jamk.fi

Tarina (109) tradenomi (45) yritystoiminta (1) markkinointi (18) taloushallinto (11) johtaminen (15) kansainvälistyminen (10) biotalous (36) painoala (4) maatalous (13) kyberturvallisuus (11) ict (10) tilat (5) vuokrattavat tilat (4) liikuntatilat (1) tila (1) juhlatilat (1) vuokrattava (1) aula- ja esittelytilat (1) koulutustilat (1) neuvottelutilat (1) auditoriot (1) Kirjastot (1) Kirjasto (2) lainaustoiminta (1) Asiakaspalvelu (1) Kirjastokortit (1) Maksut (1) kaukolainaus (1) kaukopalvelu (1) varaaminen (1) lainaaminen (1) opetus (8) aineistot (3) tutkimusaineisto (4) ohjaus (2) opinnäytteet (1) musiikki (15) luonnonvara-ala (7) tietokannat (3) Hankinta (9) Kirjastoaineistot (1) lomakkeet (1) Asiointi (1) ehdotukset (1) julkaisut (2) myynti (15) verkkokauppa (3) julkaisutoiminta (2) julkaisuarkistot (1) Laatu (7) esteettömyys (1) historia (1) palvelut (9) kokoelmat (1) henkilörekisteri (1) yhteistyö (3) JAMK (1) Yrittäjyys (32) Innovaatio (3) Inspiraatio (0) Yrittäjä (8) Yritys (0) Concept Lab (0) Yrittäjäilta (0) Innovaatiotoiminta (1) Osaaminen (3) Kilpailukyky (4) teknologia (8) innovation (0) uudistuva kilpailukyky (1) kasvuyritys (1) liiketoiminta (13) Elmo (2) Asio (1) Optima (3) Opiskelijaintra (1) Elmo-työpöytä (1) Helpdesk (1) sähköposti (2) tiimiakatemia (4) liiketalouden ala (33) perhetutkimus (1) ict-ala (6) koulutusala (9) kulttuuriala (13) matkailu- ja ravitsemisala (17) sosiaali- ja terveysala (28) tekniikan ala (26) tutkintokoulutus (7) amk-tutkinto (10) yamk-tutkinto (11) englanninkieliset koulutukset (4) insinööri (25) bachelor's degree (2) nursing (3) Social Services and Health Care (1) toimintaterapeutti (9) koulutusohjelma (6) kuntoutuksen ohjaaja (4) fysioterapeutti (7) sairaanhoitaja (8) restonomi (26) agrologi (13) älykoti (1) biotalousinstituutti (9) artikkeli (1) tapahtuma (1) aokk (3) koulutusvienti (8) hakeminen (5) ammatillinen opettajakorkeakoulu (11) Avoin AMK (23) täydennyskoulutus (12) Koulutustarjonta (1) päiväopiskelu (0) aikuisopiskelu (6) Education (7) master's degree (1) Teacher Education College (0) Summer School (1) oppilaanohjaus (1) opo (4) opoille (1) paikkoja valituille (1) jatko-opinnot (0) jatko-opiskelu (1) opiskelu aikuisena (1) aikuiskoulutus (42) jatkokoulutus (1) jatkotutkinto (1) yhteishaku (10) kilpailu (0) korkeakouludiplomi (8) opiskelijat (1) liiketalous (17) henkilöstöhallinto (3) hanke (14) seminaari (3) peliala (7) talous (2) tunnusluvut (1) ruoka (1) tapahtumat (7) messut (3) logistiikka (30) kampus (2) luonto (2) liiketoiminnan kehittäminen (10) palvelumuotoilu (9) asiakaspalvelukoulutus (2) markkinatutkimus (2) markkinointitutkimus (1) markkinakartoitus (1) vastuullinen liiketoiminta (1) kestävä kehitys (6) vastuullinen yritystoiminta (1) osaamiskartoitus (2) ympäristöjärjestelmä (1) ympäristökatselmus (1) osaamisen johtamisen (2) kehityskeskustelu (1) yritysvastuu (1) laboratorio (2) avajaiset (6) tutkimus (25) henkilöstöosaaja (1) talousosaaja (1) verkko-opinnot (6) opiskelu (6) ruokaa (0) safkaa (1) kumppanuusyhteistyö (3) kumppani (1) asiakaslehti012014 (1) 100pyörää (1) resurssiviisaus (5) kansainvälisyys (10) opinnäytetyö (3) hyvinvointiyksikkö (1) hyvinvointi (13) vuosikertomus (2) 2013 (2) opinto-ohjaaja (8) valintakoe (8) pääsykoe (5) kuoro (0) tiimioppiminen (2) AET14Z (4) areas of expertise (0) professionals (0) JAMK staff (0) hyvinvointiteknologia (6) online-kurssit (3) hoitotyö (4) pelikoulutus (2) tietojenkäsittely (8) School of Business Professionals (0) näyttötutkintomestari (2) ammatillinen (0) opettajakorkeakoulu (2) Avoin (5) AMK (18) bachelor's (0) Teacher (0) palveluliiketoiminta (5) TKI (16) Green (1) rekrytointi (5) matkailu- (3) ravitsemisala (4) gastronomia (1) kestävä (1) gastronomiaopinnot (1) pelitradenomi (1) tikotradenomi (1) tiko (2) pelialan (2) tradenomiyamk (1) tradenomi-yamk (1) liiketoimintayamk (2) ylempi (1) ylempi+amk+tradenomi (1) management (4) talousjohtaminen (4) online (0) uraohjaus (8) some (4) muutot (1) information (1) databases (1) sources (1) tutkinto-ohjelma (6) monimuoto (15) päivätoteutus (3) päätoiminen (1) amk-opiskelu (3) diplomi (1) ravitsemus (2) opintopolku (3) business (4) centre (0) competitiveness (0) centerforcompetitiveness (0) centreforcompetitiveness (0) MOC (0) lukuvuosi (3) JAMKO (4) cantinovum (1) hakija (1) hakuinfo (2) yamk (23) restonomi-yamk (1) workshops (0) new (0) math (0) multiculturalworkgroups (0) oikeustradenomi (1) kätilöopinnot (2) kasvu (1) viestintä (16) aikuistradenomi (1) verkkotradenomi (1) pelillistäminen (5) kumppanuus (4) NaturVention (1) restonomiopiskelijat (2) testaus (5) restonomikoulutus (4) restonomiopiskelu (1) tuotekehitys (5) tilasuunnittelun (1) toimitilapalvelujen (1) projektiopinnot (2) facility (1) SJSU (0) UADE (0) Communication (1) asiakaslehti (9) 2/2014 (4) lähiruoka (3) brändi (2) strategia (1) vuorovaikutustaidot (4) suhdetoiminta (1) ennakointi (2) sparraus (0) metsäteollisuus (2) liikeidea (1) yliopisto (2) suomen (1) yrityskehitys (1) asiantuntijuus (1) pelikurssi (2) osto (1) hankintatoimi (1) hankintaosaaja (3) työhyvinvointi (7) viulu (1) tekes (2) virkistyspäivä (1) sukupolvenvaihdos (1) urheiluliiketoiminta (7) akkreditointi (2) logistics (1) engineering (1) eur-ace (1) toimitilapalvelut (1) fysioterapia (3) puolustusvoimat (1) jyvsectec (1) asiantuntijaorganisaatio (1) kumppanuussopimus (1) konsultointi (2) kehittäminen (8) yrityshautomo (1) tuoteväylä (1) biotalouskampus (1) saarijärvi (2) metsäala (1) akatemia (1) hanketoiminta (1) rahoitus (3) kätilö (3) verkostoituminen (1) ajoitukset (0) aikataulut (0) technology (0) international (2) visio (0) missio (0) arvot (0) profiilit (0) hospitality (1) students (1) tietoisku (11) esittely (1) abi-info (1) abipäivä (1) opiskelijakunta (1) opiskelijaelämä (1) matematiikka (8) päässälaskumestari (0) sosionomi (2) musiikkipedagogi (10) pop/jazz (2) instrumenttipedagogi (1) musiikinohjaaja (1) muoti (1) vähittäiskauppa (4) henkilöstöjohtaminen (5) urheilubisnes (3) urheilutradenomi (4) IB (2) hakijapalvelut (1) viestintäteknologia (1) tekniikka (2) ICT-ura (1) luonnonvara (2) maaseutu (2) palveluaaltoja (1) restonomiopinnot (1) studia (1) studia-messut (1) alumni (10) story (1) turvataidot (2) turvataitokasvatus (1) sidosryhmäviestintä (2) sponsorointi (1) Esimiesosaaminen (3) markkinointiosaaminen (1) analysointiosaaminen (2) Leadership (0) FM (24) taideterapeutti (1) TtM (11) KM (5) HuK (2) koulutussuunnittelu (3) Scrum (1) Testing (1) Java (3) QM (1) PsT (1) Fysiikka (4) Toimisto-ohjelmat (2) HTML (2) Javascript (1) PHP (1) DI (9) Bioeconomy (2) facebook (1) Markkinointiviestintä (4) blogit (1) opettajankoulutus (4) design (1) KTT (5) LitM (2) MuM (2) Kantele (3) Luokanopettaja (1) Opetusteknologia (7) tvt (2) videotuotanto (5) verkkokokous (1) TtT (2) THM (2) asiantuntija (6) Kätilötyö (2) Erikoisssairaanhoitaja (1) KTM (10) tulevaisuudentutkimus (1) aluekehitys (2) Laadunhallinta (6) projektihallinto (6) Tohtoriopiskelija (1) Culture (1) Kv.verkostot (4) Kilpailutus (3) Sovelluskehitystyö (2) FL (4) TtL (1) verkkotutkimus (1) Quality (0) Metsätalousinsinööri (2) metsätalous (8) bioenergy (1) aineenopettaja (4) tiimimestari (4) resurssiviisas (1) KTaO (1) MMM (5) toimintatutkkimus (2) etnografia (1) rekrytointipäivä (1) rekrypäivä (1) stories (0) Käytettävyys (4) Web-kehitys (6) Pelinkehitys (5) Ohjelmistokehitys (7) ICT-liiketoiminta (1) BBA (0) alumnitoiminta (2) alumniverkosto (2) innovatiivinen (1) Webropol (2) coaching (2) MBA (1) Työnohjaaja (1) Verotus (1) harjoittelu (4) konsertti (0) facebook-markkinointi (1) www-sivut (1) verkkosivut (1) etene-hanke (1) etene (1) suunnittelu (2) opiskelijatarina (31) Ruokatuotanto (2) verkostot (1) projekti (3) liiketoimintayksikkö (0) henkilöstöasiantuntija (1) hr-osaaja (1) hr-kärki (2) Ekonomi (1) JET (2) MAT (1) Laadunohjaaja (1) Yhteisöviestintä (3) työnhakuvalmennus (2) Ohjausosaaminen/tutorointi (4) ohjaaminen (4) vuorohoito (3) ESR (2) verkkopedagogiikka (11) verkko-opetus (9) oppimisympäristöt (6) brändiasiantuntija (1) markkinointiopinnot (1) brändikärki (1) sosiaaliala (2) Johtaminen&esimiestyö (2) projektijohtaminen (5) valmennus (5) Opiskelijaviestintä (1) opiskelijaintranet (0) intranet (1) liikuntaseura (2) higher education (2) Digitaalinen markkinointi (7) sosiaalinen media (12) Tradenomi AMK (2) Kauppatieteiden maisteri (3) Kauppatieteen lisensiaatti (1) Terveystieteiden tohtori (2) Sairaanhoidon opettaja (1) Hallintotieteiden maisteri (3) korkeakouludiplomi ja lyhyet korkeakouluopinnot (1) palautteet ja kyselyjärjestelmät (1) ulkoinen ja sisäinen viestintä (1) koulutuksen prosessiosaaminen (1) opintojen ohjaus (3) Filosofian lisensiaatti (historia) (1) Projektisuunnittelu ja -johtaminen (5) Tutkimus- ja kehittämistoiminta (10) open badge (1) blended learning (4) Vocational Teacher (0) ruokaketjujen kehittäminen ja verkostot (2) Vaativa asiakastyö (2) tutkimusosaaminen: toimintatutkimus (1) Lasten sairaanhoitaja (1) Opetussuunnitelmien ja sairaanhoitajakoulutuksen kansainvälinen kehittäminen (1) Lasten ja nuorten hoitotyö (1) terveystieteiden maisteri (3) ammatillinen opettaja (15) Opetus ja opintojen ohjaus (1) Luovat menetelmät vuorovaikutuksessa (1) Filosofian tohtori (3) terveystieteiden lisensiaatti (2) Business Intelligence (1) Project management (7) filosofian maisteri (11) ammatillinen opettajankoulutus (8) Microsoft Office (2) Kestävä gastronomia (4) JAMK Summer School (2) kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus (3) kulttuurien välinen viestintä (2) kansainväliset hankkeet (10) Taiteen maisteri (1) toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) (2) Potilaan kliininen tutkiminen (1) simulaatio oppiminen (1) markkinoinnin suunnittelu (1) Opetus ja ohjaus (14) yrittäjän ammattitutkinto (1) Brand Leader (1) Terveyden edistäminen (7) why jamk (1) Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto (1) keski-suomen osuuspankki (1) avoimet työpaikat (1) työnantaja (1) digimarkkinointi (3) verkkokaupan perustaminen (1) Tradenomi (AMK) (5) amkhaku (1) hae jamkiin (2) hakuohjeet (1) ylempi amk (1) hakuohjeet amk (1) osallistaminen (0) matkailu- ja palveluliiketoiminta (6) restonomi yamk (6) creativity and communication (0) creativity and communication in business (0) business summer school (0) international summer school business (0) summer studies (0) summer course business (0) Team Academy (1) kevään yhteishaku (2) hakutilastot (1) pisterajat (1) tilastot (1) haku (1) haku tilastot (1) study projects (1) C2 Smart Light (1) outdoor lightning project (1) ib stundents study project (1) international business (7) study in english (0) kilpailut (0) opiskelijakuva (0) kuntoutuksenohjaus (1) sport business (2) amktutkinto (1) hallitus (1) johtoryhmä (1) työllistyminen (2) Beihua (1) innovaatiopäivät (1) henkilöstö (1) puheenjohtaja (1) asiakaslehti012015 (1) amk-insinööri (4) muuntokoulutus (1) tuotekehitysympäristö (1) testausympäristö (1) tietotekniikka (4) kasvu open (0) erityisopettaja (1) JAMK tutuksi (13) hakijan päivä (1) annual report (13) 2014 (13) board members (1) campus (1) employment (2) teacher education (1) post secondary diploma (1) bioeconomy campus (1) day at work (1) cyber security (4) diploma of higher education (1) valintakoe liiketalous (1) liiketalouden valintakoeaineisto (1) valintakokeen ennakkomateriaali tradenomi (1) muka (1) avoin korkeakouluopetus (6) myynnin osaaja (3) perhepalvelut (1) perheidenhyvinvointi (1) seksologia (1) ikääntyminen (1) perheosaaminen (1) jamk international professors week (0) business professors week (0) shcool of business professors week (0) talonrakennustekniikka (3) rakennesuunnittelu (1) puurakenteet (1) CAD (AutoCAD) (1) energiatehokkuus (3) Master of Sciences (1) Physics (1) Mathematics (1) International things (1) International Activities (2) konetekniikka (6) Kuljetukset (2) videon käyttömahdollisuudet oppimisessa (2) motorisen ja taidon oppimisen kysymykset (1) Agrologi - AMK (5) levyseppähitsaaja (1) tietotekniikka-asentaja (1) application (0) application timetable (0) epas (1) Maatalous- ja metsätieteiden maisteri (MMM) (1) monimuoto-opinnot (5) monimuoto-opiskelu (4) opiskelu työn ohella (1) aikuisena opiskelemaan (1) jyväskylä (2) opintotuki (1) alempi korkeakoulututkinto (0) JAMK Yritysvalmentaja (1) yritysvalmentaja (1) tutorointi (3) ylempi AMK-tutkinto (2) ylempi korkeakoulututkinto (0) tilavuokraus (6) kuntoutusala (7) sosiaali-jaterveysala (2) Medianomi (1) lisähaku (1) elinkaaripalvelut (1) Filosofian maisteri (englannin kieli) (1) neste ralli tutkimus (1) urheilututkimus (1) urheilumarkkinointi (1) Entrepreneurship (3) Insinööri (AMK) (16) Yritysvalmennus (3) Tiimivalmennus (3) LinkedIn (3) klassinen (1) toimintakyky (1) viinikoulutus (2) Kunnossapito (3) SAP R/3 (1) Paperikoneet (4) tyhy (1) tyhy-päivä (1) opening ceremony (4) google analytics (1) lied (1) oppilaskunta (1) Jyväskylän aluetaksi (1) JAT (1) KT (2) Kuntoutuksen ohjaaja (YAMK) (1) Ammatillinen opettaja (AmO) (8) agrologi yamk (4) logistiikkainsinööri (11) Keski-Suomi (3) case (12) lukio (3) ammattiopisto (1) ahot (0) konsultoiva taloushallinto (1) vaihto (1) finanssiala (2) opiskele englanniksi (2) jääkiekko (1) ammattikorkeakoulututkinto (1) kaksoistutkinto (1) opintojen rakenne (1) restonomialumni (1) kuluttajapalvelut (2) rakentaminen (3) rakennusmestari (0) restonomiksi verkossa (1) restonomi verkko-opinnot (1) koulutussuunnittelija (0) edustuskuoro (1) information technology (2) Sähköinen liiketoiminta ja teknologia (1) Yrittäjyys/yritystoiminnan käynnistäminen (2) Tuotekehitysosaaminen (5) Hankintaosaaminen (3) pedagogiikka (3) tilauskoulutus (0) restonomicase (3) ravintolakokki (1) kokista restonomiksi (1) opiskelijat tuotekehitys (1) tilasuunnittelun opiskelu (1) toimitilapalvelujen opiskelu (1) restonomi projektiopinnot (1) facility manaagement (1) restonomi monimuoto (1) tradenomicase (0) international business alumni (1) digitalisaatio (6) julkaisu (2) monikulttuurisuus (0) opinto-ohjaajankoulutus (1) suunta (1) instrumenttiopettaja (2) kliininen asiantuntija (2) tapahtumakalenteri (1) seminaarit (1) muoti ja vähittäiskauppa (1) icrt (1) palvelujen tuottaminen ja johtaminen (1) erityisopettajankoulutus (0) tieto- ja viestintätekniikka (5) opintovierailu (1) päässälasku (0) tradenomi yamk (3) restonomit projektit (1) palvelu aaltoja (1) opiskelija-yritysyhteistyö (1) yritysyhteistyö (1) työelämäosaaminen (1) muutos (1) tuottavuus (1) pk-yritys (1) muutosjohtaminen (1) työmarkkinapäivä (1) tiedottaminen (3) tapahtumatuotanto (4) markkinointi- ja viestintäsuunnittelu (1) Research (0) Esiintyjäpalvelut (1) juomakoulutus (1) drinkkikoulutus (1) cocktailkoulutus (1) olutkoulutus (1) viskikoulutus (1) viskikurssi (1) uusi opiskelija (1) opiskelijatarinat (11) polkuopinnot (6) finanssi (1) verkkomaksaminen (1) vanhustyö (1) verkkosisällön hallinta ja kehitys (1) ukk (1) muoti- ja vähittäiskauppa (0) vastuullinen matkailu (2) Päihdehoitotyö (1) kaksoisdiagnoosipotilaiden hoitotyö (1) työnantajia (1) projektinhallintajärjestelmä (1) projektien suunnittelu (8) sosiaalityö (3) CRM (5) projektihallinta (4) OTK (1) varatuomari (1) Koneteknikko (1) psykiatrinen sairaanhoitaja (2) terveydenhoitaja AMK (1) tarinat (22) Sport Business School (2) opettajaopinnot (4) tapahtuman järjestäminen (5) Google adwords (1) sisäinen ja ulkoinen viestintä (4) brändiosaaja (1) verkkotutkinto (1) nuottikirja (2) yhteissoitto (1) lahjoitus (0) Paperin- ja kartongintuotanto (2) RCM (3) toimitilarestonomi (1) automaatio (7) robotiikka (10) kuntoutus (12) vahvuusala (4) muotiliiketoiminta (0) muotibisnes (0) kotihoito (1) sähkö- ja automaatiotekniikka (3) sähkötekniikka (2) energiatekniikka (1) ympäristötekniikka (1) energia- ja ympäristötekniikka (1) tavaratuotanto (1) 3D (3) konesuunnittelu (1) teknologiaosaaminen (2) liiketoimintaprosessit (1) laskentatoimi (1) rakennustekniikka (3) yhdyskuntatekniikka (1) talonrakentaminen (1) kiinteistönpito (2) korjausrakentaminen (3) elinkaari (4) uusiutuva luonnonvara (1) elinkeino (1) maatila (2) kotieläin (1) suomalainen musiikkikampus (1) sosiaalijaterveysala (1) Osaaminen kilpailukyvyksi (1) sijoittuminen (1) tarvaala (3) turvallisuus (4) blogi (1) musiikin koulutus (2) digitaalisuus (4) monialaisuus (1) ympäristö (2) muotoilu (1) hankinnat (8) study abroad programmes (0) lääkeenmäärääminen (0) teknologiayksikkö (1) verkko-opiskelu (7) henkilöstö- ja talousosaaja (1) kiinteistöliiketoiminta (2) kiinteistö (1) kiinteistöala (2) JAMKin visuaalinen ilme (1) ura- ja opinto-ohjaus (1) verkosto (1) teollisuus (2) hallinto (3) lehtori (5) LKV (1) varhaiskasvatus (2) liikenneyrittäjä (1) tavaraliikenne (1) tavaraliikenneyrittäjä (1) kattilantestaus (1) työpäivä (2) johtajuus (3) jälkimarkkinointi (1) liikenneyrittäjäkoulutus (1) verkostojohtaminen (2) Laulunopettaja (1) Instrumenttiosaaminen (3) pedagoginen osaaminen (8) foneettinen osaaminen (1) äänifysiologinen osaaminen (1) Opetussuunnitelmatyö (3) Musiikkianalyysi (2) Musiikin kirjoittaminen (2) Musiikin teoria (2) Musiikkiteknologia (1) Musiikin tuottaminen (1) Musiikkikasvatus (2) Ylempi korkeakoulu (5) AmO (11) Kuoronjohto (1) Orkesterinjohto (1) AMK musiikkipedagogi (1) Musiikin teorianopettaja (1) Musiikin historia (1) Diplomipianisti (1) Säestäminen (1) Kilpailukykyä (2) strateginen johtaminen (2) Projektiosaaja (1) digitaalinen liiketoiminta (5) Tutkimusmenetelmät (8) Ohjelmistotuotanto (2) tutkimus- ja kehittämisosaaminen (7) perhehoitotyö (1) yhteistyötaidot (2) Master's degrees (1) Musiikkipedagogi YAMK (1) työvoimakoulutus (4) projektinhallinta (9) vastuullisuus (4) päihde- ja kriisihoitotyö (1) valmentaminen (2) student stories (1) studentstories (3) internationalbusiness (1) liikuntabisnes (1) open ceremony (1) rector´s speech (1) avajaispuhe (1) tutkinto (2) tekniikka talous (1) sairaanhoitajat (0) restonomi (AMK) (4) alanvaihto (1) tulokset (1) indesign (1) Projektin laatiminen ja hallinnointi (2) 2/2016 (1) siirto (1) siirto-opiskelija (1) digitaalisaatio (2) tuition fees (1) rekrytointitapahtuma (1) isona insinööriksi (1) matikka (0) avoin tiede (7) avoin tki (4) julkaiseminen (3) finaali (0) vaihto-opiskelu (3) koulutusteknologia (3) myynnin ja markkinoinnin tradenomi (1) markkinointitradenomi (1) myyntitradenomi (1) diversophy (1) datan analysointi (5) kuljetusjärjestelmä (1) toimitusketjun hallinta (2) biomassojen logistiikka (1) optimointi (2) simulointi (1) Tunnistusjärjestelmät (1) Kuormanvarmistaminen (2) sisälogistiikka (6) materiaalinohjaus (1) fysiikan laboratoriotyöt (2) konsertit (0) sbs (1) sport management (0) sport research (0) tohtorikoulutettava (1) biotalouslogistiikka (1) erikoistumiskoulutus (7) oppisopimus (1) oppiminen työpaikalla (1) ohjaus työpaikalla (1) oppiminen työpaikalla (1) sote-ala (2) digitaalinen toimitusketju (1) hankintakoulutus (1) uratarina (3) henkilöstöala tradenomi (1) yrityksille (7) Prosessijohtaminen (2) laatujohtaminen (2) Tukitiimi (1) sähkökäytöt (1) sähköturvallisuus (1) Valmistustekniikka (1) Tuotantotekniikka (3) Hitsaustekniikka (1) Ohutlevyvalmistusteknologiat (1) Tekninenpiirustus AutoCAD (1) Inventor (1) ISO9001:2015 (1) tilalliset (0) jamktyöpäivä (0) expriences (0) lukivaikeus (1) dysleksia (1) ohjaaminen (1) lukusujuvuus (1) defi (0) sydäniskuri (0) tukipalvelut (1) tilitoimisto (1) osaamisvaatimukset (1) palvelut (1) asiakkaat (1) teknologia (2) hakijatutkimus (3) hakijat (2) Jyväskylän ammattikorkeakoulu (2) työelämäyhteistyö (2) osaaminen (1) varhaiskasvatus (1) vuorohoito (1) seksuaaliterveyden edistäminen (1) turvataidot (1) maahanmuuttaja (1) monikulttuurisuus (1) Internationalisation (2) Education Expertise (1) Competence Development (1) osaaminen ja työhyvinvointi hoitotyössä (1) liikunta (1) urheilu (1) kansalaistoiminta (1) kolmas sektori (1) työllistäminen (1) yhteissoitto (1) ikääntyneet (3) kuntoutus (2) kotihoito (3) seniori- ja vanhustyö (2) lastenmusiikki (1) laadullinen tutkimus (5) määrällinen tutkimus (1) luotettavuustarkastelu (1) verkkotutkimus (1) myyntikoulutus (3) future technologies (0) bioengineering (0) renewable energy (0) quality management (0) environmental technology (0) bio-based industries (0) opiskeljaelämää (0) elintarvikkeet (2) ammattikorkeakoulu (1) kokemuksia (3) onnistuva osto (1) teollisuustekniikka (0) rakennusala (4) yritystarina (1) biotalouden kehittäminen (5) sisäilma (2) rakennustuotanto (1) YAMK-opinnot (2) hr-opinnot (1) kauppa (2) pelikurssi koululaisille (3) lähiruokaketju (0) yhteisömuusikko (2) kotikuntoutus (1) luontomatkailu (1) brändiseminaari (1) ohjaus (1) verkostoituminen (1) opiskeluhyvinvointityö (3) opiskelukyky (1) opintopsykologinen toiminta (1) erikoistumiskoulutukset (2) sisältömarkkinointi (1) sisällöntuotanto (2) interventiotutkimus (2) kehittämistutkimus (1) konstruktivistinen tutkimus (1) opinnäytetyö (2) pro gradu (2) konenäkö (4) myyntityö (1) mestarimyyjä (1) kulttuuri (2) etäkuntoutus (2) 3D-mallinnus (0) 3D-tulostaminen (0) rakennusautomaatio (1) väsymistestaus (0) kemia (2) protopaja (0) kuljetus (1) open access (2) aineistonhallintasuunnitelma (5) aineistonhallinta (5) tutkimusdata (4) data (3) arkisto (4) arkistointi (4) avoimuus (1) rinnakkaistallentaminen (2) tiede (2) tutkija (3) tutkimussuunnitelma (4) tietoarkisto (3) pitkäaikaissäilytys (3) tietovaranto (2) aineisto (2) tutkimusaineistot (3) tutkimusmenetelmät (1) icf (1) tietosuojavastaava (1) verkkoviestintä (2) Terveystieteen maisteri (2) Työfysioterapeutti (1) Lasten toimintaterapiaosaaminen (2) Tiimityöskentelyn osaaminen (1) Esteettömyysosaaminen (2) Sharepoint (2) oracle (1) IT-palveluiden hallinta (1) Tietoturvan hallinta (1) Information Security Management (1) Security Incident Management (1) IT Service Management (1) Kyber- ja tietoturvallisuus (4) ohjelmistokehitysprojektit ja niiden johtaminen (2) Sähköinen asiointi (1) wordpress (0) kulttuuri- ja taidepolitiikka (1) Käyttöliittymä (1) kuvankäsittely (4) Hoitotyön kehittäminen (1) Interventiotutkimus sekä Laadullinen tutkimus (1) sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja (1) Green Care -toiminta (2) sosialiturva (2) kansainvälinen sosiaalivakuutus (1) Terveyden edistäminen ja elämäntapaohjaus (1) sertifioitu tiimivalmentaja (1) Lasten fysioterapia (1) moniammatillinen tiimioppiminen ja- työskentely (2) hankeveistintä (1) taitto (2) ohjelmointi (4) twitter (1) hankevalmistelu (5) hankeviestintä (5) valokuvaus (2) research and development (0) AMK & YAMK tutkinnot (2) Business-koulutuksen laadunhallinta ja akkreditoinnit (1) Koulutuksen suunnittelu (3) maatalouden kannattavuus (2) tuotannon suunnittelu (2) maa- ja metsätalouden kirjanpito- ja verotus (1) luomutuotanto (1) business management (0) innovaatiot (4) elinikäinen oppiminen (5) Pedagogiset opinnot (2) projektin hoito (1) tarjouskyselyt (1) liikeidean arviointi (2) liikeidean kehittäminen (2) liiketoimintastrategia (1) franchising (1) ketjuliiketoiminta (2) yrityskaupat (1) urheiluvedonlyönti (1) Teollisuustekniikan opiskelijahallinnolliset asiat (1) korkeakoulun tilastointi (1) Elektroniikka (1) EMC (1) Lastentarhanopettajan tutkinto (1) mediakasvatus (1) lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja kasvun kehityksen ja oppimisen tukeminen (2) lähijohtaminen (1) oppimisen psykologia (1) hyvinvointi ja mielenterveys (1) terveysteknologia (2) simulaatioympäristöt (1) Toimitilajohtaminen erityisesti käyttäjäpalvelut (2) monimuotoisten työ- ja oppimisympäristöjen suunnittelu (1) perheiden hyvinvointi ja palvelut (3) Majoitusala (1) palvelujen markkinointi (2) elämystuotanto (2) Mittaaminen (3) yhdistystoiminta (1) BIM (1) Kognitiivinen psykoterapeutti (1) ICT Valmiudet (3) Lääkelaskut (1) Spss tilasto (1) toimintaterapia