jamk.fi

Vapaan sivistystyön toimija, haluatko hankkia ajankohtaista tietoa ja osaamista aikuisten opettamisesta ja ohjaamisesta? Kaipaatko tuhtia tietopakettia tai vertaistukea työskentelysi tueksi? Ammatillinen opettajakorkeakoulu järjestää Kehity aikuispedagogiikan osaajana! -koulutushankkeen, johon sisältyy neljä erilaista koulutusta sekä oman osaamisen kehittämissuunnitelma. Osa koulutuksista toteutetaan  verkossa. Saat ajan tasalla olevaa tietoa omaan työhösi ja verkostoidut muiden samojen haasteiden kanssa toimivien kanssa.

Kohderyhmä

Koulutukset on tarkoitettu vapaan sivistystyön henkilöstölle.

Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulusta ja kohderyhmään kuuluville osallistujille opetuskustannuksiltaan maksuttomia.

Koulutukset

Oman osaamisen kehittämissuunnitelma 2 op (verkkototeutus)

Osallistujat laativat oman osaamisen kehittämissuunnitelman opintojensa alussa. Suunnitelma tulee laatia ennen yksittäiseen koulutukseen osallistumista.

Kehittämissuunnitelmassa osallistuja arvioi osaamistaan suhteessa koulutusten tavoitteisiin ja koulutussisältöihin. Kehittämissuunnitelman pohjalta osallistujat käyvät henkilökohtaisen ohjauskeskustelun kouluttajan kanssa.

Aikuisopiskelijan oppimisen ohjaaminen 4 op, Joensuu 10.11.2017- 28.2.2018

Tämä koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet jo toiminut opetus- tai ohjaustyössä ja haluat syventää osaamistasi oppimisen ohjausprosesseista. Koulutuksessa tulet tietoiseksi erilaisista ohjauksellisista lähestymistavoista ja ymmärrät tunteiden merkityksen oppimisen ohjaamisessa. Kokeilet voimauttavaa ja toiminallista ohjausta opetustyöhösi yksilö- ja ryhmätasolla ja kehität osaamistasi toteuttamalla erillisen opetuskokeilun yhteistyössä muiden opintojakson opiskelijoiden tai työyhteisösi jäsenten kanssa.

Osallistavat opetus- ja arviointimenetelmät 4 op, Joensuu

Tässä koulutuksessa perehdyt erilaisiin oppijakeskeisiin ja osallistaviin opetus- ja arviointimenetelmiin ja lähestymistapoihin. Sovellat ja kokeilet menetelmiä omaan opetus- ja ohjaustyöhösi ja osaat perustella valitsemasi menetelmät pedagogisesti.

Oppijoiden moninaisuus aikuiskoulutuksessa 4 op, Joensuu, kevät 2018

Minkälaisia haasteita oppijoiden moninaisuus tuo työhösi? Tuo omat kokemuksesi ja pohdintasi yhteisölliseen tarkasteluun. Perehdyt lähtökohdiltaan moninaisiin aikuisiin oppijoihin: ikääntyviin oppijoihin, erityistä tukea tarvitseviin oppijoihin sekä maahanmuuttajataustaisiin oppijoihin. Kehität valmiuksiasi kohdata moninaisia oppijoita sekä osaamistasi heidän oppimisensa ohjaamisessa. Lataa esite (pdf)

Koulutuksen starttipäivä Joensuussa 23.3.2018 klo 9:00-15.00 (Papinkatu 3, vanha puoli.  2 krs, luokka 201).

Webinaari I  13.4.2018  klo 12:30-14:00
Webinaari II 27.4.2018  klo 12:30-14:00
Webinaari III 18.5. 2018 klo 9:30-11:00 

Ilmoittaudu mukaan

Verkko ja some osana opetusta 4 op, syksy 2018

Tässä koulutuksessa kehität verkossa tapahtuvat työskentelyn valmiuksiasi ja uuden teknologian osaamistasi suunnittelemalla joko yksin, pari –tai ryhmätyöskentelynä verkossa toteutettavan opintojakson tai osakokonaisuuden. Verkossa tapahtuvasta työskentelystä sovitaan yhdessä koulutuksen alkaessa. Koulutuksen oppimistehtävänä on verkko-opintojakson tai osakokonaisuuden suunnittelu. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Opinnot sisältävät viikottaisia sparrauspajoja, joihin osallistujat voivat tuoda akuutteja verkko-opintojakson suunnitteluun liittyviä kysymyksiä, joita ratkotaan yhdessä kouluttajan kanssa.

Lisätietoa

Salo Milla-Maarit

Salo Milla-Maarit

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407642587