jamk.fi

Haluatko suunnitella ja toteuttaa ohjelmia PC:lle, web-selaimille tai mobiililaitteille, ohjelmoida sulautettuja järjestelmiä, suunnitella ja ohjelmoida tietokonepelejä? Jos vastasit "kyllä", niin ohjelmistotekniikan opinnot ovat juuri sinua varten!

Opintojen sisältö

Opinnot antavat sinulle hyvät valmiudet yleisimpien ohjelmointikielten, ohjelmointimenetelmien, kehitysvälineiden  ja -ympäristöjen hallintaan. Opintoihisi kuuluu mm. mobiili-, verkko- ja peliohjelmointia. Käytät harjoitustöissäsi yritysten käytössä olevia yleisimpiä ohjelmistojen kehitysvälineitä ja -menetelmiä.

Ammatissa toimiminen edellyttää sinulta hyvää ohjelmoitiosaamista, joka rakennetaan riittävän matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen pohjalle. Erilaiset ohjelmointikielet- ja menetelmät mahdollistavat sujuvan työskentelyn ohjelmistoprojekteissa. Halutessasi voit painottaa opintojasi myös laiteläheiseen ohjelmointiin.

Kannustamme opiskeliloitamme kansainvälisyyteen erilaisten vaihto-opiskelija ohjelmien kautta. Yrittäjyys sisältyy osana opintoihin ja opiskelijan on mahdollista integroida opintoihinsa työkokemusta. Jos olet kiinnostunut perustamaan oman yrityksen, voit sisällyttää opintoihin yrittäjyyttä tukevan opintokokonaisuuden ja saada tukea yritysvalmentajalta.

Opintojen loppupuolella teet laajan ohjelmistoprojektin, joka antaa sinulle hyvän pohjan ohjelmistohankkeiden toteuttamiseen.

Opi tekemällä!

Opiskelu sisältää oppimistehtäviä, ryhmätyöskentelyä, verkko-opintoja, luentoja ja tenttejä. Keskeinen opetusmetodi on tekemällä oppiminen. Käytät opinnoissasi yrityksissä käytettyjä yleisimpiä ohjelmistojen kehitysvälineitä.

Opintojen loppuvaiheessa tehtävä ohjelmistoprojekti antaa hyvät mahdollisuudet perehtyä työelämän tarpeisiin. Opintoihisi kuuluu myös työharjoittelu, jonka avulla verkostoidut ja luot tärkeitä suhteita työelämään jo opiskeluaikana. Perehdyt samalla alan yrityksen toimintaan ja sen työtehtäviin.

Ura
kun valmistut, työnimikkeesi voi olla vaikkapa...

ohjelmistosuunnittelija, kehitysinsinööri, ohjelmistokehittäjä, internet-palveluiden toteuttaja, graafisten käyttöliittymien ohjelmoija tai tietokantojen ja tietoliikennesovellusten kehittäjä.

Hakuohjeet 2018

Haku tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi > Jyväskylän amk > Tekniikan ala > Tieto- ja viestintätekniikka.
Huomaa, että päivätoteutus ja monimuotototeutus ovat omina hakukohteinaan Opintopolussa.

Jatko-opiskelu

Valmistuttuasi insinööriksi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit myös täydentää osaamistasi osallistumalla työn ohessa suoritettaviin ammatillisiin erikoistumisopintoihin tai muuhun täydennyskoulutukseen. 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin. Yliopisto arvioi tapauskohtaisesti tutkinto-opiskelijaksi pääsyn kriteerit.

Lisätietoja koulutuksesta

Luostarinen Hannu

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358400444941
Näytä lisää
Osaamiset
ohjelmointi
Tutkinnot:
DI