8.10.2014

Tiivis paketti hankintatoimen kehittämiseen

AMK järjestää syksyllä 2014 kaksi kahden päivän mittaista Onnistuva osto -koulutusta, jotka antavat työkaluja hankinnan hallintaan.

Teollisuusyritysten liikevaihdosta puolet, jopa 80 prosenttia, saattaa kulua hankintoihin: palveluihin, komponentteihin ja isompiin kokonaisuuksiin. Ääripäässä ovat yritykset, jotka ovat ulkoistaneet valmistuksen kokonaan ja keskittyneet itse myyntiin ja tuotekehitykseen.

Verkostomainen yhteistyö, globaalien hankintojen kasvu ja pitkittynyt taantuma ovat lisänneet painetta hankintatoimen kehittämiseen. Onnistuvassa ostossa on kyse kustannustehokkuudesta, riskienhallinnasta sekä lisäarvon luomisesta asiakkaalle. Onnistuvalla ostolla parannetaan liiketoiminnan kannattavuutta.

”Olen mukana valtakunnallisissa foorumeissa, joissa mietitään, miten hankintaosaamisen tasoa voisi Suomessa nostaa ja edistää yritysten ja julkisen sektorin kustannustehokkuutta, laatua ja kilpailuetua. Erityisesti pk-yrityksillä on huutava tarve hankintatoimen kehittämiseen, mutta myös julkisella sektorilla tarvitaan osaamista”, kertoo vastuukouluttaja, TkT Sanna Nieminen.

Joustavia koulutusmalleja yrityksille
JAMKissa hankintaosaamiseen alettiin panostaa logistiikkainsinöörien koulutuksessa 2000-luvun alussa. Yrityksille on tarjottu yrityskohtaisia koulutus- ja asiantuntijapalveluja. Uusimpana koulutusmuotona on työn ohessa suoritettava Hankintaosaajan diplomikoulutus, joka käynnistyi syksyllä 2014.

Kaksi kertaa vuodessa järjestettävä Onnistuva osto -koulutus sopii työntekijöille, jotka haluavat lyhyessä ajassa tiiviin paketin hankintatoimesta.

”Ensimmäisen osion (6.–7.10.) teemana on Hankintojen johtaminen ja hankintaprosessi. Käymme läpi hankintojen roolia niin teoriassa kuin jokaisen osallistujan omassa organisaatiossa. Koulutuksessa selviävät hankinnan tyypilliset haasteet ja mahdollisuudet sekä hankintaprosessin kulku”, Nieminen kertoo.

Koulutuksen toisessa kokonaisuudessa (25.–26.11.) paneudutaan hankintojen analysointiin ja kehittämiseen. Teemoja ovat lisäksi tietojärjestelmät, hankintatoimen mittaaminen ja sopimukset.

Koulutusta toteutetaan myös yrityskohtaisesti räätälöitynä.

Lisätietoja: www.jamk.fi/onnistuvaosto

Takaisin