ja kuntutus (1) opetus ja kuntoutus (1) monimuoto-opiskelijoiden opettajatutor (1) Opiskelijahallinto (1) 3D mallinnus (3) CATIA (1) 3D-tulostus (2) Prosessitekniikka (1) Tehdassuunnittelu (1) kemisti (1) sisäilman ja puun mikrobit (1) biomassan varastointi (1) asiakastilauksien toteuttaminen (3) koesuunnittelu ja käytännön toteutus (2) mikroskopointi (1) Työsuojelu (1) Perehdytys (1) Puunhankinta (1) Agrologi (amk) (3) Ympäristötieteet (1) puuenergian tuotanto (1) jalostus ja käyttö (1) projektien suunnittelu ja toteutus (10) Agrologi AMK (4) Johtamisosaaminen (1) Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen (2) Hyvinvointiteknologiaosaaminen (2) asiakas (3) elämänkulku (1) Liikeideoiden arviointi (2) neuvottelutaito (5) osaamiset (1) osallisuus (2) Yhteiskuntatieteen maisteri (0) tutkimustulosten kaupallistaminen. (1) yritysrahoitus (0) myynninvalmennus (2) pienryhmätoiminta (1) poltto (1) kattilatekniikka (1) mittaukset (1) toimeksianto (1) palaminen (1) leijupeti (1) kiertoleiju (1) arina (1) EN303-5 (1) polttoaineet (1) analyysit (1) Ylempi korkeakoulu (opiskelija) (1) projektin talous (3) Maatalouden tuotantoprosessit (2) Täsmäviljely (1) µCHP (1) T&K&I-toiminnan suunnittelu (3) luovat ja taiteelliset menetelmät (1) ryhmänohjaus (2) Mielenterveys- ja päihdekuntoutus (1) Työ- ja työhön valmennus (1) Ammatillinen kuntoutus (3) Tuotekehityksen johtaminen ja hallinta (1) projektien johtaminen (6) sosiaalinen media markkinoinnissa (1) brändäys (2) Konseptien kehittäminen (1) monialaisten tiimien toiminta (1) tiimien toiminnan kehittäminen (2) opettaminen (7) opinto-ohjaus (3) käyttäjäkokemuksen suunnittelu (2) user experience (2) Viestinnän opetus (1) suomi toisena kielenä -opetus (2) hanketyöskentely (8) arviointi (2) projektiosaaminen (4) FMEA (2) RCA (1) Tutkimus- ja kehitystehtävät (1) Kemia ja kemian prosessit (1) BtoB myynti ja markkinointi (2) Laatu PD (1) fasilitointi (4) sosionomi AMK (3) Esiintymistaito (4) akateeminen kirjoittaminen (2) kielenhuolto (1) opetuksen suunnittelu (4) pedagoginen kehittäminen (3) portfoliotyöskentely (1) PLE (0) osaamisen tunnistaminen (1) digitaaliset tekstitaidot (1) ePortfolio (0) Konetekniikan insinööri (2) budjetointi (3) hankintamäärittelyt (1) Johtaminen & esimiestyö (3) ostot (1) tuulienergia (1) teollisuusvaihteet (1) huoltoliiketoiminta (2) tilasunnittelu (1) opetuksen kehittäminen (3) muutoskyvykkyys (2) oppimateriaalit (1) työelämän viestintätaidot (1) kirjoittamisen ohjaaminen (1) kestävyys (1) englanti (3) kielitaidon arviointi (1) Tuotannon ohjaus (1) Esimiestehtävät (3) Tuotannon kehittäminen (2) LEAN (3) Kemian tekniikka (1) kiertotalous (9) Cleantech (1) sosionomi YAMK (1) Monitoimijaisten projektien johtaminen (1) Opetussuunitelmien kehittäminen (1) laadunvarmistujärjestelmien arviointi (1) Sosiaali- ja terveyspalvlujärjestelmän kehittäminen (1) Sairaanhoitajan laajennetut tehtäväkuvat (1) international logistics (1) Opiskelijoiden ohjaus (2) projektien ohjaus (2) materiaalitekniikka (1) KTM Markkinointi (1) puutarhuri (1) maaseuturahasto (1) full stack (1) avoin amk äänekoskella (2) liiketalous äänekoski (0) myynti ja markkinonti (0) matkailun korkeakouludiplomi (1) matkailun vastuullinen tuotekehitys (2) front end (0) back end (0) Koto (1) kädentaidot (1) hyvinvointikioski (1) hyvinvointipalvelut (1) kamarikuoro (1) Kemikaaliturvallisuusasiat ja REACH-asetukset (1) etäopiskelu (2) osaava pk (1) valmennusohjelma (1) henkilöstöjohtamisen valmennusohjelma (1) Kokous- ja kongressipalvelut (1) Kulttuurituottaja (AMK) (2) Vedenlaadun mittausratkaisut (2) Vesinäytteen ottaminen (1) Vesienpuhdistusratkaisut (2) Puhdas ja jätevesi (0) Master of International Law (1) projektihallintojärjestelmä (1) työsuhdejuridiikka (1) 3D - tulostus (1) koulutuksen kehittäminen ja tukipalvelut (8) education development and support services (3) Koulutoimi (1) terveystoimi (1) Telecom (0) Monialaista kokemusta (1) hotelli- ja ravintola-ala (3) ohjaus- ja opetustyö (9) korkeakoulupedagogiikka (5) Rehabilitation (1) Maaseudun kehittäminen (5) teknologiateollisuus (1) koulutuksen arviointi (3) kustannustoiminta (1) maaseudun pk-yritykset (1) luonnonmukainen tuotanto (1) EAKR (2) kansainvälinen liiketoiminta (6) Paperikoneteollisuus (3) projektinjohto (4) peliteollisuus (4) alkoholin maahantuonti (1) Henkilöstöpalvelut (2) Graafinen ala (1) Metalliteollisuus (4) yritysneuvonta (2) liikkeenjohdon konsultointi (2) maanpuolustus (1) liikunta (2) Bio- ja kiertotalous (3) mekaaninen metsäteollisuus (1) S2-opetus terveydenhuoltoalalla (1) Matkailu- ja majoitusala (4) Suunnittelija insinööritoimistossa (1) liikunta- ja kulttuuriala (1) pienet maaseudun yritykset (2) catering (0) isot tapahtumat (0) urheilutapahtumat (1) elintarvikkeiden jatkojalostus (1) Bio- ja kiertoralous (1) tekniset tekstiilit (1) teollisuuden tekstiilipalvelut (1) erikoistoimintaterapeutti (1) sote-asiakastyön menetelmät (2) Suomen kieli (1) kielentutkimus (1) Elinkaaren hallinta (1) Kemianteollisuus (1) Autoteollisuus (2) Teollisuuden automaatio- ja sähkösuunnittelu (1) käyttöönotot (1) nanoteknologia (1) sellu- ja paperiteollisuus (2) komposiitit (1) Tekes (TUTL-rahoitus) (1) kuluttajatavarakauppa (1) Ohjelmistoliiketoiminta (3) uravalmennus (1) career guidance (1) kehitysyhteistyö (2) kuljetus ja liikenne (0) vakuutus (0) energia-ala (1) Office365 (1) Windows-palvelimet (1) Virtualisointi (2) Powershell (1) Hakemistopalvelut (1) Levyjärjestelmät (1) business technology (1) Financial Management (1) human resource management (1) customer relationship management (1) sales and marketing management (1) Tietotekniikkainsinööri (1) Identiteetinhallinta (2) käyttäjätunnukset (1) levypalvelut (1) varmistukset (1) eduroam (1) Vaihto-omaisuuden ohjaaminen (1) taloussuunnittelu (1) bisnesmallien kehittäminen (1) Sopimusoikeus (1) HR-prosessit (1) projektien valmistelu (4) projektien toteutus (5) vaikuttavuus (1) Terveys ja hyvinvointi (6) Opetus ja hanketyö (3) monimuotokoulutus (7) verkko-ohjaus (4) International Banking (1) Commercial Media (1) Electronic Business (1) instagram (2) tarjoukset (1) Erityiskasvatuksen ohjausosaaminen (2) perhetyön ja lastensuojelun asiakastyö (1) rikos- ja riita-asioiden sovittelu (1) projektityön osaaminen (3) projektien valmistelu- ja toteutus (1) Verkoston kehittäjä (1) asiakkuudet (1) asiakkaslähtöisyys (3) myynti ja markkinointi (1) painopalvelut (1) visualisointi (1) Kääntäminen ja tulkkaus. (1) Balanced Scorecard (1) Työntutkimus (1) Ulkoistaminen (1) Terveydenhuollon logistiikka (1) Terveydenhuollon Lean (1) ulkoistukset (1) verkkokaupan logistiikka (1) NDT (1) Bobath-terapeutti (1) Neurologinen fysioterapia (1) Lasten ja nuorten fysioterapia (1) urheilufysioterapia (1) vauvahieronta (1) ETM (1) elintarvikeketju (3) BHM (1) kiinteistön (0) Kuntoarviot (0) Kuntotutkimukset (0) jätehuolto (1) resurssitehokkuus (2) julkinen päätöksenteko (1) peltoenergia (1) estettömyyden arviointi (1) ikääntyneiden turvallinen kotiasuminen (1) esteettömyyden arviointi (1) Kotitalousopettaja (1) kieltenopetus (1) Verkko-oppimisympäristöt (2) O365 (2) AAPA-verkosto (1) tiimiesimiestehtävät (1) maaseudun kehittäminen ja verkostot (1) Esimiestyö ja Yrittäjyys (2) Projektityö (2) talousraportointi (1) Excel (1) ammatillinen koulutus (4) ammatillinen aikuiskoulutus (1) Teräsbetonirakenteet (2) Mekaniikka (2) Talonrakennus (1) Vesiensuojelu (1) Ympäristönsuojelu (1) levät (1) musiikkikasvatus (1) pelillisyys (1) pelillistäminen (1) pedagogiikka (1) Suomalainen musiikkikampus (1) Keski-Suomi (1) postgraduate (0) diplomas (0) postgraduate diplomas (0) MaRa-ala (1) taloushallinnon raportointi (0) vastuullinen liiketoiminta ja kestävä kehitys (1) institute of information technology (0) full-time master (0) business degree (0) syksyn yhteishaku (0) Argentiina (0) myyntipsykologia (1) Paperiteollisuus (1) myynnin psykologia (1) frisbeegolf (1) matkailu (1) kunta (1) liikuntaseura (1) golf (1) yhteistyö (1) Terveyden edistämisen suunnittelu ja arviointi (1) elämäntapavalmennus (1) Digimenetelmät (1) kokemusasiantuntijuus (2) Tradenomi ylempi AMK (1) global mobility (1) kansainvälinen liikkuvuus ja sen prosessit (1) HR (2) opiskeljatarina (1) Brella (1) master or business administration (1) videoeditointi (1) auditointi (1) kandee (0) kouluttaja (1) nuoret aikuiset (1) ryhmätoiminta (2) vanhemmuus (1) vertaistuki (1) liikenne (0) kvalitatiivinen tutkimus (2) kvantitatiivinen tutkimus (1) virtuaalitodellisuus (2) VR-teknologia (3) tutkimustulosten kaupallistaminen (0) toimintaterapia ja kuntoutus (2) etänä tapahtuva opetus (2) moniammatillinen työskentely (2) toimintaterapia (5) aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (1) ravitsemustieteen aineopinnot (1) kuntoutus ryhmänohjaus (1) digitaaliset menetelmät hyvinvoinnin tukemisessa (2) kuntoutus sairaalassa ja avoterveydenhuollossa (1) ikääntyneiden kuntoutus ja ryhmäohjaus (2) nuorten hyvinvoinnin tukeminen (3) psykososiaalinen tuki (2) Toimintaterapia & kuntoutus (2) toimintakyvyn arviointi (1) aikuisasiakkaat ja mielenterveys (2) Green Care-toiminta (1) eläinavusteinen työskentely (1) Aikuispsykiatria (1) erikoissairaanhoito (1) rakennusterveys (1) hybridi- ja lähiopetus (2) Ohjausosaaminen/opiskelijatutorointi (1) Ammatillinen ja sosiaalinen kuntoutus (2) Kokonaisvaltainen kuntoutus (1) myyntiosaaminen (1) asiakastilauksien ja messujen toteuttaminen (1) hyvinvointi alan yrittäjyys (1) sodexo (0) digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä (1) digierko (0) digitaalinen toimintaympäristö (0) Insinööri prosessitekniikka (1) laborantti (1) portugalin kieli (1) haja-asutuksen vesihuolto (1) kuivakäymälät (1) laatukriteerit (1) Työnojaaja STORy (1) kunta (1) tiedonhallinta (1) rekisteritutkimus (1) aineistonkeruu (2) data management (0) RDI (0) reseach data (0) open science (0) data management plan (0) researcher (0) archiving (0) archive (0) data resources (0) erillishaku (1) E-urheilu (5) prosessit (1) hanketyöskentely ja -valmistelu (1) Erasmus+ Globaali (1) Nordplus (1) Matkailu ja palvelut (2) varainhankinta (8) lahjoita (4) verovähennysoikeus (1) rahankeräyslupa (1) luontolähtöinen toiminta (1) eläinavusteinen toiminta (1) puutarha-avusteinen toiminta (1) maaseutuyrittäjyys (1) Digitalisation (0) Imaging & Visualization (0) R&D (0) International Projects (0) Innovation Processes (0) Drones (0) Photogrammetry (0) Scientific presentations (0) ICT-asentaja (0) koulunkäynninohjaaja (0) hybridiopetus (1) monimuotokoulutus (1) verkko-oppiminen (1) vertaiskehittäminen (1) työelämäläheinen (1) LAB-toiminta (1) hybridiopetus (1) verkko-oppiminen (2) vertaiskehittäminen (2) työelämäläheinen (3) Pedagogical development (1) mentoring (1) IATF 16949:2016 (1) digitaaliset palvelut (1) tehdas (1) tehdasosaaminen (1) puutuoteteollisuus (1) Tradenomi (YAMK) (2) Ristiinopiskelu (3) musiikinopiskelu (0) hotelli (1) retkeily (1) pääkirjoitus (1) rehtori (1) tekoäly (5) AMK-tutkintokoulutuksen prosessit (1) T&K vastaava (1) maa- ja metsätalous (1) yrityskehittäminen (1) lukuvuosimaksut (1) digimarkkinointi (1) strateginen suunnittelu (1) strateginen suunnittelu (1) seo (1) arviointimenetelmät (1) betoniteollisuus (1) työturvallisuus (1) COPM (1) AMPS (1) ICF ja GAS -kouluttaja (1) etäohjaus ja etäopetus (2) työnopinnollistaminen (1) sosiaalinen kuntoutus (1) järjestötyö (2) luonnontieteiden kandidaatti (1) Tuberoom (1) JAMK:n järjestelmät (1) opetustilojen teknologia (1) mobiilimenetelmät (1) menetelmämuotti (1) appsiluuppi (1) eLYK (1) nuori viljelijä (1) aloitustuki (1) maanviljelijä (1) IPMA-C (1) korkeakoulutuksen ja työelämän yhteistyö (1) laatuarviointi (0) peltoviljely (1) kasvituotanto (1) tuotantoeläinten hoito (1) maatilayritys (1) Teknologiaosaamisen johtaminen (YAMK) (1) parisuhdekäynti (0) yksissä-hanke (0) Tradenomi (matkailu (1) Restonomi YAMK (palveluliiketoiminta) (2) hallinto (2) korkeakoulujen laadunhallinta (1) RDI2CluB (0) Tradenomi (ylempi AMK) (1) Tourism research (2) paikkatieto (1) GIS (1) ympäristöasiat (1) ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta (1) ekosysteemipalvelut (1) maankäytön suunnittelu (1) kaavoitus (1) hankeyhteistyö (1) englannin kielen opetus (0) maahanmuuttajakoulutus (0) Eurooppalainen viitekehys (0) Big data (0) athlete and artist management (0) intellectual property rights (1) Lämminvesikattiloidentestaus (2) turvapaikanhakija (1) esikotoutuminen (1) kotoutuminen (1) työelämävalmiudet-/taidot (1) aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (1) ICF-kouluttaja (1) asiakasymmärrys (1) toimittajan työ (1) sisältöstrategia (1) sisällön suunnittelu (1) sisältöstrategia (2) oppikirja (1) ammattikorkeakoulut (1) työelämälähtöisyys (1) avoinyliopisto (1) selkokieli (0) yhteishakuasiat (4) siirto-opiskelu (1) uudelleen myönnetty opiskeluoikeus (1) reumahoitotyö (1) SAP (1) työpaja (0) workshop (0) toinen aste (0) posti (3) etäjohtaminen (1) dialogi (1) reflektio (1) erityinen tuki (1) erityisopettaja (1) koulutuksen järjestäjä (1) prosessien mallintaminen (1) Paperi- ja kartonkiteollisuus (2) asiakaslähtöisyys (2) ICF (1) ikääntyneet (1) toimintakyky (1) hyönteistalous (2) teolliset pinnoitteet (0) millennium talks (0) millennium (0) monialainen kuntoutus (1) kuntoutustoiminta (0) kaura (1) sisällön tuotanto (2) hakijat (1) Jyväskylän ammattikorkeakoulu (1) blogistrategia (1) sisällönsuunnittelu (1) tietoyhteys (0) verkkoliikenne (0) funet (0) ennaltaehkäisy (1) matalan kynnyksen palvelu (1) työtön (1) työkyky (1) työpäivät (1) informaatiotutkimuksen aineopinnot (1) monialainen yhteistyö (2) ammatillisuus (1) Business Finland (ent. Tekes) TUTL-rahoitus (1) YTM (5) perhetyö ja rikossovittelu) (1) Sosiaalialan palvelut (lastensuojelu (1) yrittäjyysvalmennus (ideavaihe (2) aloittavat yrittäjät) (1) toimintakyvyn ja osallistumisen arviointi ja mahdollistaminen (2) etänä tapahtuva ohjaus (4) maatalouden liiketoiminta (2) PhL (1) MA (Intercultural Communication) (1) Kasvatustieteen maisteri (8) englannnin kieli (5) graafinen suunnittelu (4) - Kansallinen ja kansainvälinen korkeakoulupolitiikka (2) koulutuksen ennakointi ja kehittäminen (1) strateginen suunnittelu ja kehittäminen (1) erityisesti musiikkiala (1) korkeakoulupoliittinen hanketoiminta (1) MSc (1) koulutus (32) matkailu (13) perhetyö ja lähisuhdeväkivalta-sovittelu) (1) Diplomi-insinööri (6) bioenergia (8) mentorointi ja tutorointi (3) opetussuunnitelmaprosessin hallinta (1) Concept development (1) Toimintaterapeutti yo. Terveystieteiden maisteri (1) Filosofian maisteri (FM) (3) Kansainvälistyminen korkeakoulutuksessa (3) Kiinteiden biopolttoaineiden analytiikka (1) Mediatekniikan Insinööri (1) Työelämän tutkimus- ja kehittämisosaaminen (1) Musiikkipedagogi (AMK) (1) kasvatustieteen tohtori (1) kirjallinen viestintä (suomi) (2) Tuotekehittäjän EAT (1) työpajojen fasilitointi (0) DI talonrakennustekniikka (1) Ammatillinen opettaja AmO (2) Muusikkous (1) Suullinen ja kirjallinen viestintä (1) kotieläintalous (1) opiskelijatapahtuma (2) jalostus (1) AMK Teollinen muotoilu (0) Degree in Industrial Design (0) Doctor in Education (0) Kuntoutus (mielenterveys- ja päihdekuntoutus ja esimiestyö (1) social work (0) Sosiaali- (1) marketing (0) Public Relations (0) Master of Business Administration (marketing) (0) planning and process in education (0) analysis of the education (0) Master of Education (0) Study Counsellor (0) Study counselling (0) coaching the start-ups (0) occupational therapist (0) MSc in Health Sciences (0) studies in nutrition sciences (0) occupatinal therapy (0) group counseling (0) assessing and enabling functional ability and participation (0) e-counseling (0) Nutrition (0) digital methods supporting wellbeing (0) rehabilitation in hospital and out-patient facilities (0) rehabilitation and group-counselig of the elderly (0) promoting