jamk.fi

Aihealue: Tietoverkot, kehittämistehtävät, pienet tutkimukset

Laajuus ja työaika: yhteensä 8 op, yhden opiskelijan kehittämistehtävään käytettävä työaika on n. 40 tuntia. Projektin laajuus riippuu pienryhmän koosta.

Toteutusajankohta: Opintojakso toteutetaan 3. jaksolla 1.1.-30.4.2013

Kehittämistehtävän sisällöstä, laajuudesta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä toimeksiantajan kanssa.

Tavoite

Opintojaksolla tehdään yrityksen tai organisaation toimeksiantona kehittämistyö yksin tai pienryhmissä. Samalla opiskelija kehittää valmiuksiaan käytännön projekti- ja ryhmätyöskentelyssä ja siinä vaadittavissa viestintätaidoissa.

Sisältö

Opiskelija perehtyy käytännössä AD tai LDAP –pohjaisen käyttäjähallinnan suunnittelutyöhön ja toteutukseen. Lisäksi on mahdollisten verkkon infrastruktuuripalveluiden suunnittelu ja toteutus.

Dokumentointi

Opiskelija tuottaa kehittämistehtävästä ainakin seuraavat dokumentit: kehittämissuunnitelman, loppuraportin ja tiivistelmän. Loppuraportissa esitetään tiiviissä muodossa kehittämistehtävästä riippuen seuraavat osiot:
AD- tai LDAP-pohjaisen käyttäjähallinnan ja verkon infrastruktuuripalveluiden suunnitelma ja sen dokumentaatio

Arviointi

Toimeksiantaja arvioi opiskelijatyön myös omalta osaltaan ja antaa siitä lausunnon.

Opiskelijoiden kuvaus

Projektin toteuttavat yleensä 3. vuoden tietoverkkotekniikan opiskelijat. Opiskelijoilla on osaamista mm. seuraavista aihealueista:
• Käyttöjärjestelmät, Ohjelmoinnin perusteet, Projektin hallinta, Cisco CCNA, Tietoliikennetekniikka, Palvelinkäyttöjärjestelmät ja –arkkitehtuurit ja Langattoman tiedonsiirron perusteet

Yhteyshenkilö

Rantonen Mika

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358407167269