jamk.fi

Kalibrointikeskus kouluttaa

Mittaus- ja kalibrointitoiminnan kehittämisellä kustannuksia alas- laatua ylös!

Koulutuksen tavoitteena on saada ymmärrys mittaus- ja kalibrointitoiminnasta sekä kuinka nämä vaikuttavat laatuun ja kustannuksiin. Koulutuksessa opetellaan myös rakentamaan edullisin mutta laadullisesti riittävä mittaus- ja/tai tarkastussuunnitelma sekä kalibrointijärjestelmä. Tilastollisen prosessin valvonta on osa koulutusta.

Vinkki: sopii yrityksen kaikille työntekijöille!

Mittausepävarmuuden määrittäminen

Mitä tarkoittaa mittausepävarmuus ja mistä asioista se koostuu? Koulutus koostuu:

  • Mittausepävarmuuden määrittämisestä EA-4/02 mukaisesti
  • Mittausepävarmuuden määrittämisestä matemaattisesti simuloimalla tai arvioimalla

Vinkki: sopii erityisesti suunnittelijoille, tarkastajille/mittauksia tekeville sekä kalibroijille.

Konepajateknisten mittalaitteiden kalibrointikoulutus

Koulutuksessa tutustutaan kalibrointiohjeisiin ja kalibrointijärjestelmään yleisesti ja opetellaan kalibrointiohjeen tekeminen. Muut koulutuksen osa-alueet:

  • Luodaan katsaus mittausepävarmuuden määrittämiseen
  • Opetellaan konepajateknisten mittalaitteiden kalibrointia käytännössä kalibrointiohjeiden (yrityksen omien ja/tai kalibrointikeskuksen) mukaisesti
  • Opetellaan kalibrointipöytäkirjan tekeminen

Vinkki: sopii erityisesti kalibroijille ja mittauksia tekeville. Koulutus sopii erinomaisesti myös kalibroijan erikoisammattitutkintoa suorittaville.

Konepajateknisten mittalaitteiden huoltokoulutus

Koulutuksessa opetellaan huoltamaan yleisimpiä konepajateknisiä mittalaitteita (yrityksen omia tai kalibrointikeskuksen).

Vinkki: koulutus sopii kalibroijien ja mittauksia tekevien lisäksi hyvin myös esimerkiksi kesätyöntekijöille, joille mittalaitteiden huoltotyöt ovat oiva kesäprojekti!

 

Tuikkanen Juha

Laboratorioinsinööri, Laboratory Engineer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358 40 637 4405

Kolu Mika

Laboratorioteknikko, Laboratory Technician
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358406376612
Näytä lisää
Tutkinnot:
Koneteknikko