the well-being of adolescents (0) psychosocial support (0) Monimuoto- (2) Bachelor of Engineering (Wellness Technology) (0) Master of Sport Sciences (Wellness Technology (0) Biomechanics) (0) Master of Information Technology (going on) (0) PhD (0) Korrepetointi (1) Master of Arts (0) Piano Diploma (0) Accompanying and Coaching (0) Vocal Chamber Music (0) ME (0) BA (0) Pedagogical studies (0) open studies (0) education planning (0) adult education (0) web-based learning (0) Project Portfolio Management (0) IT‚ Travel‚ GSM‚ Telecommunication‚ Food and Beverage‚ Digital Marketing (1) M.Sc (Management)‚ an MBA cand. (0) Economics‚ Business Acceleration‚ Strategic Management‚ Digitalization‚ Start-ups (0) Insinööri (AMK) logistiikka (2) Master in Food Culture and Communications (1) Sustainable Gastronomy (0) International networks (0) Erasmus+ Credit Mobiity (0) Tourism and hospitality (0) Multidisciplinary compenteces (0) Addictions nursing (0) nursing for patients with dual diagnoses (0) Master of Hospitality Management (0) YAMK/Palveluliiketoiminta (1) ft (6) harjoittelu osana OPSa (1) työssä oppimisen ja työharjoittelun ohjaus (1) käytäntölähtöinen ja -läheinen tutkimus (3) PT (0) practice-based research (0) internship and curriculum (0) collaboration between professional HEIs and world of work (0) EAPRIL (0) käytäntäläheinen tutkimus (1) OTTU ry Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura (0) Master of Culture and Arts (0) Teaching (0) pedagogigal skills (0) Music education (0) event management (0) Student Services (0) 1. Ohjausosaaminen/tutorointi (5) 2. Projektien ohjaaminen (2) Projektien johtaminen" (6) valmennus ja kehittämismenetelmät (2) M.Sc (applied zoology) (0) PhD in Health Sciences (0) Physical therapist (0) tiedonlouhinta (anomaly detection) (1) Doctor of Philosophy (0) TtT (hoitotiede) (1) THM (terveyskasvatus (1) kansanterveystiede) (1) European Health Promotion Practitioner (EuHP) IUPHE:n akkreditointi (1) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija (3) PhD (Health Sciences) (0) M.Sc (Health Promotion) (0) Midwife (0) Sick Children's Nurse (0) RN (0) European Health Promotion Practitioner (EuHP) accreditation by IUPHE (0) International development of nursing competencies and nursing education (0) M.Sc. (Econ.) (0) kielipedagogiikka (vieraat kielet) (1) Ph.D (0) foreign language pedagogy (0) Vocational Teacher Education (0) Ft (AMK) (1) koettu asuminen (1) Master of Health Sciences (0) project planning (0) accessibility (environment) (0) perceived housing (0) safety housing (0) accessibility assessment (0) TkL (2) IoT (1) Electronics (0) Occupational Teacher (0) Nurse (0) Fil. maist. matematiikka (1) MBA (student) (0) project communication (0) Digital marketing (0) project finance (0) project administration (0) English (1) Social media (0) PhD (psychology) (0) congress and meeting management (0) responsible tourism (1) service design (0) tourism and services management (0) Kasvatustieteen maisteri (erityispedagogiikka) (1) opinto-ohjaaja (valmistuu 2018) (0) Erityiskasvatus ja sosiaalialan palvelut (lastensuojelu (1) Master of Educational Sciences (special needs education) (0) Pedagogical teacher education (0) Study counsellor (will be completed 6/2018) (0) Special needs education (0) client work with families (0) online pedagogy and teaching (0) Special needs education and social services (child welfare (0) family work and mediation of criminal & civil cases) (0) Certified Sherry Educator (1) Certified WSET Educator (1) HoReCa-ala (1) Wine and Spirit Education Trust Diploma (0) Cambridge Advanced English C1 (1) järestöt (1) Occupational Therapy (0) Team Mastery (0) Occupational therapy with children (0) Accessibility. Team coach (0) Licentiate of Health Sciences (0) Sertified Team Master (0) Childrens physiotherapy (0) multiprofessonal teamlearning and -work (0) Physiotherapy (0) ruotsi (2) saksa (1) MA (0) Swedish (0) german (0) language assessment (0) Mielenterveys- (1) M.Sc. (Tech) (0) Bachelor of Economy & Business Administration (0) purchasing (0) Supply chain management (0) Supply & Production Planning (0) Production development (0) production industry (0) teaching and counseling (0) 3. Tuote- ja tuotanto-osaaminen (2) circular economy (0) development cooperation (0) Psykologian maisteri (2) Yhteiskuntatieteiden maisteri (Filsofia) (1) Master of Psychology (0) M. Soc.Sc. (0) counselling (0) Student Health services (0) cognitive processes (0) wellbeing and metal health (0) Social and Health Care (0) Teknikko (Logistiikka) (0) Master's degree in Logistics (0) Leadership and human resources (0) Bachelor of Engineering (2) Technician degree in Logistics (0) Transportation (0) YAMK/liiketoiminta ja yrittäjyys (2) urheilumarkkinoinnin erikoistumisopinnot (1) Hygieniapassi (0) E-learning (0) Web Conferences (0) verkkolehdet (1) Team Master (0) Entrepreneur Coach (0) internationalization (0) FK (1) M.Sc (natural sciences) (0) M.Sc (economics) (0) Software development (0) Web development (0) Game developement (0) ICT-business (0) Fil.lis. (1) 4. Verkko- ja sulautuva oppiminen (2) sh (2) th (1) tietojärjestelmien sisällöllinen kehitystyö (1) MA (Education) (0) content development of ICT systems (0) online payment (0) curricula process (0) management and development of web contents (0) Tuotantotalouden insinööri (AMK) (1) Master of Engineering (0) Markkinoinnin aineopinnot Itä-Suomen yliopisto (0) PhLic (0) Usability (0) game industry (0) LTO / Varhaisiän musiikinopettaja (1) FL (musiikkikasvatus) (1) MUSIIKKIKASVATUS: varhaisiän musiikkikasvatus / laaja-alainen musiikkikasvatus. HYVIn opinnäytetyöryhmän musiikin koulutuksen edustaja (1) Musiceducation (0) BA (Hons) Business Management (1) YTT (1) Laillistettu sosiaalityöntekijä (0) Music theory teacher (0) Music history (0) musical analysis (0) music theory (0) harmony and counterpoint (0) Työterveyshuollon pätevyys (1) MSc (Health sciences) (0) Choir conducting (0) Orchestra conducting (0) Legal and HR know-how (0) Master of Arts (MA) (0) Terveystieteiden maisteri (TtM) (1) Fysioterapeutti (AMK) (2) Physiotherapist (0) commercialization (0) facilitation (0) Health Promotion (0) Statistical Analyses (0) consulting (0) Tech startup and new serveces (0) Master of Arts (English) (0) Internationalisation in higher education (0) Intercultural communication (0) Teacher of Home Economics (0) Master of Science (0) Master of Administrative Sciences (0) Bachelor of Business Administration (0) Master of Business Administration (2) YTM (valtio-oppi) (0) MSSc. (Political Science) (0) KTM ja metsätalousinsinööri (AMK) (1) eSports (5) M.Econ and Bachelor of Forestry (0) Gamification (0) sustainable and responsible development (0) M. Sc. (agriculture) (0) Physics labs (0) presentation skills (0) M. Sc. (Food Technology) (0) B. Sc. (Hospitality Management) (0) Food Production (0) Food&Beverage (0) Asia Business (0) Food chain (0) Master of Performing Arts (0) Diplom Kulturmanager (0) Master of Business Adminitration (0) Insinööri (YAMK) (6) määrittely (1) Vocational Teacher Qualification (0) Diploma of Higher education and short cycle higher education (0) short cycle higher education (0) kemian analytiikka (1) THM (gerontologia ja kansanterveystiede) (1) KM (aikuiskasvatus) (1) Hankinta Hyvinvointiala (myös kurssikirjat) (1) M. Sc (gerontology and public health) (0) M. Sc (adult education) (0) PhD Student (0) Automaatiotekniikan DI (1) Sähkö- ja automaatiosuunnittelu teollisuuden alihankinnassa (1) Doctoral student (0) Study Counsellor of IB program (0) MuK (1) Piano (1) Bachelor of Music (0) Instrumental skills (0) TtT-opisk. (1) Doc Candidate (0) Master in economics (marketing) (1) diploma in International Marketing management (1) tech business (1) elintarviketju (4) MSc (econ.) (0) (kemisti) (1) Opetus: kemia (1) Chemistry (0) product development (0) B2B sales and marketing (0) Nanotechnology (0) pulp and papermaking (0) composites (0) DI Tuotantotalus (Yritysstrategia) (1) FM (Fysiikka) (2) M.Sc. (Eng.) (0) M.Sc. (Phys.) (0) MSc in Engineering (0) B.Sc. in Business Administration (0) Industrial safety (0) Technical Textiles (0) Textile Services (0) Evaluation (0) Spanish (0) Expressive Arts Therapist (0) Art Education and Therapy (0) M.Soc.Sc (1) Master in Social Sciences (1) Specialist in Compentence based Qualifications (0) Senior TeamCoach (0) Specialis Qualification of Business Management and business advisor (0) Windows servers (0) Virtualization (1) Directory services (0) Disk arrays (0) sosiaaliturva ja sosiaalietuudet (Kansaneläkelaitos) (1) yksityisen sosiaalialan kehittäminen hanketyökokemus (1) aikuiskoulutus JKL Yliopiston täydennyskoulutuskeskus (1) Social sciences (0) language teaching (0) Master of Art (0) regional development (0) project desing and management (0) audiovisual media (0) photography (0) video production (0) Rural development (0) master of business (0) project management system (0) budgeting (0) administration (0) financing (0) project financing (0) customer handling (0) MMM agronomi (1) M.Sc.Agriculture and Forestry (0) M.Sc.Econ (0) Agriculture (0) agricultural economics (0) small group training (0) MML (1) Lic. Sc. (forestry) (0) forestry (0) Filosofian lisensiaatti 2009 (1) floristi 2016 (1) Insinööri (AMK) paperikoneteknologian opintolinja (1) Insinööri (YAMK) teknologiajohtamisen opintolinja (1) Toimin maatalousyrittäjänä sekä maatilamatkailuyrittäjänä. Aikaisemmin myös maatilaravintoloitsijana (0) DI ympäristönsuojelutekniikka (1) Uusi biotalous -tiimin vetäjä (1) hallitustyöskentely energia- ja jätealan yhtiössä (1) Biotalouteen liittyvä TKI toiminta (puuenergia (1) hankeyhteistyö) (1) waste management (0) RDI activities related to biomass (0) resource efficiency (0) public decision-making (0) Novel Bioeconomy team leadership (0) member of board of energy supplier and waste management company (0) RDI activities related to biomass and bioeconomy (wood energy (0) energy crops (0) municipal waste management (0) EU cooperation) (0) Tekn. lis. (1) DI konetekniikka (1) ISO-EN ISO 17025 (1) Lic. Tech. (0) M Sc (Mech Eng) (0) Process Management (0) Total Quality Management (0) ISO9001 (0) R&D Specialist (international projects) (2) MA of International Law (0) continuing education (0) development and innovation activities (0) RDI Project planning (0) strategic planning (0) services (0) M.Sc. (agricultural economics) (0) bookkeeping and taxation in agriculture and foresty (0) organic farming (0) production planning (0) Business Coach (0) SMEs in rural areas (0) Marketing communications (0) M.Eng (1) Maaseudun vesihuollon asiantuntija. (0) M.Sc. (Physics) (0) FT (ekologia ja ympäristönhoito) (1) PhD (Ecology and environmental sciences) (0) Agronomist (AMK) (0) Game Development (0) graphic design (0) e-sports (0) optimization (0) business analytics (0) B. Eng in chemical process technology (0) laboratory technician (0) terapiataidot (Vet-psykoterapeutti ja terapiakouluttaja) (1) työnohjaus ja coach-osaaminen( johdon master-coach ja työnohjaajakouluttaja (1) ratkaisukeskeinen kouluttajasertifikaatti ja Master CSLE) (1) toimintakyvyn ja osallistumisen arviointi ja edistäminen (1) OT (0) occupational therapy and rehabilitation (0) assessment and enablement of function and participation (0) ICF and GAS teacher (0) "Nature based and outdoor based rehabilitation (Green Care)"e-teaching (0) e-counseling and e-rehabilitation (0) tutor teacher" (0) Toimintaterapia kotikäynti ja osastotyöskentely aikuisneurologisten asiakkaiden kohdalla (1) TtT (Terveystieteiden tohtori) (1) erityisesti Toimintatutkimus (1) Yamk. ins .LVI suunn. Kiint. kuntoarviopätevyys. Motiva energiakatsmoija yms. (0) Terve talo rakentaminen. Sisäilma. Materiaalitestaukset. Ilmanvaihto (0) Yli 20vuoden kokemus. kiinteistötutkimusista. 13 vuotta laboratorioalan yrittäjänä (0) Konservatorion jatkotutkinto (A-kurssi klassisessa laulussa) (1) Music pedagogy (0) Voice Teacher in classical singing (0) phonetical skills (0) Development of education (1) eLearning (0) professional education (0) project implementation (0) MNSc (0) Patient´s clinical examination (0) Simulation pedagogy (0) MSocSc (Political Science) (0) Identification technologies (0) Cargo securing (0) Software engineering (0) health (0) game design (0) Kauppatieteiden tohtori (tietojärjestelmätiede) (1) FL (IT) (1) Paper and Board industry (0) Life Cycle Management (0) Maintenance (0) Finnish Defence Forces (0) korkeakoulutuksen ja työelämäyhteistyö (1) M.SsC (0) Sports (0) Administratio (0) workwellbeing (0) DI rakennusstatiikka (1) MSc in Civil Engineering (0) Mechanics (0) Reinforced concrete (0) M.Eng in Industrial management (1) intralogistics (0) materials management (0) 20 vuoden kokemus liikeideoiden ja alkavien yritysten konsultoinnista. Pääosa asikkaista uuden teknologian tai asiantuntijapalalveluiden alalta. (0) Master of social sciences (0) Businessplan consulting (0) startup finance (0) muotoilu) (0) terveys- (1) design management (0) design Leadership (0) Innovation & Startup Enterpreneurship (0) co-design (0) co-creation (0) customer insight (0) Civil Engineering (0) Structural planing (0) Timber structures (0) 3D modeling (BIM) (0) Logistiikkainsinööri ja KTM (1) kappaletavaratuotannon hallinta ja kehittäminen (1) Tuotannollista kokemusta sähkötuotteiden valmistamisesta raskaan koneenrakennuksen alalle. Tulosvastuussa ensimmäisen kerran 25-vuotiaana. Kokemusta myös uuden bisneksen kehittämisestä sekä yrittäjänä että konsulttina. (1) TkT hankintojen johtaminen (1) D.Sc.(Tech) Purchasing Management (0) Innovation process & Startup (0) M.Sc (Mathematics) (0) FM (kemia) (1) Tech.Lic (0) Simulation (0) occupational performance evaluation (0) meltal health (0) Green Care (0) animal-assisted therapy (0) Master of Economics (0) M. Sc. (0) Olen opettanut kaikilla JAMKin aloilla viestintää (1) Career coaching (0) Viulunsoiton opettaja 1994 (1) Konservatorion jatkotutkinto 1997 (1) Violin (0) futures studies (0) foresight (0) D. Sc. (Econ.) (0) HRM (2) Qualitative Research (0) Recruitment (0) Agrologi YAMK biotalouden kehittäminen (2) Energia (bioenergia) (1) Bachelor of Forestry (0) Master of Agrology (0) Energy (bioenergy) (0) Agrologist (amk) (0) Solutions for water quality monitoring (0) Taking watersamples (0) Water treatment solutions (0) Clean and waste water (0) Testing of heating boilers (0) TaM (1) Dr.Sc. (Econ.&Bus.Adm.) (0) M.Sc. (Sport and Health Sciences) (0) As a head of department (0) my main responsibilities are leading of research (0) global education and domestic business services . In practise (0) my key expertise includes human resource management (0) managing the team and operations (0) innovation management and strategic leadership. Develop and establish national and international networks. (0) Social services (0) sport. Culture (0) music (0) Näyttötutkintomestari NTM (2) taloushallinnon suuntautuminen) (1) IT (0) Digital student communication (0) pedagogy (0) accreditation (0) Hyväksytty hallituksen jäsen (1) Music analysis (0) Composing (0) Arranging (0) Transcription (0) Ear Training (0) Music technology (0) Music production (0) writing (0) digital and printed marketing (0) google analytics certificate (0) facebook ads (0) "FM ja opettajankoulutus (JY). Kasvatustiede (cl) (1) aikuiskasvatus (a (1) JY) Tietojärjestelmätieteissä" a (1) (JY) (1) Eurooppa-opinnoissa (Turun yo) ja Aasia-opinnoissa (Turun yo). (1) Englannin ja saksan lehtori. Opetan englantia ja saksaa. (1) Tietoverkot-suuntautumisvaihtoehdon opettajatutor (1) Opettajatutor TTVS5-ryhmille. (1) Valmet Paperikoneet. (1) Ph.L and MA with teacher education (University of Jyväskylä) (0) Information systems (University of Jyväskylä) (0) Senior Lecturer English and German. I teach English and elective German studies