Laboratorion välineillä pystytään suorittamaan useita erilaisia kuormanvarmistukseen liittyviä mittauksia ja testejä, jotka tehdään JAMK:n logistiikkalaboratoriossa tai yrityksen omissa tiloissa. Mittauksia voidaan tehdä sidontavoimista, kuormanvarmistuksen riittävyydestä, kuljetettavan tuotteen kitkasta, kuljetuksen aikaisista kiihtyvyyksistä sekä sidontavälineiden laadusta. Tulosten perusteella voidaan tarvittaessa yritykselle tehdä sopiva koulutus kuormanvarmistuksesta. Palvelun toteuttaa logistiikan tulosalueen henkilökunta. Yrityksen henkilöstö voi olla mukana suorittamassa mittauksia ja usein se on tarpeellistakin, varsinkin jos mittaukset tehdään asiakkaan kalustolla. Mittalaitteita voidaan myös vuokrata yrityksen käyttöön.

Tuotteet turvallisesti perille

Palvelun avulla yritys voi kehittää kuormanvarmistusohjeistustaan ja olla varma, että kuormanvarmistus on riittävä Suomen lainsäädännön ja eurooppalaisen EN 12195-1:2010 standardin mukaan. Kuormanvarmistus on tärkeää jo turvallisuuden takia, mutta hyvin tehtynä se myös laskee kustannuksia ja varmistaa kuorman esteettömän kuljetuksen asiakkaalle. Kuormanvarmistuksen riittävyys varmistetaan joko laskennallisesti tai standardin mukaisella kallistustestillä. Palveluun voidaan sisällyttää useita erilaisia mittauksia, joista valitaan yrityksen kannalta vain tarpeelliset. Koulutuksen avulla yritys pystyy parantamaan omaa ohjeistustaan ja tekemään käytännön toimenpiteitä kuormanvarmistuksen parantamiseksi.

 Sovelluksia sekä tehtyjä projekteja

 • Laivayhtiön kuormanvarmistusohjeistuksen paikkansa pitävyyden selvitys käytännön testillä
 • Kuorma-auton varsinaiseen perävaunuun kohdistuvien kiihtyvyyksien mittaus erikoistilanteissa
 • Kuormansidontaan kohdistuvien rasitusten mittaus äkkijarrutuksessa ja väistötilanteessa
 • Esimerkkivideon tekeminen kuormaan sekä kuormanvarmistukseen kohdistuvista rasituksista
 • Sidontavälineiden kestävyyden mittaaminen laboratorion testilaitteella
 • Kuljetettavan tuotteen kitkan määritys kallistus- tai vetokokeella
 • kuormanvarmistuksen riittävyyden mittaaminen kallistuskokeella laboratorioympäristössä tai asiakkaan tiloissa

Testaus- ja analysointipalvelut

 • tuotteeseen, sidontaan ja kuormatilaan kuljetuksen aikana vaikuttavien voimien mittaaminen ja tulosten analysointi
  • mittauksissa käytettävät laitteita mm.
   • datantallennuslaitteet: Dewetron DEWE-101, Minitaur ja DEWE-43
   • voima-anturit: 4 kpl Tedea-Huntleigh 619. Suurin mitattava voima 50 kN
   • kiihtyvyysanturit: VTI-technologies SCA1000 ja SCC1300
   • kallistettava kuormatila, jossa on vaihdettava alusta kitka-mittauksia varten
  • raportoitavat tiedot: kiihtyvyys, nopeus, paikkatieto, voima, CAN-väylätiedot, lämpötila
 • sidontavälineiden kestävyyden testaaminen
  • suurin mitattava voima 55 kN
  • venyvyyden ja murtolujuuden mittaaminen

Logistiikan laboratorio- ja mittauspalvelut suoritetaan joko Jyväskylän ammattikorkeakoulun laboratoriossa tai asiakkaan tiloissa. Kaikki mittaustulokset analysoidaan.

Hinnoittelu

Tavanomaisen sidontaliinan murtolujuuden mittaaminen alkaen 73 € / h.

 

Ota yhteyttä!

Pesonen Juha

Pesonen Juha

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358400884481
Näytä lisää