Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä.

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille. 

Palliatiivisen hoidon erikoistumiskoulutus työelämässä oleville

JAMKin järjestämässä erikoistumiskoulutuksessa saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä. Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai soveltuvan opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Toteutus:

Koulutus koostuu lähi- ja etäopetuksesta. Koulutus ei toteudu syksyllä 2021. Jatkoa on suunniteltu syksylle 2022.

Sisältö:

Opinnot koostuvat seuraavista moduuleista:

  • Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi, 6 op
  • Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito, 10 op
  • Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö, 9 op
  • Asiantuntijuuden kehittäminen, 5 op

Opetussuunnitelma

Ajankohta ja hakeminen:

Hakuaika tarkentuu

 

Hinta:

Hinta tarkentuu

 

Mitä on palliatiivinen osaaminen

Palliatiivinen hoito on parantumatonta, etenevää sairautta sairastavan potilaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa. Sen tavoitteena on vähentää kärsimystä ja vaalia elämänlaatua. Läheisten huomioiminen ja tukeminen kuuluvat palliatiiviseen hoitoon. Palliatiivinen hoito voi kestää vuosia.

Saattohoito on palliatiivisen hoidon viimeinen vaihe. Sen aika on viimeisinä elinviikkoina tai -päivinä. Saattohoitopäätöksen tekee lääkäri.

Palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa keskeistä on kivun ja muiden oireiden lievitys sekä fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin ja henkisiin tarpeisiin vastaaminen. Hoito on moniammatillista.

Palliatiivinen hoito kuuluu kaikille iästä ja diagnoosista riippumatta. (lähde: THL)

Mitä on palliatiivinen hoito?

Voit katsoa videon myös täältä »

Palliatiivisen hoidon suuntaavia opintoja sairaanhoitajaopiskelijoille ja työelämässä oleville

Kokonaisuus toteutetaan yhteistyönä ammattikorkeakouluverkoston kanssa. Suuntaavien opintojen kohderyhmänä ovat tutkinto-ohjelmaan valitut sairaanhoitajat (AMK), jotka haluavat kehittää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamistaan osana sairaanhoitajan tutkintoaan. Kokonaisuus sisällytetään tutkinto-ohjelman loppuvaiheen opintoihin. Opinnot on kehitetty valtakunnallisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä EduPal-hankkeessa. Suuntaaviin opintoihin haetaan Kajaanin ammattikorkeakoulun kautta.

Suuntaavat opinnot -esitys (pdf)

ilmoittautuminen kevään 2022 koulutukseen avautuu syksyllä 2021.

Lisätietoja:
Liisa Kemppainen, etunimi.sukunimi@kamk.fi, Kajaanin AMK

 

Lisätietoja

Matilainen Irmeli

Matilainen Irmeli

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400976756