jamk.fi

Rakennusautomaatiolaboratorio tarjoaa monipuolisen koulutus- tuotekehitys- ja testausympäristön niin yrityksille kuin opiskelijoillekin.

Rakennusautomaatiolaboratorio on monipuolinen ja joustava ympäristö erilaisille koulutuksille, tuotekehitysprojekteille sekä uusien ideoiden kehitys- ja testaustoiminnalle. Laitteisto sisältää nykyaikaista rakennusautomaatioon liitettyä talotekniikkaa, kuten ilmanvaihto‐, lämmitys‐ ja jäähdytyslaitteistot, ohjelmoitavat valaistusjärjestelmät, sähköistä turvatekniikkaa sekä uusiutuvan energian laitteistoja, kuten aurinko‐ ja maalämpö. Laboratoriossa on kattavasti laitteistoja, joita voidaan hyödyntää koulutuksissa tai prototyyppimäisissä kokeiluissa.

Rakennusautomaatiolaboratoriota käytetään tutkintoon johtavan koulutuksen ohella TKI-hankkeissa sekä yrityksille suunnatuissa palveluissa. Tutkimus- ja testauspalveluiden kohderyhmiä ovat rakennusautomaatioon tai talotekniikkaan liittyviä laitteita, ohjelmistoja tai palveluita kehittävät yritykset. TKI-hankkeet sekä tuotekehitykseen tai testaukseen liittyvät palvelut toteutetaan pääsääntöisesti JAMKin henkilöstön toimesta, mutta osa rakennusautomaatiolaboratorion palveluista voidaan yhdistää opiskelijoiden projekti-, harjoitus-, tai opinnäytetöihin. Tämä tarjoaa kustannustehokkaan, opiskelijoiden työelämävalmiuksia edistävän ja rekrytointimielessäkin kiinnostavan vaihtoehdon yhteistyölle. Palvelut voidaan toteuttaa myös muulla tavoin yhteistyössä yrityksen ja JAMKin henkilökunnan kanssa.

Rakennusautomaatiolaboratorio tarjoaa myös yrityksille suunnattuja koulutuspalveluita. Koulutuspalvelut räätälöidään tarpeen mukaan ja kohderyhmiä ovat mm. rakennusautomaatio-, talotekniikka-, kiinteistönhoito- ja sähköalalla toimivat yritykset. Yritykset voivat järjestää laboratoriossa myös omia koulutus- tai esittelytilaisuuksiaan, jolloin JAMK:n asiantuntijat valmistelevat tilat ja laitteistot sekä antavat tarvittavan perehdytyksen etukäteen.

Ota rohkeasti yhteyttä ja tule tutustumaan laboratorioon!

 

Asiakkaidemme saama hyöty

Rakennusautomaatiolaboratorio tarjoaa yrityksille koulutus-, tuotekehitys- ja testausympäristön laitteistoineen. Esimerkiksi ohjelmistotuotteita kehittäville yrityksille laboratorio tarjoaa kustannustehokkaan mahdollisuuden testata ja kehittää tuotteita autenttisessa laiteympäristössä.

Rakennusautomaatiolaboratorion palvelut soveltuvat loistavasti yrityksille, joilla ei ole kaikkia tarvittavia laitteistoja tuotekehitykselle, -testaukselle tai erilaisten ideoiden jatkojalostamiselle. Myös yritykset, jotka haluavat tuotekehitystoimintaansa tukea ja uusia näkökulmia JAMKin henkilökunnalta tai innokkailta ja innovatiivisilta opiskelijoilta, hyötyvät palveluista.

Rakennusautomaatiolaboratorio tukee insinöörikoulutusta tarjoamalla sähkö-, automaatio- ja energiatekniikan koulutuksen tueksi peruslaitteistot, joita voidaan hyödyntää käytännönläheisten harjoitustöiden tekemisessä. Ympäristö ja siihen sisältyvät laitteet ovat opiskelijoiden käytettävissä myös erilaisissa projekteissa, opinnäytetyössä tai jopa opiskelijan yrittäjyyspolun alkumetreillä.

Sovelluksia sekä tehtyjä projekteja

 • Väyläliitäntäisten laitteiden toiminnan testaaminen yleisesti käytetyillä rakennusautomaatiojärjestelmillä.
 • Laite- tai sovelluskohtaisen ohjeistuksen laatiminen yritysten sisäiseen käyttöön
 • Uusien laitteiden ominaisuuksien testaaminen sekä tarvittavan ohjeistusten laatiminen yrityksille. Kyseessä voi olla myös laite, joka on ollut markkinoilla jo pidempään, mutta on ko. yritykselle uusi tuttavuus.
 • Esittelyt ja koulutukset yritysten henkilöstölle
 • Yritysten itsensä järjestämät koulutustilaisuudet joko henkilöstölleen tai yhteistyökumppaneilleen

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneinamme ovat tähän mennessä olleet:

 • Lvi-Elektro Oy
 • Are Oy
 • Caverion Suomi Oy
 • Education Facilities Oy
 • HK Instruments Oy
 • Planetcon Oy
 • Schneider Electric Buildings Finland Oy
 • SRV Rakennus Oy
 • Sweco Oy
 • Lamit Oy
 • Oilon Oy

Laitteistojen tekniset tiedot

Fidelix 2025A –ala-asema KNX-ympäristö
Fidelix Spider –ala-asema DALI-ympäristö (tilan valaistus ja kaihtimet)
Centraline Eagle –ala-asema Em. laitteistoihin liittyvät ohjelmointi- ja konfigurointiohjelmistot
Centraline HAWK –ala-asema Swegon Gold –ilmankäsittelykone pyörivällä lto-kennolla
Beckhoff –ala-asema

Chiller –jäähdytyslaitteisto

Oilon –maalämpöpumppu Savosolar –aurinkokeräimet
Lisäksi kattavasti erilaisia talotekniikan mittalaitteita  

Hinnoittelu

Rakennusautomaatiolaboratorion palvelut hinnoitellaan tapauskohtaisesti ja riippuen palvelun toteuttamismuodosta. Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous laboratorion yhteyshenkilöiltä. Voit jättää tarjous- tai lisätietopyynnön myös sivun yhteystiedot -kohdasta.

Flyktman Teppo

Flyktman Teppo

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407167630