Tarvaalan kampuskirjaston hyllyluokitus (YKL)

02
Kirjastotoimi. Kirjastotiede. Informatiikka

05
Sarjat

07
Joukkotiedotus. Viestintä

14
Psykologia

16.7
Tiedeoppi. Tieteenfilosofia

17
Etiikka. Elämänfilosofia. Estetiikka

20
Uskonto

30
Sosiologia

31
Tilastotiede. Tilastot

32
Valtio-Oppi. Politiikka

33
Oikeustiede. Lait

34
Aluesuunnittelu. Aluepolitiikka

35
Julkishallinto

36
Taloustiede. Kansantaloustiede

37
Sosiaalipolitiikka. Työsuojelu. Ergonomia

38
Kasvatus. Opetus. Kasvatustiede

39
Maanpuolustus

40
Maantiede. Matkat. Kansatiede

40.7
Matkailu. Turismi

50
Luonnontieteet

50.1
Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu

51
Matematiikka

52
Tähtitiede. Geodesia

53
Fysiikka

54
Kemia

55
Fyysinen maantiede. Geologia

56
Biologia

56.9
Ekologia. Maaperä. Suot. Vesistöt

57
Kasvitiede

58
Eläintiede. Fysiologia ja anatomia

58.9
Eläinten elintavat

59
Lääketiede. Terveydenhoito

60
Sovelletut tieteet

60.8
Energia

61
Atk

62
Konetekniikka

63
Kemianteollisuus. Metallurgia. Kaivannaisteollisuus

64
Puunjalostusteollisuus

65

Käsityö. Kotiteollisuus.

66
Rakennustekniikka

66.93
Vesi- ja jätevesihuolto

66.94
Jätteet. Jätehuolto

67
Maa- ja metsätalous. Elintarviketeollisuus

67.1
Maatalouspolitiikka

67.3
Maanviljelys. Puutarhanhoito. Hyötykasvit

67.31
Vihannes- ja juureskasvit

67.32
Hedelmä- ja marjakasvit

67.33
Koristekasvit

67.34
Vilja- ja heinäkasvit

67.35
Yrtti- ja maustekasvit

67.36
Muut hyötykasvit

67.38
Viljelymenetelmät

67.39
Kasvinsuojelu

67.4
Kotieläintalous. Kotieläinten hoito

67.41
Hevosten hoito

67.42
Nautojen, lampaiden ja vuohien hoito

67.43
Sikojen hoito

67.44
Siipikarjan hoito

67.45
Lemmikkieläinten hoito

67.47
Mehiläisten hoito. Hyönteisten kasvatus

67.48
Turkistarhaus

67.49
Eläinlääketiede

67.5
Metsätalous

67.51
Metsänhoito

67.52
Puunkorjuu. Puukauppa. Metsänarviointi

67.58
Metsien monikäyttö. Marjastus. Sienestys

67.6
Metsästys. Kalastus

67.7
Elintarviketeollisuus

68
Kotitalous

69
Liiketalous. Markkinointi. Kauppa. Liikenne

69.1
Liiketalouden hallinto. Johtamisen tekniikka ja menetelmät

69.2
Laskentatoimi

69.3
Markkinointi ja kauppa

70
Taide. Taidehistoria

77.2
Ilmaisutaito. Puhetaito

79
Liikunta. Urheilu

82
Runot

84
Kertomakirjallisuus

88
Suomen kieli

89
Muut kielet. Sanakirjat

90
Historia

92
Suomen historia

99
Yleinen historia. Henkilö- ja sukuhistoria