at JAMK. (0) Have taught in all educational units ESP courses (English with Special Purpose) (0) FM (suomen kieli) (1) valtakunnallinen viestinnänopettajien verkosto (1) Master of Education — Instructional Technology (0) Ruotsin kielen opetus. Kieliteknologia. Koulutusteknologia. Verkkopedagogiikka. (1) Kielten opetus. Verkkopedagogiikka. (1) jatko-opiskelija (tohtoriopiskelija) (1) digital literacies (0) training (0) telecom logistiikka (1) Bachelor of Logistics Engineering (0) Sales (0) Performance Measurement (0) Work method analysis and development (0) Outsourcing (0) Negotiation (0) Healthcare logistics (0) Lean in Healthcare (0) Automotive industry (0) Webstore logistics (0) Telecom logistics (0) workshop facilitation (0) Teknikko kone (1) Master on Science (Forestry) (0) Agricultural production processes (0) energy efficency (0) Precision farming (0) R & D & I design (0) strategic management (0) Bachelor of Business Administration: Business Information Technology (0) Kauppatieteen tohtori (1) Ph.D. (Econ.) (0) Hotel management (0) services marketing (0) experience design (0) a PhD cand (0) Economics (0) Programme Management (0) ranskan kieli (1) Speciliced Nurse (0) Multicenter project management (0) Competence based curriculum development (0) Assessmement of Quality Systems (0) Developing Healthcare System (0) Advanced Nursing Roles (0) Innovation management (0) statistics in JAMK (0) feedbacks and surveys (0) project management software (0) Qualified teacher (0) Specialist in competence-based qualifications (0) Digital Business (0) Job Hunt Coach (0) johtamisen perusopinnot (opetushallinnon tutkinto) rehtori-instituutissa (1) tourism (0) sport (0) (0) Doing business in China (0) Business in China (0) Hong Kong Polytechnic University (0) Knowledge management (1) talent management (1) tradenomiksi verkossa (1) tradenomi verkko (1) esitteet (1) greenopenaccess (1) kirjoittaminen (1) rinnakkaistallennus (1) seo (1) tulikari (0) valjakka (0) rajakatu (0) pääkampus (0) jamkin rekrytointipäivä (1) (1) Finnish universities of Applied Sciences (0) Finnish network for international programmes (0) FINNIPS (1) Master (0) results (0) business programme in California (0) california business program (0) San Jose State University (0) international business management (0) master´s degree in business (0) englanninkielinen maisterikoulutus (0) englanninkielinen amk-tutkinto (4) MSc (Health and Cognitive Sciences) (0) verkko-opetuksen kehittäminen (1) videovälitteinen opetus ja ohjaus (1) musiikkikampus (4) ruokapalvelu (1) ateria (1) senioriravintola (1) kulinaarinen laatu (1) (ympäristötiede ja -teknologia) (1) Degree Programmes (2) portfoliot (1) yhteystiedot (0) henkilöt (0) yhdyshenkilöt (0) Tiedonhaku (0) Aukiolo (0) EV (1) sähköauto (2) latausjärjestelmä (1) julkaisutiedonkeruu (0) tiedonkeruu (0) julkaisupisteet (0) julkaisutiedonkeruulomake (0) ilmoittaminen (0) juuli (0) vipunen (0) julkaisutilasto (0) julkaisutilastointi (0) julkaisurekisteri (0) OKM (1) ministeriön (0) ohjeita (0) projektisalkunhallinnan järjestelmä Reportronic (1) survey software (0) Agronomi (1) Peltokasvien tuotanto (1) opetushallinnon tutkinto (1) opettajatutor (1) tuotantoeläimet (1) kotieläintuotanto (1) maatilamatkailu (1) Ravintola-ala (1) käsi-ja taideteollisuus (1) matkailun (1) ohjeet (0) e-aineistot (0) insinöörit (0) ecommerce (0) ajanvarausjärjestelmä (0) pre-event (1) student (1) event (1) work day (1) ravitsemusjohtaminen (0) restonomi täydennyskoulutus (0) Augmented Reality (1) Virtual Reality (2) terveysala (4) china (0) hongkong (0) Business Studies in Latin America (0) Business Studies in Buenos Aires (0) Universidad Argentina de la Empresa (0) valueselling (1) value selling (2) Doing (0) Latin (0) America (0) tietomallinnus (1) pitkäaikaissaatavuus (2) tietosuoja (2) tietoturva (5) sisällönkuvaus (1) industrial business (0) communications (0) viestintätekniikka (1) sports marketing (0) promotion (0) kesäkoulu (0) tradenomi englanniksi (1) studentstory (0) logistics engineering (1) syksyn yhteishaku 2017 (2) health care (0) kyber (2) cyber (1) YAMK englanniksi (1) security (1) yritysturvallisuus (3) riskienhallinta (2) työelämälähtöinen oppiminen (1) pedagoginen johtaminen (1) ohjaava arviointi (1) online learning (0) huolto -ja kunnossapito (1) yamk- (1) matkailu ja palveluliiketoiminta (1) marata yamk (1) nonstop (2) kielet (1) maaseutuelinkeinot (1) väylä (1) välivuosi (1) opiskelupaikka (1) verkkokurssi (2) Erasmus+ Globaali liikkuvuus (1) Erasmus+ International Credit Mobility (1) apurahat (1) Traficom (1) videopedagogiikka (0) Peppi (1) Hankintavastaava (1) syksyn yhteishaku 2015 (1) CAD (2) AR (2) brandiasiantuntija (1) brandiosaaja (1) kokousten ja seminaarien organisointi (1) yrittäjyyden opiskelu (2) opinnollistaminen (1) LAB-toiminta (1) tutkimusetiikan tukihenkilö (1) YZ-sukupolvi (2) oppiminen (2) Pilvipalvelut (2) IDM (1) Cloud services (0) Information security (0) itsensä huippujohtajaksi (0) johtamisvalmennus (0) esimiesvalmennus (0) maija haaranen (0) Kirjastojärjestelmä (1) Kokonaisarkkitehtuuri (1) Master of Finnish Language and Culture (1) Adobe (1) Illustrator (1) PhotoShop (1) Hevostalous (1) ohjelmistotekniikka (2) New Horizons -peli (0) New Horizons (1) WSET (1) sherrykoulutus (1) Scrum-master (1) Tutkintovastaava Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma (1) Programme coordinator Civil Engineering (0) web (1) olio (1) intensiivikoulutus (1) opettajan pedogogiset opinnot (1) opintotoimisto (1) opintosihteeri (1) Lujuusoppi (2) Geotekniikka (1) Maa- ja Pohjarakennus (1) Betonielementtirakenteet (1) Rakennuskoneet (1) Structural Mechanics (0) Geotechnics (0) Ground Structures (0) Ground and Rockwork (0) Concrete element structures (0) Building Machines (0) Tekniikan lisensiaatti (1) Rakennusalan perustutkinto/Laborantti (1) robotit (1) kilpailusäännöt (0) säännöt (0) jamkie (0) pro gradu (1) thesis (1) dissertation (1) paper machines (0) strength of materials (0) matkailuala (1) Universities of Applied Sciences (1) International Degree Programmes (1) Network Cooperation (1) Education Export (1) International Marketing (1) International Student Recruitment (1) Development of Education (1) Regional Impact (1) Internationalisation (1) International Degree Programmes (1) Network Cooperation (1) Education Export (1) International Marketing (1) International Student Recruitment (1) Regional Impact (1) innovatiivinen oppiminen (1) TTKK 1984 (1) Konepajan tuotantotekniikka (1) tuotantoautomaatio (1) avoinaineisto (1) avointiede (1) ATT (1) ohjelmiston elinkaari (1) ensimmäinen (1) eOpintopalvelut (1) Toiminnan kehittäminen (1) nuorisoty.tt.myys (0) ryhm.toiminta (0) hyvinvointi (0) ty.el.m.taidot (0) luova toiminta (0) nuorisotyöttömyys (1) työelämätaidot (1) luova toiminta (1) vuokr (1) äänekoski (1) keuruu (1) jämsä (1) maakunta (1) korkeakouluopinnot (1) tuotannonohjaus (1) toiminnanohjaus (1) Tekninenpiirustus (1) Konepajateollisuus (1) M.Sc. (0) (Mech Eng) (0) Production technology (0) Production management (0) Operations management (0) 2D (1) älykamera (1) matriisikamera (1) viivakamera (1) kehitysympäristö (1) ux (1) hanketyö (1) hyvinvointi- ja palvelualan yrittäjyys (1) viko (1) sivuvirrat (1) jäte (1) tourism business (1) tourism industry (1) sustainable tourism (1) tourism development (1) opinto-ohjaaja: (1) opot (1) kalibrointi (1) mittaväline (1) kalibrointikeskus (1) Muutosjohtaminen I Henkilöstöjohtaminen I Uraohjaus I Fasilitointi (1) prototyyppi (1) ainetta lisäävä valmistus (1) additive manufacturing (1) pienoismalli (1) tarina (1) harjoitus (1) haaga-helia (1) kyberturvallisuusharjoitukset (0) forensiikka (1) eettinen hakkerointi (1) kyberturvallisuustestaukset (0) analysointi (1) hoiva (1) yhteisömusiikki (1) voimauttaminen (1) voimauttava (1) yhteisö (1) CAMS (1) soveltava tutkimus (1) materiaalitutkimus (1) sähkölaboratorio (0)