jamk.fi

Laboratorion välineillä pystytään suorittamaan useita erilaisia kuormanvarmistukseen liittyviä mittauksia ja testejä, jotka tehdään JAMK:n logistiikkalaboratoriossa tai yrityksen omissa tiloissa. Mittauksia voidaan tehdä sidontavoimista, kuormanvarmistuksen riittävyydestä, kuljetettavan tuotteen kitkasta, kuljetuksen aikaisista kiihtyvyyksistä sekä sidontavälineiden laadusta. Tulosten perusteella voidaan tarvittaessa yritykselle tehdä sopiva koulutus kuormanvarmistuksesta. Palvelun toteuttaa logistiikan tulosalueen henkilökunta. Yrityksen henkilöstö voi olla mukana suorittamassa mittauksia ja usein se on tarpeellistakin, varsinkin jos mittaukset tehdään asiakkaan kalustolla. Mittalaitteita voidaan myös vuokrata yrityksen käyttöön.

Asiakkaidemme saama hyöty

Palvelun avulla yritys voi kehittää kuormanvarmistusohjeistustaan ja olla varma, että kuormanvarmistus on riittävä Suomen lainsäädännön ja eurooppalaisen EN 12195-1:2010 standardin mukaan. Kuormanvarmistus on tärkeää jo turvallisuuden takia, mutta hyvin tehtynä se myös laskee kustannuksia ja varmistaa kuorman esteettömän kuljetuksen asiakkaalle. Kuormanvarmistuksen riittävyys varmistetaan joko laskennallisesti tai standardin mukaisella kallistustestillä. Palveluun voidaan sisällyttää useita erilaisia mittauksia, joista valitaan yrityksen kannalta vain tarpeelliset. Koulutuksen avulla yritys pystyy parantamaan omaa ohjeistustaan ja tekemään käytännön toimenpiteitä kuormanvarmistuksen parantamiseksi.

Laboratorion välineitä käytetään myös insinööriopetuksessa erilaisten antureiden käytön opetuksessa sekä havainnollistamaan kuormanvarmistukseen liittyviä tekijöitä. Opiskelijat voivat käyttää mittalaitteita perehdytyksen jälkeen omatoimisesti projekteissaan tai esimerkiksi tuotekehityksen apuna.

 Sovelluksia sekä tehtyjä projekteja

 • Laivayhtiön kuormanvarmistusohjeistuksen paikkansa pitävyyden selvitys käytännön testillä
 • Kuorma-auton varsinaiseen perävaunuun kohdistuvien kiihtyvyyksien mittaus erikoistilanteissa
 • Kuormansidontaan kohdistuvien rasitusten mittaus äkkijarrutuksessa ja väistötilanteessa
 • Esimerkkivideon tekeminen kuormaan sekä kuormanvarmistukseen kohdistuvista rasituksista
 • Sidontavälineiden kestävyyden mittaaminen laboratorion testilaitteella
 • Kuljetettavan tuotteen kitkan määritys kallistus- tai vetokokeella
 • Kuormanvarmistuksen riittävyyden mittaaminen kallistuskokeella

Laitteistojen tekniset tiedot

 • Mittalaitteet: Dewetron DEWE-101 Minitaur ja DEWE-43
 • Tallennettavat suureet ja muut tiedot: Kiihtyvyys, nopeus, paikkatieto, voima, CAN-väylätiedot, lämpötila
 • Voima-anturit: 4 kpl Tedea-Huntleigh 619. Suurin mitattava voima 50 kN
 • Kiihtvyysanturit: VTI-technologies SCA1000 ja SCC1300
 • Kallistettava kuormatila, jossa on vaihdettava pinta kitka-mittauksia varten
 • Sidontavälineiden testauslaite. Suurin mitattava voima 55 kN.

Hinnoittelu

Laboratorioympäristön palvelut hinnoitellaan tapauskohtaisesti riippuen palvelun toteuttamismuodosta. Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous laboratorion yhteyshenkilöiltä. Voit jättää tarjous- tai lisätietopyynnön myös sivun yhteystiedot -kohdasta.

Ota yhteyttä!

Pesonen Juha

Pesonen Juha

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358400884481
Näytä lisää