jamk.fi

Autenttinen prosessiteollisuuden ympäristö tarjoaa erilaisiin opiskelu- ja kehitystarpeisiin monipuoliset työkalut ja mahdollisuudet. Laitteistossa on monimutkaisuutta ja haastavuutta asioista jo perillä olevillekin. Ympäristö on erittäin joustava ja modulaarinen. Iso yksittäisprosessi voidaan osastoida yksittäisprosesseiksi jolloin mahdollistetaan useamman ryhmän samanaikainen työskentely.

Laitteisto koostuu neljästä liikuteltavissa olevasta moduulista, joita voidaan ajaa yhdessä tai erikseen. Laitteisto koostuu 75 kW:n höyryn kehittimestä, jäähdytyspiiristä sekä vedenkäsittelymoduuleista. Laitteistossa on useampia väyläratkaisuja ja perinteistä IO:ta. Valmiit Metso DNA-, Siemens S7 ja PCS7-ympäristöt ovat käytettävissä. Tarvittaessa Master-tason järjestelmäksi voidaan kytkeä mikä vain Profibus-DP –väylän kautta kytkettävissä oleva järjestelmä.

Laitteistoa voidaan vuokrata yritysten käyttöön esim. erilaisiin järjestelmäkoulutuksiin ja sovellusohjelmistojen tuotekehitykseen. Höyryn tuotantoympäristö tarjoaa mahdollisuuden myös säätöteknisten ratkaisujen kehittämiseen ja testaamiseen. Laitteisto on siirrettävissä toisiin tiloihin, joissa on tarvittavat sähkö-, paineilma- ja viemäri-infrat.

Asiakkaan saama hyöty

Järjestelmätason koulutuksissa laitteisto toimii hyvänä alustana tarjoten oikean laitteiston vasteet ja vastukset mm. diagnostiikkaharjoitusten yhteydessä. Tällä laitteistolla on mahdollista opiskella oikealla prosessilla ilman tuotantotappioita. Toki laitteiston avulla on mahdollista pitää myös prosessilaitteiston koulutusta, aiheena esimerkiksi venttiilit ja niiden mitoittaminen, keskipakopumppujen energiatehokkuus, anturitekniikka, kytkentätekniikka ja väyläratkaisut. Yritykset voivat vuokrata laitteistoa paikan päällä tai omiin tiloihin toimitettuna. Pienetkin järjestelmäkoulutukset toimivat huomattavasti paremmin, kun käytettävissä on oikea prosessi ohjattavaksi. Laboratorioympäristön palvelut toteutetaan ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstömme toimesta. Yritysten toimeksiannot sopivat useasti myös erilaisten harjoitus- ja projektitöiden tai jopa opinnäytetöiden aiheiksi. Kysy erilaisista toteutusmahdollisuuksista laboratoriomme yhteyshenkilöiltä.

Tutkintokoulutuksessa laitteistoa käytetään monipuolisesti useilla eri opintojaksoilla sekä opinnäyte- ja harjoitustyöalustana. Varsinkin nuorille tutkinto-opiskelijoille ympäristö on erityisen arvokas juuri sen autenttisuuden vuoksi. Tämän avulla oppii kunnioittamaan oikealla tavalla ohjattavaa kokonaisuutta. Ympäristö on turvallinen mutta teknisesti riittävän haastava.

Tarkasteltavia ilmiöitä ja menetelmiä

 • virtaus
 • Lämmönvaihto
 • Jäähdytys
 • Lämmön talteenotto
 • Höyrystys
 • Lauhdutus
 • Häviöt
 • Energiankulutus
 • Höyry prosessiaineena
 • Höyrynpaineen säätö
 • Pumppauksen ohjaus ja energiatehokkuus
 • Kenttälaitteet
 • Höyryputkisto
 • Virtaussäätö
 • Datankeräys
 • Mittausmenetelmät
 • Mallinnus ja simulointi
 • Virtauksen, pinnan, paineen ja lämpötilan säätöpiirit ja niiden virittäminen
 • Väylätekniikka (Profibus DP, PA, ASi), ohjelmoitavat logiikat, hajautetut IO:t

