jamk.fi

Kyberharjoitus

Kehitysympäristössä voidaan toteuttaa monipuolisia tietoverkkoturvallisuuteen liittyviä harjoituksia ja koulutuksia asiakastarpeiden mukaisesti. Harjoituskokonaisuuteen kuuluu yleisjärjestelyt, RGCE -kehitysympäristön käyttö,
tilannekuva harjoituksesta sekä harjoitusskenaario joko JYVSECTECin toimesta, tai asiakkaan kanssa yhdessä määriteltynä.

Kyberharjoituksessa osallistujilla on omat ympäristöt, joita harjoitukseen osallistuvien tulee käyttää sovitussa skenaariossa. JYVSECTEC tuottaa kyberharjoituksen, jossa eri toimijat voivat harjoitella todenmukaisessa ympäristössä toimintaa erilaisia verkosta tulevia kyberuhkia vastaan.