jamk.fi

Kalibrointikeskus kouluttaa

Mittaus- ja kalibrointitoiminnan kehittämisellä kustannuksia alas- laatua ylös!

Koulutuksen tavoitteena on saada ymmärrys mittaus- ja kalibrointitoiminnasta sekä kuinka nämä vaikuttavat laatuun ja kustannuksiin. Koulutuksessa opetellaan myös rakentamaan edullisin mutta laadullisesti riittävä mittaus- ja/tai tarkastussuunnitelma sekä kalibrointijärjestelmä. Tilastollisen prosessin valvonta on osa koulutusta.

Vinkki: sopii yrityksen kaikille työntekijöille!

Mittausepävarmuuden määrittäminen

Mitä tarkoittaa mittausepävarmuus ja mistä asioista se koostuu? Koulutus koostuu:

  • Mittausepävarmuuden määrittämisestä EA-4/02 mukaisesti
  • Mittausepävarmuuden määrittämisestä matemaattisesti simuloimalla tai arvioimalla

Vinkki: sopii erityisesti suunnittelijoille, tarkastajille/mittauksia tekeville sekä kalibroijille.

Konepajateknisten mittalaitteiden kalibrointikoulutus

Koulutuksessa tutustutaan kalibrointiohjeisiin ja kalibrointijärjestelmään yleisesti ja opetellaan kalibrointiohjeen tekeminen. Muut koulutuksen osa-alueet:

  • Luodaan katsaus mittausepävarmuuden määrittämiseen
  • Opetellaan konepajateknisten mittalaitteiden kalibrointia käytännössä kalibrointiohjeiden (yrityksen omien ja/tai kalibrointikeskuksen) mukaisesti
  • Opetellaan kalibrointipöytäkirjan tekeminen

Vinkki: sopii erityisesti kalibroijille ja mittauksia tekeville. Koulutus sopii erinomaisesti myös kalibroijan erikoisammattitutkintoa suorittaville.

Konepajateknisten mittalaitteiden huoltokoulutus

Koulutuksessa opetellaan huoltamaan yleisimpiä konepajateknisiä mittalaitteita (yrityksen omia tai kalibrointikeskuksen).

Vinkki: koulutus sopii kalibroijien ja mittauksia tekevien lisäksi hyvin myös esimerkiksi kesätyöntekijöille, joille mittalaitteiden huoltotyöt ovat oiva kesäprojekti!

 

Tuikkanen Juha

Tuikkanen Juha

Laboratorioinsinööri, Laboratory Engineer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358 40 637 4405
Kolu Mika

Kolu Mika

Laboratorioteknikko, Laboratory Technician
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358406376612
Näytä lisää
Tutkinnot:
Koneteknikko