jamk.fi

WLAN-verkkojen palvelun laadun mittaus ja raportointi

Langattoman WLAN-verkon luotettavuutta ja laatua on mahdollista mitata skaalautuvuuden tai toimintavarmuuden selvittämiseksi. Verkkojen toiminnalta vaaditaan ehdotonta toimintavarmuutta myös poikkeustilanteissa (esim. seminaarit, sairaalat), mutta mahdollisia pullonkauloja on yleisesti hankala todentaa.

Suoritamme sovitun mukaisen yhtäjaksoisen mittauksen asiakkaan toimitiloissa, jonka avulla kerätään tietoa mahdollisesti liiketoimintakriittisen verkon suorituskyvystä, palvelutasosta ja käytettävyydestä. Mittauksen aikana 7Signal Site Miner™ -valvontajärjestelmä seuraa taustalla langattomia verkkoja hyödyntävien sovellusten toimivuutta, hälyttää häiriöistä, auttaa paikallistamaan ja korjaamaan ongelmat sekä varmistamaan halutun palvelun laadun tason. Mittausten avulla paikallistetaan mahdolliset verkon hidastumiseen tai häiriöihin liittyvät epäkohdat ja raportoidaan suositeltavat muutostarpeet.

Mittaus voidaan toistaa toteutettujen muutoksien jälkeen, jolloin toteutuneet vaikutukset ja tavoiteltu verkon palvelunlaatu voidaan todentaa.

Hinta

Sovitaan erikseen tarjouksen perusteella.