jamk.fi

JAMK Paras laatu / Best Quality

Tämä verkkototeutus on saavuttanut Jyväskylän ammattikorkeakoulun verkkototeutuksen laadunarvioinnissa korkeimman tason. Se on laadultaan erinomainen ja soveltuu korkeatasoiseen täydennyskoulutukseen sekä koulutusvientiin.

 JAMK Hyvä laatu / Good Quality

Tämä verkkototeutus on saavuttanut Jyväskylän ammattikorkeakoulun verkkototeutuksen laadunarvioinnissa keskimmäisen tason. Se on laadultaan hyvä ja soveltuu monipuoliseen verkkokoulutukseen.

JAMK Peruslaatu / Basic Quality

Tämä verkkototeutus on saavuttanut Jyväskylän ammattikorkeakoulun verkkototeutuksen laadunarvioinnissa alimman laatutason. Se täyttää perustason laatuvaatimukset, jotka edellytetään kaikilta JAMKin verkkototeutuksilta.

Verkkototeutusten laadunarviointi

Jyväskylän ammattikorkeakoulun verkossa toteutettavien koulutusten laatua seurataan arvioinnilla. Arvioinnissa keskitytään koulutuksen verkkotyötilan ja -aineistojen laatuun.  Arviointialueet, kriteeristö ja laatumerkkien raja-arvot löytyvät JAMKin intranetistä ja ovat tarkoitettu JAMKin henkilöstön sisäiseen käyttöön.

Arvioinnin suorittaa verkkopedagogiikan suunnittelija ja toteutuksen, joka saavuttaa parhaan laadun laatumerkkiin oikeuttavan tuloksen, uusinta-arvioi vielä toinen verkkopedagogiikan suunnittelija. Suunnittelijoilla on yhtenäiset arviointikriteerit. Arviointi toteutetaan verkkototeutusten laadunarvioinnin työkalulla Webropolissa. Arvioidun verkkototeutuksen tekijä saa henkilökohtaisen open badge -laatumerkin. Verkkototeutus saa työtilaan ja koulutuskuvaukseen liitettävän laatumerkin.

Varonen Mari

Verkkopedagogiikan suunnittelija, E-learning Designer
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Hallinto, Administration
+358407735285
Näytä lisää