jamk.fi

Aihealue: Tietoverkot, kehittämistehtävät, pienet tutkimukset

Laajuus ja työaika: yhteensä 15 op, yhden opiskelijan kehittämistehtävään käytettävä työaika on n. 60 tuntia. Projektin laajuus riippuu pienryhmän koosta.

Toteutusajankohta: Opintojakso toteutetaan 1. jaksolla 1.9.-30.12.2013

Kehittämistehtävän sisällöstä, laajuudesta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä toimeksiantajan kanssa.

Tavoite

Opintojaksolla tehdään yrityksen tai organisaation toimeksiantona kehittämistyö yksin tai pienryhmissä. Samalla opiskelija kehittää valmiuksiaan käytännön projekti- ja ryhmätyöskentelyssä ja siinä vaadittavissa viestintätaidoissa.

Sisältö

Opiskelija perehtyy käytännössä yrityksen eri verkkoratkaisujen (LAN, Konserniverkko, Liityntä operaattorille) suunnittelutyöhön.

Dokumentointi

Opiskelija tuottaa kehittämistehtävästä ainakin seuraavat dokumentit: nykytilan kar-toitusraportti, kehittämissuunnitelma, loppuraportti ja tiivistelmä. Loppuraportissa esitetään tiiviissä muodossa kehittämistehtävästä riippuen seuraavat osiot:

  • LAN: lähiverkkosuunnitelma ja sen dokumentaatio
  • Konserniverkko: yrityksen eri toimipisteitä yhdistävän verkon tekninen kehittämissuunnitelma
  • Liityntä operaattorille: kartoitus ja kehittämissuunnitelma laajakaistayhteyksien toteutukselle

Arviointi

Toimeksiantaja arvioi opiskelijatyön myös omalta osaltaan ja antaa siitä lausunnon.

Opiskelijoiden kuvaus

Projektin toteuttavat yleensä 3. vuoden tietoverkkotekniikan opiskelijat. Opis-kelijoilla on osaamista mm. seuraavista aihealueista:
Käyttöjärjestelmät, Ohjelmoinnin perusteet, Projektin hallinta, Tietokantarajapinnat, Cisco CCNA, Tietoliikennetekniikka, Palvelinkäyttöjärjestelmät ja –arkkitehtuurit, Langattoman tie-donsiirron perusteet, WAN-tekniikka, Laajakaistatekniikka, Verkkoprotokollat ja Tietoturva ja palveluiden hallinta