jamk.fi

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä aikuisten ja nuorten koulutukset yhdistyvät ja erityisen tuen järjestelmä yhtenäistyy. "Tukea tarvitsevat aikuiset ammatillisessa koulutuksessa" -koulutushankkeen tavoitteena auttaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä huomioimaan erityistä tukea tarvitsevien aikuisopiskelijoiden erityistarpeet. Lisäksi tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen henkilöstöä nuoriso- ja aikuiskoulutuksen erityisen tuen prosessien kehittämistyössä, toimintamallien ja niihin liittyvien muutosten toimeenpanossa. 

Tukea tarvitsevat aikuiset ammatillisessa koulutuksessa -täydennyskoulutushanke

Koulutukset toteutetaan JAMKin ja Ammattiopisto Spesian yhteistyönä. Hanke muodostuu kahdesta seminaarista ja kolmesta 3 op:n laajuisesta koulutuksesta.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, hallinnon edustajat ja johto

Toteutus

Koulutusten sisällöt täsmennetään asiakkaiden ja koulutuksen järjestäjien kehittämistarpeiden mukaan.

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille. 

Tukea tarvitsevat aikuiset ammatillisessa koulutuksessa -aloitusseminaari

Seminaarissa käsittelemme seuraavia teemoja:

  • erityinen tuki osana henkilökohtaistamisprosessia
  • erityinen tuki osana koulutuksen järjestäjän suunnitelmia ja toteuttamisprosessia
  • aikuisten erityisen tuen järjestäminen osana koulutuksen järjestäjän erityisen tuen kokonaisuutta 

Erityistä tukea tarvitsevat aikuiset 3 op

Osallistujat saavat tietoa tuen tarpeiden tunnistamiseen, aikuisten ohjaamiseen ja erityisen tuen osaamisen kehittämiseen. Lisäksi osallistujat perehtyvät erityisen tuen tarpeisiin liittyviin sosiaalisiin vaikutuksiin aikuisten elämässä (työelämäkelpoisuus, koulutuskelpoisuus - syrjäytyminen).

Kouluttajat erityisen tuen osaajaksi ja oppijat keskiöön 3 op

Osallistujien kanssa kootaan ja kehitetään erityisen tuen käytänteitä työpaikoilla tapahtuvan opiskelun tueksi ja opiskeluvalmiuksien vahvistamiseksi. Tavoitteena on myös, että osallistujat kehittävät opiskelijan omaa aktiivisuutta ja osallisuutta tukevia toimintamalleja.

Erityinen tuki vahvaksi yhteistyöllä 3 op

Koulutuksen tavoitteena on yhtenäisen erityisen tuen ohjaus- ja palvelujärjestelmän sekä siihen liittyvien prosessien kuvaaminen. Lisäksi osallistujat vahvistavat osaamistaan uudistusten toimeenpanossa.

Ilmoittaudu mukaan

Yhdessä erityistä osaamista tekemään –päätösseminaari

Seminaarissa luodaan katsaus uuden toimintalain tuomiin mahdollisuuksiin ja erityisen tuen järjestämisen käytänteisiin. Tarkastelemme ja jaamme verkoston kehittämiä nuorten ja aikuisten koulutusten integroituneita toimintatapoja ja pohjustamme yhteisen kehittämistyön jatkumista hankkeen jälkeenkin.

Kysy lisää:

Vilmi Lea

Vilmi Lea

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405376888