Ammattikorkeakulut ketterinä kehittäjinä – koulun seinät murtuvat

Ammattikorkeakoulut ovat olleet suomalaisen työ- ja elinkeinoelämän kehittäjiä koko olemassaolonsa ajan. Toiminta on perustunut aitoon kehitystarpeeseen ja nopeaan reagointikykyyn. Ammattikorkeakoulujen asiantuntijat, opiskelijat, tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöt tarjoavat innovaatioalustan koko yhteiskunnan kehittämiselle.

Kuinka ammattikorkeakoulut saadaan entistä syvemmin sulautumaan osaksi alueiden kehitysekosysteemejä? Miten tuetaan yhteiskehittämistä ja avoimia innovaatioita, joissa opettajat, opiskelijat, työelämä, yritykset ja kansalaiset voivat olla osana uuden luomista ja käyttöönottoa? Kuinka murentaa koulujen seinät ja sulauttaa ammattikorkeakoulut ja niiden osaaminen osaksi muun yhteiskunnan jokapäiväistä toimintaa?

Työpajatyöskentelyyn trackissa johdattelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kehitysjohtaja Kalevi Niemen keynote-puheenvuoro.

Kuinka käytämme työpajojen dataa?

Tapahtuman järjestäjät JAMK ja Arene ry voivat hyödyntää AMK-päivän työpajoissa 5.5.2021 koottua dataa jatkotutkimuksissa sekä opinnäytetöissä ja TKI-toiminnassa.

Kaikki työpajoissa koottu data on anonyymia, ei avointa tekstiaineistoa.