jamk.fi

Kuuluisin tietoverkoista on Internet, joka jatkaa kasvua ja kehittyy kiihtyvällä vauhdilla. Koulutamme sinusta monipuolisen käytännön tekijän ja kansainvälisen osaajan työelämän tarpeisiin!

Internet on tuttu lähes kaikille, mutta kuinka moni tuntee sen toiminnan syvällisesti ja osaa hallita sen liikennettä ja sisältöä? Internet muuttuu ja monimutkaistuu jatkuvasti, sen ylläpito ja hallinta vaatii lisää teknisesti suuntautuneita asiantuntijoita.

Haluatko olla edelläkävijä vai perässä kulkija? Jos vastasit olevasi edelläkävijä, olet löytänyt oman suuntautumisvaihtoehdon. Meiltä löytyy Suomen parhaat koulutus- ja tutkimuskäyttöön suunnitellut laboratoriot, joissa pääset harjoittelemaan niillä samoilla laitteilla, joita tulet työelämässä käyttämään.

Opintojen sisältö

Teet oikeassa laboratorioympäristössä käytännön suunnittelua ja toteutusta lähiverkoista, kampusverkoista ja runkoverkoista. Opit myös suunnittelemaan, kuinka asiakas kytketään verkkoon ja ylläpitämään verkkoja. Opintoihin sisältyy myös tietoverkoissa tarjottavien palveluiden toteuttaminen tietoturvallisesti käyttäen uusimpia tekniikoita sekä konesalien suunnittelua.

Tutkinto jakaantuu seuraavasti:

  • perusopinnot, 92 op
  • ammattiopinnot, 73 op
  • sivuaineopinnot, 15 op
  • vapaasti valittavat opinnot, 15 op
  • harjoittelu, 30 op
  • opinnäytetyö, 15 op

Työskentelyä oikeissa laiteympäristöissä

Oikeassa laboratorioympäristössä työskentelyn lisäksi opintoihisi kuuluu luennot, projektiluontoiset oppimistehtävät, ryhmätyöskentely sekä verkko-opinnot. Opetuksessa ja harjoitustehtävissä hyödynnämme myös Spidernet -laboratorioympäristöä, joka sisältää yritys-, operaattori- ja konesaliverkkoja.

Opintoihin liittyvän työharjoittelun avulla verkostoidut ja luot tärkeitä suhteita työelämään jo opiskeluaikana. Perehdyt samalla alan yritysten toimintaan ja niiden tarjoamiin työtehtäviin.

Aiemmin opitun tunnistaminen

Jokaisella opiskelijalla on halutessaan oikeus hakea hyväksilukua aiemmin hankitusta osaamisestaan. Opiskelija on vastuussa osaamisensa näyttämisestä toteen ja toteennäyttämistavat sovitaan koulutuspäällikön ja asianomaisen osaamisalueen / opintojakson vastuuhenkilön / vastuuhenkilöiden kanssa.

Hakuohjeet 2019

Haku tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi > Jyväskylän amk > Tekniikan ala > Tieto- ja viestintätekniikka.

Lisätietoja koulutuksesta

Rantonen Mika

Rantonen Mika

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358407167269