jamk.fi
Aila Paloniemi, kansanedustaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen pj

Tervetuloa!

"Arvoisat uudet opiskelijamme, teitä on paikalla yli tuhat, hyvät kutsuvieraat ja korkeakouluyhteisömme jäsenet, Lukuvuotemme käynnistyy suurissa valtion- ja kuntatalouden haasteissa mutta myös yhä kiihtyvissä globaaleissa ongelmissa. Sodat ja konfliktit sekä heikko turvallisuustilanne Syyriassa, Irakissa ja monissa muissa maissa, epävarmuus ja hätä tulevaisuudesta ajaa nyt yhä kasvavan määrän turvapaikanhakijoita ja pakolaisia jopa henkensä uhalla Eurooppaan. "

Välimeren alueen pakolaiskatastrofi koskettaa entistä syvemmin myös Suomea. Tuoreimpien tietojen mukaan joudumme valmistautumaan jopa 15 000 turvapaikanhakijan vastaanottoon tänä vuonna. Kärjistyvä tilanne on ollut osaltaan luomassa otollista maaperää vihapuheen, syrjinnän ja suoranaisen rasismin lisääntymiselle. Meidän on sanouduttava selkeästi irti tällaisesta kehityksestä. Vihan, kansalaisten vahingoittamisen ja syrjinnän työkaluin tätä maata ja maailmaa ei rakenneta.

Pääministeri Sipilän hallituksen tavoitteet alkaneelle nelivuotiskaudelle korostavat oppimisympäristöjen modernisoimista sekä digitalisaation ja uuden pedagogiikan hyödyntämistä oppimisessa. Koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta sekä koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyttä halutaan lisätä ja koulutusviennin esteitä purkaa. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää sekä koulutuksen keskeyttäneiden joukkoa pyritään selvästi vähentämään. Alkusyksyyn mennessä on määrä luoda yksityiskohtaisia mittareita, joilla tavoitteita arvioidaan.

Työ ei synny itsestään, sen olemme voineet huomata kaikkialla Suomessa mutta erityisesti Keski-Suomessa. Olemme vajonneet maan synkimmäksi työttömyysalueeksi. Koska pysyviä työpaikkoja tarjotaan yhä vähemmän, keskitymme entistä vahvemmin yrittäjyyskoulutukseen. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, yliopisto ja koulutuskuntayhtymä testaavat alkavana lukuvuonna yhteisiä yrittäjyysopintoja ensimmäistä kertaa. Mistään pikku opiskelijajoukosta ei ole kyse, oppilaitoksissa ahkeroi yhteensä noin 45 000 opiskelijaa. Uudenlaisilla yrittäjyysopinnoilla haluamme vahvistaa opiskelijoiden kykyä ottaa itse vastuuta työllistymisestään ja oman työpaikan rakentamisesta. Oppilaitosten yhteinen yrittäjyyskoulutus antaa mahdollisuuden myös monialaisille kohtaamisille, joista voi olettaa syntyvän uudenlaisia liikeideoita. Juuri tällaiseen yhteistyöhön oppilaitosten kesken haluan olla kannustamassa kaikkia toimijoita.

Suomalainen korkeakoulujärjestelmä tarvitsee lisää yhteistyötä. Tämä nähtiin selvästi kansainvälisen arviointiryhmän raportissa, joka julkaistiin maaliskuussa. Ryhmä kehottaa kohtelemaan ammattikorkeakouluja ja yliopistoja yhdenvertaisina osina suomalaista korkeakoulujärjestelmää. Kansainvälisessä arvioinnissa todetaan lisäksi että ammattikorkeakoulut ovat selkeästi lunastaneet paikkansa tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä Suomen työ- ja elinkeinoelämän kouluttajina. Niinpä ammattikorkeakouluilla tulisi olla myös yhdenvertaiset mahdollisuudet tutkimustoimintaan ja sen rahoittamiseen kuin yliopistoilla. Näiden suositusten soisi vihdoin muuttuvan käytännöiksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut ehdotuksensa ammatillisen peruskoulutuksen, ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksen määrällisistä tavoitteista 2020-luvulle. Ehdotuksen lähtökohtina ovat Suomen saattaminen kasvu-uralle ja osaavan työvoiman turvaaminen kansakunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kannalta keskeisille aloille. Nuorille suunnatun koulutuksen tutkintotarve kasvaa yliopistokoulutuksessa ja vähenee sekä ammattikorkeakoulutuksessa että ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tutkintomääriä ehdotetaan lisättäväksi keskeisillä kasvualoilla.

Jyväskylän ammattikorkeakoululla on erinomaiset mahdollisuudet vastata tulevaisuuden työelämän haasteisiin ja tarpeisiin. Oppilaitoksemme sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto-ohjelma esimerkiksi läpäisi The International Union for Health Promotion and Education akkreditoinnin terveyden edistämisen ylemmässä amk-koulutuksessa. JAMKin liiketalouden koulutus on saanut toistamiseen kansainvälisen akkreditoinnin ja pelinkehittäjäkoulutuksen opiskelijat voittivat kultaa Assembly -tietokonefestivaaleilla. Kaiken lisäksi vetämämme koulutushanke Egyptissä on päättynyt onnistuneesti ja kiinnostus suomalaista koulutusjärjestelmää kohtaan nousee kohisten.

Arvoisat kutsuvieraat, hyvät korkeakouluyhteisömme jäsenet, uudet opiskelijat

Olette lämpimästi tervetulleita opiskelemaan Jyväskylään, yhteen maan parhaimmista ammattikorkeakouluista. Opintojen ohessa teillä on mahdollisuus harrastaa tässä kaupungissa melkein mitä vain mielikuvituksenne keksii. Täällä on erinomaiset liikunta- ja kulttuuripalvelut ja matala kynnys osallistua. Avajaistemme teema, rakenna oma tulevaisuutesi istuu mainiosti sekä tähän aikaan että tähän kaupunkiin.

Haluan toivottaa teille kaikille menestyksekästä lukuvuotta !

Aila Paloniemi
kansanedustaja
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen pj

(JAMKin lukuvuoden avajaiset 25.8.2015, Tervetuloa! -puhe)

Avainsanat

Jaa

Takaisin