jamk.fi

Suuntautumalla mediatekniikkaan opit määrittelemään, suunnittelemaan ja toteuttamaan näyttäviä ja tyylikkäitä web-sivustoja ja –palveluita eri päätelaitteet huomioiden. Tulet myös ymmärtämään eri tekniikat, joilla palvelut toteutetaan. Mediatekniikka on tieto- ja viestintätekniikan insinööri AMK-tutkinnon yksi suuntautumisvaihtoehto.

Opintojen sisältö

Opintojen keskeisiä aihealueita ovat eri digitaaliset mediat (teksti, kuva, video, ääni ja niiden käsittely), digitaalisen median sovellukset, käyttöliittymät ja käytettävyys, web-tekniikat ja -ohjelmointi.

Mediatekniikka on tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelman suuntautumisvaihtoehto. Keskeinen ero kulttuuripuolen medianomin tutkintoon on vahva mediatekninen osaaminen sisältöjä unohtamatta täydennettynä insinööriopinnoilla.

Opiskelu sisältää luentoja, oppimistehtäviä, tenttejä, projekti- /  ryhmätyöskentelyä ja verkko-opintoja.

1. ja 2. vuoden opinnot

Ensimmäisen vuoden opinnoissa keskityt web-sivustojen tekniikoihin, web-käyttöliittymiin ja käytettävyyteen sekä toteutat ryhmässä projektimuotoisesti pienen näyttävän interaktiivisen digitaalisen median sovelluksen webiin. Ammatillisten opintojen ohessa saat hyvän tietämyksen insinöörin perusopinnoista.

Toisen vuoden opinnoissa pääset määrittelemään ja suunnittelemaan ryhmässä toteutettavaa web-palvelua, joka voi olla keskustelufoorumi, kuvapalvelu, verkkokauppa tai jokin muu mielenkiintoinen palvelu.

3. ja 4. vuoden opinnot

Kolmantena vuonna pääset tekemään yhdessä todellisen asiakkaan kanssa koko lukuvuoden kestävää projektia. Projektin aikana syvennät osaamista projektityön käytänteisiin ja ammatillisiin osaamisiin sekä luot tärkeitä suhteita sekä kontakteja työelämään.

Kolmannen ja neljännen vuoden vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla voit täydentää osaamistasi esimerkiksi web- ja mobiilipalveluiden, 3D-mallintamisen ja visualisoinnin, graafisen suunnittelun tai (peli)ohjelmoinnin opinnoilla. Mikäli sinulla on suunnitteilla yrityksen perustaminen, voit sisällyttää tutkintoon myös yrittäjyysopintoja

Opintoihin liittyvän työharjoittelun avulla pääset perehtymään alan yrityksen toimintaan ja työtehtäviin jo opiskeluaikana.

Ura
ja työllistyminen

Mediatekniikasta valmistuneet ovat työllistyneet erityisen hyvin, ja monet ovat perustaneet myös omia yrityksiä ja toiminimiä. Nimikkeitä ja työtehtäviä on erilaisia mm. toimitusjohtaja, teknologiajohtaja, Web-ohjelmoija, Web-suunnittelija, Web designer, UX-suunnittelija tai asiakkuuspäällikkö.

Hakuohjeet 2020

Haku tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi > Jyväskylän amk > Tekniikan ala > Tieto- ja viestintätekniikka.

Hakeminen tekniikan alalle 2019: insinööriopintojen päivätoteutus

Voit katsoa videon myös täältä »

Jatko-opiskelu

Valmistuttuasi insinööriksi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit myös täydentää osaamistasi osallistumalla työn ohessa suoritettaviin ammatillisiin erikoistumisopintoihin tai muuhun täydennyskoulutukseen. 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin. Yliopisto arvioi tapauskohtaisesti tutkinto-opiskelijaksi pääsyn kriteerit.

Lisätietoja koulutuksesta

Luostarinen Hannu

Luostarinen Hannu

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358400444941
Näytä lisää
Osaamiset
ohjelmointi
Tutkinnot:
DI