jamk.fi

Haluaisitko opiskella taloutta ja tekniikkaa? Logistiikassa perehdyt molempiin. Logistiikkainsinöörit huolehtivat siitä, että tavara, ihmiset ja tieto saadaan liikuteltua mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti oikeaan paikkaan, oikeassa ajassa. Logistiikalla on merkittävä rooli kansainvälisten ja kotimaisten yritysten kilpailukyvyn ja menestyksen varmistamisessa. 

Kansainvälisty jo opintojesi aikana ja opiskele englanniksi. Opiskelijat ja opettajat ympäri maailman luovat opinnoillesi kansainvälisen ilmapiirin - liity iloiseen joukkoomme!

Tutkinto-ohjelma antaa sinulle valmiudet työskennellä asiantuntija- ja johtotehtävissä logistiikan alalla. Valmistuttuasi sinulla on tiedot ja taidot hoitaa alaasi liittyviä tehtäviä menestyksekkäästi; osaat suunnitella, kehittää, toteuttaa ja hallita logistiikan toimintaa.

Opiskelet ja työskentelet eri kulttuureista ja taustoista tulevien ihmisten kanssa aidosti kansainvälisessä ympäristössä. Tutkinto-ohjelman toteutuskieli on englanti. Koulutus on laatu akkreditoitu ja sillä on kansainvälinen EUR-ACE laatuleima.

Opiskele taloutta ja tekniikkaa englannin kielellä

International Logistics -tutkinto-ohjelmassa pääset perehtymään sekä talouteen että tekniikkaan. Opintoihisi voi kuulua lähiopetusta, yksilö- ja ryhmätöitä, opintomatkoja, vierailijaluentoja, projekti- ja harjoitustöitä sekä muita pedagogisia menetelmiä. Oppimista mitataan tenttien ja harjoitustöiden avulla. Käytännön harjoittelu yrityksissä on myös osa opintojasi. Harjoittelu tapahtuu yleensä kesäisin koulujen loma-aikoina.

Opi ensin perusteet

Yhteiset perusopintosi koostuvat yleissivistävistä aineista ja luonnontieteistä. Opiskelet esimerkiksi ICT-taitoja, yrittäjyyttä, kieliä ja viestintää sekä algebraa ja geometriaa, tilastotiedettä, fysiikkaa ja kemiaa. 

Ammattiopinnoissasi perehdyt tekniikan perusteisiin, taloushallintaan ja johtamiseen.

Pääaineiden ammattiopinnot koostuvat kuljetuksista, materiaalinhallinnasta ja hankinnan opinnoista. Sivuaineita opiskelemalla voit myös erikoistua hankintatoimeen, teollisuuslogistiikkaan tai yrittäjyyteen tai halutessasi voit opiskella myös 1-2 lukukautta ulkomailla yhdessä lukuisista kansainvälisissä yhteistyökorkeakouluissamme ympäri maailman.

 

 

Opintojen rakenne

  • Basic Studies 94 op: Transferable skills & Natural Sciences & Engineering

  • Economy and Management Studies 26 ECTS

  • Global Logistics Operations 30 ECTS

  • Selective Studies 2 x 15 ECTS: Purchasing, Industrial Logistics Management, Entrepreneurship, International Business and Minor(s) abroad

  • Practical Training 30 ects

  • Final Thesis 15 ects

Tutustu opintojaksoihin

Opinnäytetyö

Opinnäytetyössäsi osoitat käytännössä tietosi ja taitosi, jotka olet opintojesi aikana hankkinut. Opinnäytetyö kertoo oppimiesi asioiden ymmärtämisestä ja asiantuntemuksesta logistiikan alalla. Yleensä kyseessä on yritykselle opintojen loppuvaiheessa tehtävä työ, joka koostuu teoreettisesta osuudesta ja käytännön tutkimuksesta.

Opiskelu JAMKissa

Opinnot sisältävät luentoja, ryhmätöitä, laboratorioharjoituksia, virtuaaliopintoja, tehtäviä ja kokeita. 30 opintopisteen työharjoittelu on myös osa opintojasi. Opiskelet yhden lukukauden tai teet harjoittelusi ulkomailla.

Valmistaudu opintoihin

Olet kiinnostunut kansainvälisistä kokemuksista sekä logistiikan alan toiminnan kehittämisestä. Olet motivoitunut opiskelemaan monikulttuurisessa ympäristössä.

Kielitaitosi karttuu opintojen kuluessa - älä turhaan jännitä englanninkielen osaamistasi!

Menestys alalla edellyttää sosiaalisia taitoja, kielitaitoa, kansainvälistä osaamista ja yleistä tietämystä logistiikan perusosaamisen lisäksi. Nämä taidot kehittyvät luontevasti tutkinto-ohjelman kansainvälisessä ilmapiirissä.

Ura
mahdollisuudet

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä Suomessa kansainvälisissä yrityksissä tai voit suunnata urasi kansainvälisiin tehtäviin ulkomailla. 

Logistiikan ammattilaisena voit työskennellä teollisuudessa, kaupan tai palvelujen alalla sekä julkisella sektorilla asiantuntija tai johtotehtävissä. Ammattinimikkeenäsi voi olla esimerkiksi Logistics Engineer, Purchase Manager, Production Engineer, Transportation Manager, Consultant, Warehouse Manager tai Purchasing Engineer.

Video: International logistics

Voit katsoa videon myös täältä »

Mitä logistiikan opiskelu on?

Voit katsoa videon myös täältä »

Patria Land & Armour

"Stepping into working life is usually very different from study life but the motivated and genuinely helpful staff at the JAMK University of Science will go out of their way to make that leap into the real working life as easy as it could be."

Lue lisää

Tana Oy

"Teknologian parissa voi menestyä, vaikka ei olisikaan hirveän innostunut matikasta tai kemiasta. Koulutus antaa hyvät eväät ja työ opettaa koko ajan lisää. Nautin itsenäisestä ja vaihtelevasta työstä – jokainen työpäivä on erilainen!"

Lue lisää

Firmenich Ltd., Geneve, Switzerland

"As far as I am concerned I was lucky to get a place and study there. I found myself in a multinational university, where I was learning and making friends from different countries. Studying at such a place gives opportunities to get many personal experiences. "

Lue lisää

Logistics Engineering Student

"In the video I will tell you what it is like to study at JAMK University of Applied Sciences. You will also see Jyväskylä in the winter and our study facilities! "

Lue lisää

Hakuohjeet toiseen hakuaikaan

Toisessa hakuajassa (20.3.-3.4.2019) voivat hakea hakijat, jotka voivat osallistua valintakokeeseen Suomessa (kokeita ei järjestetä ulkomailla). Aloituspaikkamäärä on 10.

Hakeminen tekniikan alalle 2019: insinööriopintojen päivätoteutus

Voit katsoa videon myös täältä »

Hakuohjeet ensimmäiseen hakuaikaan

Hae ensimmäisessä hakuajassa (9.-23.1.2019) varsinkin, jos tarvitset mahdollisuuden tehdä valintakokeen ulkomailla. Aloituspaikkamäärä on 15.

More information

Franssila Tommi

Franssila Tommi

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358405946847
Lindqvist Elina

Lindqvist Elina

Koulutussihteeri, Education Secretary
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358408289987

Logistiikan opiskelijat Facebookissa