jamk.fi
toggle mainmenu toggle search
5.9.2017 12:00 - 5.9.2017 16:00

Tietosuoja kuntoon

Tietosuoja kuntoon -seminaari 5.9. on suunnattu etenkin pk-yrityksille ja yrityspäättäjille, jotka haluavat huomioida tietosuojauudistuksen organisaationsa toiminnassa ja tietoturvan suunnittelussa. Uuden tietosuoja-asetuksen mukaan yritysten tulee olla valmiita osoittamaan, että henkilötiedot on suojattu asetuksen mukaisesti.

Aika: 5.9.2017 12:00 - 5.9.2017 16:00
Paikka: Pääkampus, BP07.1/BP07.2 Rajakatu 35, Jyväskylä
Tapahtuman tyyppi: Seminaari
Kieli: Suomi

Ohjelma

Klo 12.00
Avaussanat

Tietosuojauudistuksen merkitys PK-yritykselle
Pekka Vanhanen, lehtori, JAMK

Tietosuojauudistuksen vaatimukset tietoturvalle

Tietosuoja-asetuksen 32-artikla asettaa erityisiä vaatimuksia tietoturvalle. Käytännössä yrityksellä tulee olla määriteltynä ja toteutettuna henkilötietojen käsittelyjärjestelmille prosessit riskinhallinnalle, jatkuvuudenhallinnalle ja tietoturvapoikkeamien havaitsemiseksi. Puheenvuorossa esitellään mitä riskinhallinta, jatkuvuudenhallinta ja tietoturvapoikkeamienhallinta ovat tietosuoja-asetuksen yhteydessä.

Juha Kirves, asiantuntija, kyberturvallisuus, JAMK

Kahvitauko

Tietosuojauudistuksen road map JAMKissa
Minkälaisten toimenpiteiden toteuttamiseen organisaation tulee olla valmis siirtymäajan päätyttyä? JAMKin roadmapissa pyritään nostamaan esiin niitä keskeisiä asioita, jotka on otettava huomioon toimintaa suunniteltaessa. Mitä tietosuojan saralla JAMKissa on jo tehty ja mitä vielä pitäisi tehdä?
tietosuojavastaava Mirja Nojonen, JAMK

FINCSC -kyberturvallisuussertifikaatin esittely
projektityöntekijä Tuukka Laava, JAMK

JAMKilla on suunnitteilla pk-yrityksille suunnattu hanke, joka auttaa yrityksiä valmistautumaan tietosuojauudistukseen. Aihetta esittelee kyberasiantuntija Juha Kirves.

Tapahtuma päättyy noin klo 16.00

Hinta ja ilmoittautuminen

Seminaarin hinta on 95 euroa, sis alv 24 % ja kahvin. Ilmoittaudu 29.8. mennessä!

Ilmoittaudu tästä

Tietoturvan johtamisen rooli korostuu

Tietoturva pitää sisällään kaiken tiedon turvaamisen, kun taas tietosuoja kattaa ainoastaan henkilötietojen suojaamisen. Tietosuoja ei organisaatiossa voi olla kunnossa, jos tietoturvaan ei ole panostettu.

Kyberrikollisuuden ja identiteettivarkauksien lisääntyessä tietoturvan rooli huomioidaan lainsäädännössä selkeästi. Merkittävässä roolissa uudessa asetuksessa on riskienhallinta eli yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen kohdistuvien uhkien, riskien ja haavoittuvuuksien tunnistaminen ja niihin varautuminen. Lisäksi henkilötietojen käsittelyyn kohdistuvat riskit on kyettävä tunnistamaan. Myös tiedon luokittelu, yrityksen liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu ja häiriötilanteiden hallinta ovat toimenpiteitä, jotka pitäisi saada jatkuviksi prosesseiksi yrityksissä. On mietittävä, millainen tietoturva on riittävä yrityskohtaisesti nyt ja tulevaisuudessa. Tämä koskee kaikkia yrityksiä - myös pk-kenttää - sillä yritysten tulee täyttää tietosuojaan liittyvät juridiset velvoitteensa.