusi yhteistyömaa on Nepal, jossa Training of Trainers -hankkeen puitteissa koulutetaan Tribhuvanin yliopiston kanssa eri puolilla maata toimivien kampusten opettajankouluttajia. AOKKin asiantuntijat ovat myös kehittämässä ammatillista opettajankoulutusta Kosovossa ja koulutuksen arviointijärjestelmää Egyptissä.

Opettajapulaan monia syitä

Ammatillisten opettajien pulaan on monia syitä. Kehittyvissä maissa köyhyys, puutteellinen infrastruktuuri ja opettajan työn heikko arvostus ovat suurimpia kehitystä jarruttavia tekijöitä.

"Monet tekevät opettajan työtä muiden töiden ohessa, eikä aikaa tai mahdollisuuksia oman pedagogisen ammattitaidon kehittämiselle ole. Toisaalta kehittyvät maat priorisoivat opettajankoulutuksen varsin korkealle heti, kun ne saavat siihen resursseja ja mahdollisuuksia", toteaa AOKKin johtaja Ulla Mutka.

Ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämisessä ei ole kyse vain yksittäisten opettajien kouluttamisesta, vaan koko ammatillisen koulutusjärjestelmän kehittämisestä. Parhaimmillaan pitkäjänteinen työ vahvistaa maan kilpailukykyä, edistää nuorten työllistymistä ja yrittäjyyttä sekä tukee demokratiakehitystä.

"Kehitämme opettajien ammattitaitoa ja koulutuksen toteutusmuotoja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Yhteistyöllä voimme parantaa ammattiin oppimista ja purkaa syvälle juurtuneita, kehitystä jarruttavia toimintamalleja", Mutka toteaa.

Luottamus rakentuu vähitellen

Yliopettaja Irmeli Maunonen-Eskelisen mukaan Vietnamissa Quang Trin provinssissa sijaitsevan Teacher Training Collegen kanssa tehty yhteistyö on hyvä esimerkki onnistuneesta osaamisen viennistä.

"Vietnam on avautunut maailmalle, bruttokansantuote kasvaa vähintään kuusi prosenttia vuodessa ja koulutusjärjestelmä kehittyy vauhdilla. Olemme onnistuneet juurruttamaan Teacher Training Collegen opetussuunnitelmaan ja opetuskäytäntöihin oppijakeskeisiä opetusmenetelmiä ja projektioppimisen lähestymistapaa."

Alku Vietnamissakin oli haastavaa. Molemminpuolinen luottamus on saavutettu pitkäjänteisellä yhteistyöllä.

"Vuosien varrella olemme huomanneet, että henkilökohtaiset kontaktit ovat tärkeitä. Virallisen keskustelun oheen tarvitaan myös epävirallista dialogia", T&K-päällikkö Leena Kaikkonen kertoo.

Koulutusjärjestelmän kehittämisen aluksi on kuunneltava paikallisten ihmisten ajatuksia heidän oman työnsä kehittämistarpeista. Workshopit ja pienryhmätyöskentelyt ovat osoittautuneet hyviksi metodeiksi alkukartoituksessa, vaikka opettajakeskeisyyteen tottuneessa koulutusjärjestelmässä ne aluksi saattavat tuntua vierailta.

"Olemme saaneet myönteistä palautetta siitä, että kunnioitamme paikallisia ihmisiä. Me emme halua viedä maailmalle länsimaisia malleja sellaisenaan, vaan jokaisen maan erityistarpeet on huomioitava tapauskohtaisesti", Kaikkonen korostaa.

AOKK on tehnyt 15 vuotta yhteistyötä Vietnamin koulutusorganisaatioiden kanssa.

Kuvassa keskeltä oikealle Ulla Mutka, Leena Kaikkonen, Irmeli Maunonen-Eskelinen ja Kaija Hannula.

Oivallus 1990- luvun alussa

AOKKin henkilöstölle osallistuminen kansainvälisiin koulutushankkeisiin on ollut mittava kehittymisen mahdollisuus.

"Osallistuminen kansainvälisiin hankkeisiin on kehittänyt vahvasti henkilöstömme osaamista", AOKKin johtaja Ulla Mutka sanoo.

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa aloitettiin ensimmäisenä Suomessa kansainvälinen, englanninkielellä toteutettava ammatillinen opettajankoulutus vuonna 1994.

”Oivalsimme jo 1990-luvun alussa, että nopeasti kansainvälistyvä toimintaympäristö edellyttää myös opettajilta uutta osaamista. Englanninkielinen opettajankoulutusohjelma on osaltaan luonut tärkeää perustaa sille laajamittaiselle kansainväliselle työlle, jota tänä päivänä teemme”, toteaa Ulla Mutka.

Yhteishaku lähestyy

AOKKissa voit opiskella ammatilliseksi opettajaksi, erityisopettajaksi ja opinto-ohjaajaksi. Hae 7.–27.1.2015!

www.jamk.fi/aokk

Takaisin