Löytyi 7 osumaa avainsanalla "soveltava tutkimus"

kirjan kansi

Kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen nykytila ja tulevaisuuden tarpeet

Tässä julkaisussa raportoidaan kyselytutkimuksen tuloksia, jonka tarkoituksena oli selvittää kuntoutusalalla tehtävän soveltavan tutkimuksen nykytilannetta, laajuutta ja aiheita, sekä saada tutkijoiden näkemyksiä siitä, mihin kuntoutuksen tutkimusta tulisi jatkossa kohdentaa.

Julkaisun kansilehti / Cover image

Yhteiskehittämisestä kilpailuetua matkailu- ja ravitsemisalalle

Tässä julkaisussa esitellään, millaista yhteistyö voi olla matkailu- ja ravitsemisalan korkeakoulutuksen ja elinkeinoelämän välillä sekä miten soveltavan tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää alan elinkeinoelämän kehittämisessä.

CAMS - Soveltavan materiaalitutkimuksen huippukeskus

CAMS on JAMKin sovelletun tutkimuksen keskus, jossa yhdistyy kone- ja materiaalitekniikan uusin huippuosaaminen. CAMS-keskuksessa toteutetaan yrityslähtöisiä tutkimusprojekteja, joiden tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja synnyttää tuotekehityksen kautta uutta liiketoimintaa.

JAMK kartoitti kyberharjoitusympäristöjä Euroopassa

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa selvitettiin vuonna 2020 eurooppalaisia kyberturvallisuusympäristöjä ja niiden ominaisuuksia. Laaja selvitys on Euroopassa ensimmäinen laatuaan.

JAMK mukaan eurooppalaiseen kone- ja valmistustekniikan EFFRA-verkostoon

Jyväskylän ammattikorkeakoulu liittyi vuonna 2020 osaksi European Factories of the Future Research Associationin (EFFRA) -verkostoa. Verkosto koostuu EU-maiden konetekniikan ja teollisen valmistuksen yrityksistä ja tutkimusorganisaatioista.