Sovelluksia sekä tehtyjä projekteja

 • Opinnäytetöitä, joissa aiheeseen on saatu todellista tutkimustietoa hyödyntämällä laboratorioympäristöä. Toimeksiantoja suoraan laboratoriosta sekä eri yrityksiltä.
 • Opinnäytetöitä hieman suppeampia tutkimus ja kehitysprojekteja opiskelijoiden toimesta harjoitus- ja projektitöinä osaavan henkilökuntamme tukemana.
 • Lukuiset eri opintojaksot, esim. energiatekniikassa simuloidaan voimalaitosprosessia ja tarkastellaan pumppauksen energiatehokkuutta.
 • Diagnostiikkaharjoitukset
 • Järjestelmäkurssit yrityksille (esim. Metso DNA, Siemens S7, PCS7, ABB, Beckhoff),
 • Laitteiston vuokraus ja etäkäyttö yrityksen henkilöstön kouluttamiseen sekä tuote- ja prosessinkehitykseen
 • Valvomoiden käytettävyystestaus-projekteja yhteistyössä yritysten kanssa
 • Räätälöitäviä testauspalveluita ja ympäristön tai pelkän laitteiston vuokraus testikäyttöön.

Moduulit

Pumppausmoduuli:

 • Virtauksen ja pumppausprosessin perusteiden, keskeisten komponenttien, energiatehokkuuden ja säätötapojen oppimisympäristö.
 • Toimii lisävesivarastona ja kokonaisprosessin ensimmäisenä osana.
 • Pumppausprosessin ohjaustapoja:
  • Taajuusmuuttajat
  • Rinnan- ja sarjaankytkentä
  • Ohivirtaus
  • Kuristus.

Painevesimoduuli:

 • Prosessin painedynamiikan, keskeisten komponenttien, energiatehokkuuden ja säätötapojen oppimisympäristö.
 • Painesäiliön avulla voidaan asettaa nostokorkeus pumppausprosessia varten. Veden paine säädetään säiliössä olevan ilman painetta säätämällä.
 • Pumppausmoduulista höyryn kehittimelle otettava lisävesi paineistetaan tässä moduulissa.

Höyrynkehitysmoduuli:

 • Sähkötoiminen 75 kW höyrynkehitin, joka tuottaa kylläistä höyryä (max. 10 bar, 185°C).
 • Sisältää höyrynkierron keskeiset komponentit:
  • Syöttövesisäiliö
  • Syöttövesipumppu
  • Höyrystin
  • Höyrynpaineen säätö
  • Lauhdutin
  • Lauhteenkeräin
  • Lisäksi
   • Höyryn virtausmittaus
   • Syöttöveden esilämmitys
   • Vedenpehmennin
   • Kattilaveden näytteenotto

Jäähdytysmoduuli:

 • Lämmönsiirtotekniikan, keskeisten komponenttien, energiatehokkuuden ja säätötapojen oppimisympäristö.
 • Toimii höyrystimen kuormana.
 • Kuorman voidaan ajatella olevan esim. kaukolämpöverkko tai muu lämmityskuorma.
 • Sisältää lämpövaraajan sekä lämmönvaihtimen
 • Lämpö siirrettävissä vesi-  tai glykolikiertoon.

Hinnoittelu

Energiatekniikan laboratoriympäristön palvelut hinnoitellaan tapauskohtaisesti ja riippuen palvelun toteuttamismuodosta. Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous laboratorion yhteyshenkilöiltä. Voit jättää tarjous- tai lisätietopyynnön myös sivun yhteystiedot -kohdasta.

Häkkinen Veli-Matti

Häkkinen Veli-Matti

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407167469
Näytä lisää
Nuutinen Marjukka

Nuutinen Marjukka

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358505547169
Flyktman Teppo

Flyktman Teppo

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407167630