jamk.fi

Haluatko suunnitella ja toteuttaa ohjelmia PC:lle, web-selaimille tai mobiililaitteille, ohjelmoida sulautettuja järjestelmiä, suunnitella ja ohjelmoida tietokonepelejä? Jos vastasit "kyllä", niin ohjelmistotekniikan opinnot ovat juuri sinua varten! Ohjelmistotekniikka on tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK)-tutkinnon suuntautumisvaihtoehto.

Opintojen sisältö

Opinnot antavat sinulle hyvät valmiudet yleisimpien ohjelmointikielten, ohjelmointimenetelmien, kehitysvälineiden  ja -ympäristöjen hallintaan. Opintoihisi kuuluu mm. mobiili-, verkko- ja peliohjelmointia. Käytät harjoitustöissäsi yritysten käytössä olevia yleisimpiä ohjelmistojen kehitysvälineitä ja -menetelmiä.

Ammatissa toimiminen edellyttää sinulta hyvää ohjelmointiosaamista, joka rakennetaan riittävän matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen pohjalle. Erilaiset ohjelmointikielet ja -menetelmät mahdollistavat sujuvan työskentelyn ohjelmistoprojekteissa. Halutessasi voit painottaa opintojasi myös laiteläheiseen ohjelmointiin.

Kannustamme opiskelijoitamme kansainvälisyyteen erilaisten vaihto-opiskeluohjelmien kautta. Opintoihisi sisältyy yrittäjyyttä, ja työkokemustasi voidaan hyväksi lukea osaksi opintojasi.

Opintojen loppupuolella teet laajan ohjelmistoprojektin, joka antaa sinulle hyvän pohjan ohjelmistohankkeiden toteuttamiseen.

Opi tekemällä!

Opiskelu sisältää oppimistehtäviä, ryhmätyöskentelyä, verkko-opintoja, luentoja ja tenttejä. Keskeinen opetusmetodi on tekemällä oppiminen. Käytät opinnoissasi yrityksissä käytettyjä yleisimpiä ohjelmistojen kehitysvälineitä.

Opintojen loppuvaiheessa tehtävä ohjelmistoprojekti antaa hyvät mahdollisuudet perehtyä työelämän tarpeisiin. Opintoihisi kuuluu myös työharjoittelu, jonka avulla verkostoidut ja luot tärkeitä suhteita työelämään jo opiskeluaikana. Perehdyt samalla alan yrityksen toimintaan ja sen työtehtäviin.

Ura
kun valmistut, työnimikkeesi voi olla vaikkapa...

ohjelmistosuunnittelija, kehitysinsinööri, ohjelmistokehittäjä, internet-palveluiden toteuttaja, graafisten käyttöliittymien ohjelmoija tai tietokantojen ja tietoliikennesovellusten kehittäjä.

Hakuohjeet 2019

Haku tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi > Jyväskylän amk > Tekniikan ala > Tieto- ja viestintätekniikka.
Huomaa, että päivätoteutus ja monimuotototeutus ovat omina hakukohteinaan Opintopolussa.

Hakeminen tekniikan alalle 2019: insinööriopintojen päivätoteutus

Voit katsoa videon myös täältä »

Yhteishaku 2019: monimuoto-opinnot

Voit katsoa videon myös täältä »

Jatko-opiskelu

Valmistuttuasi insinööriksi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit myös täydentää osaamistasi osallistumalla työn ohessa suoritettaviin ammatillisiin erikoistumisopintoihin tai muuhun täydennyskoulutukseen. 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin. Yliopisto arvioi tapauskohtaisesti tutkinto-opiskelijaksi pääsyn kriteerit.

Lisätietoja koulutuksesta

Luostarinen Hannu

Luostarinen Hannu

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358400444941
Näytä lisää
Osaamiset
ohjelmointi
Tutkinnot:
DI