JAMK tutuksi: sairaanhoitajaksi tai kätilöksi - JAMK
jamk.fi

Asiakaslähtöisen hoitotyön osaajaksi

Sairaanhoitajakoulutus on mukana alkuvuoden englanninkielisten tutkinto-ohjelmien haussa sekä kevään suomenkielisten ohjelmien yhteishaussa, kätilöopintoihin voit hakea syksyn yhteishaussa.

Tietoiskuissa perehdytään lähemmin sairaanhoitajan ja kätilön tutkinto-ohjelmiin. Esittelijöinä ovat hyvinvointiyksikön markkinointikoordinaattori Katri Kunelius sekä opiskelija Maria Röntynen.

Englanninkielisessä Nursing-koulutusohjelmassa 10 vuotta opettanut lehtori Marjo Palovaara on myös koko koulutusohjelman vastuuopettaja.

"Mielekkäintä ovat opiskelijat ja heidän kanssaan työskentely. Joka päivä opiskelijat opettavat minulle jotain uutta, haastavat kehittämään toimintaa. Myös kansainvälinen työskentely eri partnerikorkeakoulujen kanssa kiehtoo."

Lue lisää