jamk.fi

Vielä ehdit mukaan! Soittomuskari 6-8-vuotiaille lapsille, soittimena harmonikka

Soittomuskari–ryhmä on tarkoitettu esikoululaisille sekä eka- ja tokaluokkalaisille lapsille. Ryhmässä painotetaan harmonikan soittamisen alkeita. Lisäksi harjoitellaan soittamista myös laatta- ja rytmisoittimilla sekä viisikielisellä kanteleella. Lisäksi lapset tutustuvat eri instrumentteihin esim. viuluun, selloon, harmonikkaan ja pianoon. Opetus perustuu lapsia aktivoivaan toimintatapaan. Tunnilla opitaan musiikillisia perusasioita leikinomaisin keinoin ja lapsen maailmaan soveltuvasti.

  • Aika: tiistaisin klo 17.30 – 18.15
  • Opettajat: opintojensa loppuvaiheessa olevat musiikkipedagogiopiskelijat ohjaavan opettajan ohjauksessa.
  • Paikka: Suomalainen musiikkikampus, Luova luokka 238, Pitkäkatu 18-22
  • Hinta: 130€/ lukukausi / 15 kokoontumiskertaa ja matinea

 Ilmoittaudu

Lisätiedot: 
Leena Pantsu, musiikkikasvatuksen lehtori
040 510 5062, etunimi.sukunimi@jamk.fi