Sähköautojen latauksen lainsäädäntö muuttuu keväällä 2020 energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) myötä. Uusi laki määrittelee mm. paljonko latauspisteitä tarvitaan taloyhtiöiden, koulujen ja päiväkotien parkkipaikoille. Energiatehokkuusdirektiivi velvoittaa taloyhtiöt varustamaan autopaikat latausvalmiuden mahdollistavalla putkituksella. Direktiivi koskee niin uusia kuin vanhoja rakennuksia, joissa tehdään laaja korjaushanke rakennukseen kiinteästi kytkeytyvälle yli 10 autopaikan pysäköintialueelle. Hallitus on esittänyt taloyhtiöille vielä tätäkin tiukempia velvoitteita. Eduskunta antoi asiasta lakiesityksen hallitukselle maaliskuussa 2020.

– Tällä hetkellä taloyhtiöllä ei ole velvoitetta toteuttaa latauspisteitä ja lataamiseen tarvitaan taloyhtiön lupa. Taloyhtiön tulee kaikissa tilanteissa varmistaa, että lataaminen on turvallista, toteaa Hannu Mähönen Kiinteistöliitto Keski-Suomesta.

Mitä kaikkea tulisi huomioida, kun taloyhtiössä harkitaan latauspisteinvestointia?

– Päätöksentekoa taloyhtiöissä säätelee asunto-osakelaki. Mikäli asukkailla ja osakkailla on tarvetta ja halukkuutta latauspisteille, taloyhtiön on kartoitettava sähköverkon tila ja riittävyys sekä erilaiset lataustavat. Taloyhtiön hallituksen päätösvalta riittää kartoitustyön teettämiseen. Itse toteutuksesta päätetään yhtiökokouksessa ja siihen on useita erilaisia päätöksentekovaihtoehtoja, Mähönen jatkaa.

Päätöksentekoon vaikuttaa ovatko autopaikat taloyhtiön vai osakkaiden hallinnassa, halutaanko latauslaitteet kaikille autopaikoille vai osalle paikoista ja onko kyseessä yhtiön vai osakkaiden oma hanke. Myös taloyhtiön tulossa olevat korjaushankkeet kannattaa huomioida.

TEKSTI TANJA MINKKINEN KUVA iSTOCK

Sähköautot

2030 Suomessa on kansallisten tavoitteiden mukaan 250 000 sähköautoa. Autoja ladataan yleisimmin kotona ja työpaikoilla.

Akun latautuminen täyteen kestää 8-16 tuntia latausvirrasta riippuen. Ajokilometrejä latausmäärällä saa 100-200.

AC-lataus = hidas lataus,
DC-lataus = pikalataus

Sähköautoilu sopii hyvin kaupunkiin; ilmanlaatu pysyy hyvänä, työ-, kauppa- ja harrastusmatkat ovat lyhyitä. Suomalaiset ajavat vuorokaudessa keskimäärin 40 km.

Latausinfraan sekä autonhankintaan on mahdollista saada hankintatukea. JAMK on järjestänyt sähköautojen lataukseen liittyviä seminaareja.