jamk.fi

VärikkäätVauvat  n. 4–8 kk:n ikäiset vauvat vanhempineen

Värikkäät vauvat -muskariryhmä on noin n. 4–8 kk:n ikäisille vauvoille ja heidän vanhemmilleen suunnattu musiikillinen ja kuvataiteellinen toimintamuoto. Tunneilla käytetään monipuolisesti musiikin eri työtapoja, kuten laulua, soittoa ja liikettä edeten materiaalien, värien ja valon kokemiseen, tunnusteluun ja havaitsemiseen ja lopulta myös itse tuotettuun jälkeen. Vauvat pääsevät ilmaisemaan itseään kuvallisesti turvallisilla väreillä ja materiaaleilla 1-2 kertaa kuukaudessa. Tavoitteena on vanhemman ja vauvan välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen, moniaististen kokemusten ja elämysten tarjoaminen vauvan ikätaso huomioon ottaen sekä positiivisen musiikkisuhteen luominen lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukien. Merkittävää on myös hetkessä oleminen ja toimijalähtöisyys.


Lisätietoja vauvojen värikylvystä


• Aika: tiistaisin klo 10.00 – 10.45
• Paikka: Suomalainen musiikkikampus, Luova luokka 238, Pitkäkatu 18-22
• Opettajat: Leena Pantsu, musiikkikasvatuksen lehtori ja varhaisiän musiikkikasvatuksen opiskelijat
• Hinta: 130 €/ lukukausi / 13 kokoontumiskertaa sekä matinea
 
Lisätiedot:
Leena Pantsu
puh. 040 510 5062
etunimi.sukunimi@jamk.fi