jamk.fi

Tietoverkkoturvallisuus (Networksecurity)

Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoverkkojen ylläpidosta vastaaville henkilöille syvempää osaamista suojamekanismeista ja -tekniikoista eri tietoturvauhkia vastaan.
Osallistujat perehtyvät eri tietoturvauhkiin ja niiden vaikutukseen turvallisessa infrastruktuurissa, palomuureihin (Application, Web Application Firewall), IDS/IPS:n, VPNteknologioihin, OSI-mallin toisen kerroksen tietoverkkoturvallisuuteen, Flow-datan hyödyntämiseen tietoverkkoturvallisuudessa,
valvonta- ja tilannekuvan hyödyntämiseen tietoverkkoturvallisuudessa.

Kohderyhmä: Henkilöt, jotka tarvitsevat työssään tietämystä IP-verkkojen suojaamisesta ja viimeisimmistä tekniikoista

Toteutustapa: Kontaktiopetus, käytännön harjoitukset

Laajuus: 4 päivää

Hinta: 2 500 € / hlö (vaadittava ryhmäkoko 12 henkilöä)