jamk.fi

Palliatiivinen osaaminen -oppimiskokokonaisuus vastaa palliatiivisen eli oireenmukaisen ja saattohoidon osaamisen kehittämishaasteisiin erilaisissa toimintaympäristöissä. Hankit uusia lähestymistapoja asiakas- ja potilastyön lisäksi ennakointi-, tutkimus- ja kehittämistyöhön, kansainvälistymiseen sekä oman ja työyhteisösi osaamisen kehittämiseen.

Opinnot on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja ne toteutetaan monimuoto-oppimisena. 30 opintopisteen kokonaisuus sisältää 12 lähioppimispäivää.

Opintojen sisältö

Lähipäivät pidetään Jyväskylän ammattikorkeakoulun Lutakon kampuksella, Piippukatu 2. Osallistumismaksu on 1800 € + alv 24%. Hintaan sisältyvät yhteinen lähijaksojen opetus sekä etäopintojen ja kehittämishankkeen ohjaus.

Näyttöön perustuva palliatiivisen ja saattohoidon asiantuntijuus 24 op

  • Monitieteellinen tietoperusta
  • Eettiset ja juridiset kysymykset erilaisissa palliatiivisen ja saattohoidon toimintaympäristöissä
  • Kuolemaan liittyvät kokemukset sekä uskonto ja erilaiset kulttuurit
  • Kuolevan ihmisen ja läheisten kohtaaminen ja tukeminen
  • Moniammatillinen oireenmukainen hoito
  • Palliatiivisen ja saattohoidon asiantuntijuuden kehittäminen

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 6 op

  • Orientoivat opinnot ja arviointi
  • Kehittämistehtävä

Lisätietoja

Karppinen Assi

Koulutussihteeri, Education Secretary
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358 40 637 0617