jamk.fi

Opinnäytetyö kuuluu jokaiseen ammattikorkeakoulututkintoon. Suuri osa opinnäytteistä tehdään ammattikorkeakoulun ulkopuolisille yrityksille ja yhteisöille.

Opinnäytetyö palvelee työelämän kehittämistarpeita ja vahvistaa opiskelijan ammattitaitoa. Opinnäytetyössä opiskelija soveltaa oman ammattialansa teoriaa ja työmenetelmiä käytäntöön. Ammattikorkeakoulututkinnossa opinnäytetyö on 15 opintopisteen laajuinen opintosuoritus ja vastaa laajuudeltaan noin kolmen kuukauden täysipäiväistä työskentelyä.

Opinnäytetyön tuotos vaihtelee koulutusalasta ja aiheesta riippuen. Se voi olla

  • työelämän kehittämisprojekti
  • tuote tai tapahtuma
  • tutkielma

Tyypillisiä suunnittelu- ja kehitysprojekteja ovat esimerkiksi laatukäsikirjan, markkinointisuunnitelman, liiketoimintasuunnitelman, perehdyttämissuunnitelman, toimintaohjeen, prosessin tai tuotantolinjan suunnittelu ja toteutus.

Opinnäytetyö voi olla tapahtuman tai ohjelmapalvelupaketin suunnittelu ja toteutus, uuden tuotteen tai vaikkapa vaatemalliston tai multimediatuotteen suunnittelu.

Tutkielma vastaa eniten perinteistä tieteellistä tutkimusta. Tutkielman tavoitteet ovat kuitenkin käytännönläheiset: tutkielmassa pyritään ratkaisemaan jokin alan erityisongelma sekä teorian että empiirisen tutkimuksen keinoin.

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyössä sovelletaan tutkimustietoa ja käytetään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen vaativassa asiantuntijatyössä. Laajuudeltaan opinnäytetyö on 30 opintopistettä, joka käytännössä vastaa noin kuuden kuukauden täysipäiväistä työskentelyä.

Ehdota aihetta opinnäytetyöksi

Kun yritykselläsi on idea opinnäytetyön aiheeksi, ota yhteyttä ammattikorkeakoulumme ura- ja rekrytointipalveluun tai jätä aihe Osumia.fi palveluun tai valtakunnalliselle Jobstep.net -sivustolle opiskelijoiden nähtäväksi.