9.10.2014

Rakennemuutos vaatii myös asennemuutosta

Runsaat viisi prosenttia JAMKista valmistuneista aloittaa työuransa yrittäjänä. Tavoitteena on kasvattaa heti valmistumisensa jälkeen yrittäjänä aloittavien osuus yli kymmeneen prosenttiin.

"Tarvitsemme elinkelpoisia yrityksiä, joilla on mahdollisuus kasvaa, työllistää ja kansainvälistyä", toteaa JAMKin yrittäjyys- ja innovaatiotoiminnasta vastaava liiketoimintajohtaja Pekka Jääskö.

Yrittäjyyspolku kannustaa ja opettaa
JAMKissa on lisätty opiskelijoiden mahdollisuuksia saada valmennusta ja tukea oman yrityksen perustamiseen. JAMK Generator on kehittynyt muutamassa vuodessa monipuoliseksi palvelutarjottimeksi, joka tarjoaa opiskelijoille erilaisia palveluita tuote- ja liikeidean hiomiseksi.

"Opiskelija voi jo opintojensa aikana perustaa osuuskunnan ja testata liikeideaansa. Oman, markkinoille tähtäävän yrityksen perustaminen voi tapahtua opintojen aikana tai opintojen jälkeen", Jääskö kertoo.

Tarvittaessa uuden yrityksen kätilöinnissä hyödynnetään myös Jyväskylän Yritystehtaan palveluja. Yritystehdas on JAMKin, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n ja Suomen Yrityskehitys Oy:n palvelukokonaisuus, joka tukee uusien kasvuyritysten syntymistä ja kehittämistä.

"Kokeneet yrittäjyyden ja riskisijoittamisen asiantuntijat ovat käytettävissämme, kun liikeideaa lähdetään kaupallistamaan ja sen elinkelpoisuutta sekä mahdollisuuksia rahoitukseen ja kasvuun arvioidaan. Tästä hyvänä esimerkkinä on Suomen Yrityskehitys Oy:n kanssa yhteistyössä toteutettava rahoituspaneeli", Jääskö toteaa.

Jääskö pitää tärkeänä kaikille amk-tutkintoa opiskeleville pakollisia yrittäjyys- ja innovaatio-opintoja. Viiden opintopisteen opintojaksolla käydään läpi yrittäjyyden perusteita. Opiskelijat pääsevät myös työstämään yritysten toimeksiantoja yrittäjyysopintoihin sisältyvällä innovaatioviikolla.

Takaisin