jamk.fi
Juha Kärkkäinen, RD Manager, Product Development, Oy SKF Ab | Teknologiaosaamisen johtaminen, insinööri YAMK

Tutkinto mahdollistaa myös opettajaopinnot tulevaisuudessa

"Tarkoituksena oli syventää omaa osaamista tuotekehityksen ja johtamisen osa-alueilla. YAMK-tutkinto mahdollistaa myös opettajaopinnot joskus tulevaisuudessa. "

Pieksämäellä syntynyt Juha Kärkkäinen on taustakoulutukseltaan koneinsinööri. Opinnot JAMKin teknologiajohtamisen YAMK-koulutuksessa hän keskittyi erityisesti tuotekehitykseen, koska sisältö tuki parhaiten sen hetkistä tehtävää teknisenä johtajana. "Tarkoituksena oli syventää omaa osaamista tuotekehityksen ja johtamisen osa-alueilla. YAMK-tutkinto mahdollistaa myös opettajaopinnot joskus tulevaisuudessa.", Kärkkäinen pohtii.

Koulutus antoi lisätietoa jo aikaisemmin työelämässä tutuiksi tulleisiin teemoihin. Kärkkäinen oli pari vuotta aikaisemmin suorittanut Johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET), joten senkin myötä tietyt metodit olivat tuttuja. "JAMKin johtamisopinnot antoivat perusvalmiuksia ja työkaluja esimiehen tehtäviin, mutta toki henkilöiden johtamiseen hioutuu vain sitä työtä tekemällä.",  Kärkkäinen pohtii.  

Hän näkee, että työn ohessa opiskelu sujui yllättävänkin jouhevasti: aihepiiri oli tuttu ja Kärkkäinen sai hyväksiluettua JET-tutkinnossa tekemiään harjoitustöitä. Tämä nopeutti opintojen kulkua. Lähipäivien järjestäminen onnistui myös helposti, koska työantaja tuki koulutusta ja kontaktitunteja oli ainoastaan kerran kuukaudessa. "Opinnäytetyötä tehdessä oli toisinaan kuormittaviakin hetkiä, koska kirjoitustyö oli tehtävä viikonloppuisin ja iltaisin.", mies muistelee.

Työn aiheena oli henkilöstön osaamistarpeiden määrittäminen, jossa Kärkkäinen pyrki luomaan työkalun, jolla yrityksen strategia saadaan jalkautettua työntekijöiden osaamistarpeiksi. Tuloksena oli osaamismatriisi. "Matriisi on  nyt käytössä tiimissäni ja sitä hyödynnetään myös muualla yrityksessämme, joten opinnäytetyö ei  mennyt hukkaan.", Kärkkäinen iloitsee.  

"Koulutus myös vahvisti omaa ammatti-identiteettiä tuotekehityksen ja johtamisen saralla."

-----------

Kuka? Juha Kärkkäinen, RD Manager, Product Development Nordic
Työnantaja: Oy SKF Ab, SKF Business and Product Development
 
Vastaa SKF:n voiteluliiketoiminnan Suomen tuotekehitysyksiköstä, joka on osa SKF:n globaalia voitelun tuotekehitystä. Esimiehenä neljän hengen tiimissä.

Teknologiaosaamisen johtaminen, insinööri YAMK Opi johtamaan teknologia-alalla Lue lisää
Takaisin