jamk.fi

Asiakaslähtöisen hoitotyön osaajaksi

Sairaanhoitajakoulutus on mukana alkuvuoden englanninkielisten tutkinto-ohjelmien haussa sekä kevään suomenkielisten ohjelmien yhteishaussa, kätilöopintoihin voit hakea syksyn yhteishaussa.

Tietoiskuissa perehdytään lähemmin sairaanhoitajan ja kätilön tutkinto-ohjelmiin. Esittelijöinä ovat hyvinvointiyksikön markkinointikoordinaattori Katri Kunelius sekä opiskelija Maria Röntynen.