Löytyi 4 osumaa avainsanalla "ravitsemus"

kuvituskuva: kirjan kansi

Elintarvikejätteen seuranta ja ruokahävikinhallinta ravitsemispalveluissa

Tähän kirjallisuusselvitykseen on koottu tietoa elintarvikejätteen ja ruokahävikin vähentämisen keinoista ja syntymisen riskitekijöistä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä ravitsemispalveluissa. Elintarvikejätteen ja ruokahävikin seuranta ja vähentäminen on noussut globaalisti yhä tärkeämmäksi tavoitteeksi.

kuvituskuva: kirjan kansi

Ravitsemukselliset riskit ravitsemispalveluissa

Tässä kirjallisuusselvityksessä tarkastellaan ravitsemuslaatua ja sen indikaattoreita ravitsemispalveluiden näkökulmasta sekä valvontaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja Oiva-raportin toimintamallia. Näiden lisäksi esitellään suomalaisten ruokailun ominaispiirteitä ja ravitsemuslaadun toteutumista eri väestöryhmissä.

kuvituskuva: kirjan kansi

Ruokapalvelut muutoksessa

Ruokapalvelujen kehittäminen on jatkuvaa työtä. Tässä kirjassa on esimerkkejä ruokapalvelujen kehittämisestä AMK-opinnäytetöissä sekä ruokapalvelujen kehittämiskohteista ja ravitsemusaiheista YAMK-opinnäytetöissä.