Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä.

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille. Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä. Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Opintojen toteutus ja rakenne

Toteutus:

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähi- ja verkko-opetusta, etä- ja vertaisryhmätyöskentelyä, yksilö- ja ryhmäohjausta sekä työelämään integroituja tehtäviä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu toteuttaa koulutuksen yhteistyössä seuraavien AMK:ien kanssa:
Diakonia,- Hämeen-, Kajaanin-, Karelia-, Lahden-, Lapin-, Laurea-, Metropolia-, Oulun-, Saimaan-, Satakunnan-, Savonia-, Seinäjoen-, Tampereen-, Turun-, XAMK ja Yrkeshögskolan Novia

Sisältö:

Opinnot koostuvat moduuleista. Kaikille yhteisiä moduuleita ovat

  • Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi, 6 op
  • Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito, 10 op sekä
  • Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö, 9 op.

Lisäksi jokainen opiskelija koostaa opintoja vapaasti valittavaan moduuliin, 5 op.

Ajankohta ja hakeminen:

Koulutus alkaa 27.1.2020 ja kestää 30.4.2021 asti. Hakuaika on su 1.9.-20.10.2019 (Huom! Hakuaikaa jatkettu) ja opiskelemaan valitut saavat tiedot 30.10.2019.

 

Hae 1.9. 2019 alkaen tästä!

 

Hinta:

Koulutuksen hinta on 1500 euroa.

Huom! Ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet palliatiivisen tai saattohoidon erikoistumisopinnot viimeisen viiden vuoden sisällä ja heillä on työkokemusta ko. alalta, voivat hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista eli ahotointia ja tällöin koulutuksen hinta on 300 euroa.

 

30 op koulutus Hakuaika 1.9. - 20.10.2019 Hae 1.9. alkaen!