jamk.fi

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä.

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille. Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä. Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Opintojen toteutus ja rakenne

Toteutus:

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähi- ja verkko-opetusta, etä- ja vertaisryhmätyöskentelyä, yksilö- ja ryhmäohjausta sekä työelämään integroituja tehtäviä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu toteuttaa koulutuksen yhteistyössä seuraavien AMK:ien kanssa:
Diakonia,- Hämeen-, Kajaanin-, Karelia-, Lahden-, Lapin-, Laurea-, Metropolia-, Oulun-, Saimaan-, Satakunnan-, Savonia-, Seinäjoen-, Tampereen-, Turun-, XAMK ja Yrkeshögskolan Novia

Sisältö:

Opinnot koostuvat neljästä moduulista. Kaikille yhteisiä moduuleita ovat

  • Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi, 6 op
  • Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito, 10 op sekä
  • Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö, 9 op.

Lisäksi jokainen opiskelija koostaa opintoja vapaasti valittavaan moduuliin, 5 op.

Ajankohta ja hakeminen:

Koulutus alkaa 27.1.2020 ja kestää 30.4.2021 asti. Hakuaika on 1.9.-30.9.2019 ja opiskelemaan valitut saavat tiedot 30.10.2019.

Hinta:

Koulutuksen hinta on 1500 euroa.