jamk.fi

(EU -tietosuoja-asetus (2016/679).

Tietosuojaseloste päivitetty 22.5.2018.

1. Rekisterin pitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
PL 207, 40101 Jyväskylä
Puh. 020 743 8100

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana

Heli Toivola, markkinointipäällikkö, 040 580 1659, etunimi.sukunimi@jamk.fi

3. Rekisterin nimi

Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoito sekä koulutus- ja palvelutuotteiden markkinointi ja myynti. Rekisteri perustuu rekisteröidyn suostumukseen ja AMK-lakiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan yhteystiedot.

Asiakashallintajärjestelmään rekisteröidään

  • Alumnit (alumnirekisteri)
  • Potentiaaliset henkilö- ja organisaatioasiakkaat
  • Asiakas- ja sidosryhmäorganisaatiot
  • Yhteyshenkilöt em. organisaatioissa
  • Asiakkaaseen kohdistetut toimenpiteet
  • Koulutus- ja palvelutuotteet

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja täydennetään ja ylläpidetään asiakaskontaktien perusteella. Rekisteriin voi liittyä tilaamalla JAMKin uutiskirjeen verkkopalveluiden lomakkeilla sekä osallistumalla JAMKin järjestämiin kilpailuihin, arvontoihin ja kyselyihin.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:
Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa

ATK:lle talletetut tiedot:
Rekisterin käyttäjillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Jokainen voi kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn ja pyytää niiden poistamista.  Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyynnöt osoitetaan: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Postiosoite PL 207, 40101 Jyväskylä. Käyntiosoite Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä, puh. +358 20 743 8100.

10. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.Kielto merkitään rekisteriin.