jamk.fi -asiakaslehti 2/2014 - Pääkirjoitus

Hankkeilla parempaa kilpailukykyä kumppaneillemme

"Yhteistyö on tuloksellisen TKI-toiminnan edellytys."

Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) volyymi on kymmenen viime vuoden aikana kasvanut merkittävästi. Ulkopuolisen rahoituksen määrällä mitaten JAMK kuului vuonna 2013 ammattikorkeakoulujen kärkijoukkoon. Myös JAMKin TKI-toimijoiden määrä on kasvanut ja osaamisen taso entisestään vahvistunut. Yhtenä osoituksena toiminnan laadusta ja vaikuttavuudesta voitaneen pitää TEKESin­ ja Suomen Akatemian myönteisiä tutkimusrahoituspäätöksiä.

JAMKin TKI-toiminta keskittyy viiteen painoalaan: innovatiiviseen oppimiseen, perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, uudistuvaan kilpailukykyyn, kyberturvallisuuteen ja biotalouteen.

Suuri osa hankkeista on monialaisia, ja niissä on yritysten lisäksi mukana muita korkeakouluja, oppilaitoksia ja kehittäjäorganisaatioita. Lisäksi käynnissä on lukuisia kansainvälisiä TKI-hankkeita. Ne tarjoavat kaikille hanketoimijoille ja asiakasyrityksille mahdollisuuden omaksua hyviä kansainvälisiä käytäntöjä sekä laajentaa kansainvälisiä verkostoja.

Koulutuksen ja TKI-toiminnan avulla autamme asiakkaitamme ja koko Keski-Suomen maakuntaa menestymään. Monet asiakastarpeisiin räätälöidyistä projekteista, koulutuksista ja sparrauksista ovat kehittäneet asiakasyritysten liiketoimintaa tarjoamalla uusia, kilpailukykyä uudistavia ratkaisuja. Hanketyö tarjoaa myös henkilöstöllemme ja opiskelijoillemme erinomaisia oppimispaikkoja. Kokemuksiemme mukaan parhaisiin tuloksiin päästään, kun asiakkaat ovat mukana jo ideointi- ja suunnitteluvaiheessa. Monialaisen asiantuntijuuden lisäksi JAMKissa­ tunnetaan rahoituskanavat ja osataan hankehallinnointi.

Yhteistyö on tuloksellisen TKI-toiminnan edellytys. Yhteistyötä edistää parhaiten asiantuntijoiden ja asiakkaiden keskinäinen luottamus. Mikäli toimijat löytävät yhteisen intressin, yhteistyö voi laajentua esimerkiksi koko toimialaa koskevaksi. Yhtenä hyvänä maakunnallisena esimerkkinä koko toimialaa kehittävästä hankeyhteistyöstä voidaan mainita Keski-Suomen ruokaketjujen kehittämisstrategia 2014–2020, jonka työstämiseen osallistui 200 alueellista toimijaa.

Yhteisymmärryksessä ja tavoitteellisesti toimien voimme saada aikaan asiakkaiden tarpeita tyydyttäviä ratkaisuja, tavoiteltua vaikuttavuutta ja entistä parempaa asiakastyytyväisyyttä.

Asta Walhlgrén, Yksikönjohtaja, Liiketoiminta

Takaisin