jamk.fi

Protopaja tarjoaa monipuolisen tuotekehitys ja uusien ideoiden testausympäristön niin yrityksille kuin opiskelijoillekin. Ympäristö sijaitsee Rajakadulla muiden tekniikan alan laboratorioiden yhteydessä.

Protopaja on monipuolinen ja avoin ympäristö erilaisille tuotekehitysprojekteille ja uusien ideoiden rakentelu- ja testaustoiminnalle. Protopajassa on monipuolinen laitteisto erilaisille metalli, puu, muovi, kumi sekä kangasmateriaalien muokkaamiseen ja rakenteluun. Protopaja sisältää koneita ja laitteita ompelukoneesta sorviin sekä hitsauslaitteisiin. Lisäksi monipuoliset työkaluvaunut palvelevat protopajan käyttäjiä.

Protopajassa on lisäksi laaja tarjonta erilaisia materiaaleja ja raaka-aineita, mutta lähtökohtaisesti jokaiseen projektiin hankitaan erikseen projektiin liittyvät materiaalit ja muut tarvikkeet. Protopajamme kautta tarvittavien materiaalien hankinta on myös mahdollista.

Protopaja on kaikille avoin asiaankuuluvan perehdytyksen ja projekti-idean jälkeen. Protopajamme tuotekehitysohjaaja palvelee ja neuvoo käyttäjiä teidän tarpeidenne mukaisesti. Protopaja tukee muita laboratorioympäristöjämme tarjoamalla ympäristön ja osaamisen erilaisiin muutos-, korjaus-, kehitys- j a kunnossapitotöihin. Osa protopajan yrityspalveluista voidaan yhdistää myös opiskelijoiden projekti- ja harjoitustöihin, jolloin palvelut toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden, yrityksen ja protopajan henkilökunnan kanssa.

Asiakkaidemme saama hyöty

Protopajamme tarjoaa yrityksille tuotekehitysympäristön, jossa on mahdollisuus saada lisäresursseja koneiden ja laitteiden sekä lisäksi osaavan tuotekehitysohjaajamme muodossa. Yrityksien on mahdollista hankkia innovatiivista ja osaavaa tukea tuotekehitysprojektiinsa tai jonkin hulluimmankin ideansa testaamiseen ja toteuttamiseen liittämällä projektiin mukaan myös eri alojemme opiskelijoita. Laajemmissa ja syvällisemmissä projekteissa opiskelija voi paneutua yrityksen projektiin syvällisemmin opinnäytetyön muodossa, hyödyntäen samalla monipuolisen protopajamme palveluita.

Protopaja soveltuu siis loistavasti yrityksille joilla ei ole omaa tilaa tai laitteistoja tuotekehitykselle tai erilaisten ideoiden jatkojalostamiselle. Protopaja soveltuu kuitenkin yhtä hyvin myös yrityksille jotka haluavat tuotekehitystoimintaansa tukea ja uusia näkökulmia protopajamme osaavalta henkilökunnalta tai innokkailta ja innovatiivisilta opiskelijoilta.

Protopaja tukee insinöörien kouluttamista tarjoamalla esimerkiksi valmistustekniikanopetukselle peruslaitteistot ja koneet valmistustekniikan perusteiden oppimiseen käytännössä. Opiskelijat hyödyntävät ympäristöä myös erilaisissa tuotekehitysopintojaksoissa, lisäksi ympäristö ja sen laitteet ovat opiskelijoiden käytettävissä myös erilaisissa projekteissa, opinnäytetyössä tai jopa opiskelijan yrittäjyyspolun alkumetreillä.

Sovelluksia
ja tehtyjä projekteja
  • Tuotteiden protoversioita yrityksille opiskelijoiden toimesta niin metallista hitsaamalla, sorvaamalla, jyrsimällä kuin pulttien ja mutterien avulla liittämälläkin.
  • Laboratorioympäristömme monipuolisten testaus- ja mittauslaitteiden muutos- ja korjaustöitä.
  • Useat yritykset ovat hyödyntäneet protopajaamme usean viikonajan rakentamalla ja kasaamalla prototyyppejään ja testaamalla niitä. Työt ovat tapahtuneet yrityksen toimesta itsenäisesti sekä osittain henkilökuntamme tukemana.
  • Kevyet metsäkoneet-hankkeen erilaisten työkalujen ja laitteiden rakentaminen
  • Erilaisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin tarvittavien testaus- ja tutkimuslaitteistojen rakentaminen.

Yhteistyökumppaneita

Yhteistyökumppaneinamme ovat tähän mennessä olleet:

Taiga Service Oy
• Uudenlaisen pintaliimaus koelaitteiston valmistaminen paperiteollisuuden tarpeisiin

Natur Vention Oy
• Viherseinäproton rakentaminen

Komas Oy
• Materiaalitestauskoesauvojen valmistus materiaalitekniikan laboratoriossa tapahtuvaan vetotestaukseen

ABB Oy
• Moottoriakseleiden vääntötestauslaitteiston rakentaminen

Paperra Oy
• Massankäsittelylaitteen valmistus paperiteollisuuden käyttöön

Valtra Oy /Henkel
• Testauskappaleiden valmistus Kuormituskehällä tapahtuvaa rasitustestausta varten

LH Lift Oy
Wärtsilä Oy

Lisäksi useita pienempiä yrityksiä ja yrittäjiä.

Laitteistot

• Kärkisorvi
• Pystykarainen jyrsin
• Pylväsporakone
• Hitsauslaitteistot
• Nauhahiomakone
• Levyleikkuri
• Vannesaha
• Ompelukone
• 3D-tulostin (2kpl)

Lisäksi paljon erilaisia käsityökaluja, mittalaitteita, ruuveja, pultteja, liimoja, materiaaleja, tarvikkeita jne.

Hinnat

Palvelut hinnoitellaan tapauskohtaisesti sekä riippuen palvelun toteuttamismuodosta. Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous laboratoriomme yhteyshenkilöltä. Voit jättää tarjous- tai lisätietopyynnön sivun yhteystiedot -kohdasta.

Jokinen Olli

Jokinen Olli

Tuotekehitysohjaaja, Product Development Instructor
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358 40 631 2887
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Tarjoamme koulutusta ja tuotekehityspalveluita asiakkaan tarpeisiin. Käytössämme on korkeakoulun ammattitaitoinen henkilöstö opiskelijoineen.
Tutkinnot:
Teknikko kone