jamk.fi

Musiikin moniosaajaksi

Musiikin tutkinto-ohjelmasta valmistuu musiikkipedagogeja. Valittavissa on erilaisia opintopolkuja: instrumenttiopettaja, musiikinohjaaja, musiikkiteatterin ohjaaja ja varhaisiän musiikinopettaja.