jamk.fi
Koulutussuunnittelija ja opettajatutor Riitta Abioqa

Riitta tapaa jokaisen teknologiaosaamisen johtamisen YAMK-opiskelijan

"Opiskelijat ovat kokeneet keskustelut tarpeellisiksi ja arvostaneet sitä, että he ovat tulleet kuulluiksi. Työelämässä kiireisille opiskelijoille ohjauskeskustelu on usein mahdollisuus pysähtyä ja syventyä omaan itseensä oppijana ja kehittyjänä."

Riitta Abioqa on teknologiaosaamisen johtamisen YAMK-tutkinto-ohjelman opettajatutor ja koulutussuunnittelija. Riitasta huokuu heti inhimillinen ja asiantunteva ote, jolla hän ottaa haastattelijansa vastaan.

Mistä opiskelu alkaa?

Teknologiaosaamisen johtamisen YAMK-opintojen alkuvaiheessa opiskelija pääsee heti keskustelemaan Riitan kanssa. "Tapaan jokaisen aloittavan opiskelijan joko henkilökohtaisesti tai pienryhmässä", Riitta kertoo. Kyseessä on ns. ohjauskeskustelu, jonka tarkoituksena on se, että opiskelija pohtii omia tavoitteitaan, omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan ja miten hän pystyisi hyödyntämään niitä opinnoissaan. "On tärkeää, että opiskelija pystyy asettamaan itselleen merkityksellisiä kehittymishaasteita, jotka tukevat häntä sekä ammatillisessa että henkilökohtaisessa kehittymisessä", hän jatkaa.

Opiskelu ei ole irrallaan muusta elämästä. "On luontevaa, että opiskelijan hyvinvointiin liittyvät kysymykset tulevat esille keskustelussa. Työelämän, perheen ja opiskelun yhteensovittaminen on vaativaa aikuisopiskelijalle. Omasta jaksamisesta on pidettävä huolta. Usein pyydänkin opiskelijaa kuvaamaan asioita, jotka mahdollisesti tukevat opintoja ja toisaalta taas voivat niitä rajoittaa", Riitta toteaa. 

Mikä ihmeen HOPS?

Opintoihin sitoutumisen kannalta opiskelijan on myös hyvä miettiä, mitä hän on valmis panostamaan opintoihinsa asettamien tavoitteiden toteutumiseksi. Keskustelun jälkeen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jota voisi kuvata opintojen alun ja tutkintoon valmistumisen välille rakentuvaksi oppimisprosessiksi, joka sitten jatkuu matkana seuraaviin kehittymishaasteisiin osana elinikäisen oppimisen projektia.

"Opiskelijat ovat kokeneet keskustelut tarpeellisiksi ja arvostaneet sitä, että he ovat tulleet kuulluiksi. Työelämässä kiireisille opiskelijoille ohjauskeskustelu on usein mahdollisuus pysähtyä ja syventyä omaan itseensä oppijana ja kehittyjänä", Riitta summaa.

 

Takaisin