jamk.fi

Specima -täydennyskoulutuksissa kehitetään monipuolisesti opettajien monikulttuurisuusosaamista. Täydennyskoulutukset tarjoavat tukea erityisesti valmentavan koulutuksen (VALMA), kielen oppimisen tukemisen ja maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjauksen kysymyksiin.

Koulutus on suunnattu maahanmuuttajien opetus- ja ohjaushenkilöstölle ammatillisessa perus- ja aikuiskoulutuksessa sekä vapaassa sivistystyössä.

Toteutamme koulutuksia kysynnän mukaan eri puolilla maata. 

Koulutukset

Monikulttuurista oppimisyhteisöä rakentamassa 2 op -verkkototeutus

Sisällöt:

 • Moniarvoisen työyhteisön rakentaminen
 • Moniarvoisen työyhteisön haasteita ja mahdollisuuksia
 • Kulttuurien välisen viestinnän lähtökohtia

Koulutus on toteutettu syksyllä 2016

Monikulttuurinen opetus – opettajan apupakki 4 op

Sisällöt:

 • Opettaja ja yhteisö kielen oppimisen tukena: kielitietoisuus, kielen mukauttaminen, lukustrategioiden tukeminen
 • Opetusmateriaalin laatiminen: selkokielisyys, kulttuurisensitiivisyys
 • Monikulttuurisen pedagogiikan perusteita ja menetelmiä
 • Maahanmuuttajaopiskelijan arvioinnin ja osaamisen tunnistamisen erityiskysymykset

Seuraava toteutus syksyllä 2017 Kuopiossa!

Monikulttuurinen ohjaus 4 op

Sisällöt:

 • Osaamisen tunnistaminen
 • Maahanmuuttajaopiskelijan kohtaaminen ja kulttuuriymmärryksen rakentaminen
 • Maahanmuuttajaopiskelijan ohjaus ja koulutuspolut
 • Maahanmuuttajaopiskelijan oppimisvaikeudet ja erityinen tuki
 • Maahanmuuttajaopiskelijan uraohjaus
 • Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaus verkossa
 • Kulttuurisensitiivinen oppimisympäristö verkkoon

Seuraava toteutus syksyllä 2017!

Ilmoittaudu mukaan

Toteutus

Voit suorittaa verkko-opintojakson pääosin joustavasti oman aikataulusi mukaan. Verkko-toteutus rakentuu webinaareista ja yhteisöllisestä verkkotyöskentelystä.

Monimuotototeutus rakentuu 2-4 lähipäivästä, välityöskentelystä ja verkkotehtävistä, käytännön harjoituksista sekä pedagogisista kokeiluista.
Koulutukset on mahdollista suorittaa yksittäisinä, mutta kaikki koulutusosiot suorittamalla voit rakentaa niistä monikulttuurisuusosaamisen kehittämisen kokonaisuuden.

Sisältöteemat valitaan ja niitä painotetaan organisaation ja koulutusryhmän tarpeiden mukaisesti.

Monikulttuurisen opetuksen ja -ohjauksen koulutuksista on tarjolla useampi toteutus. Koulutukset ovat tilattavissa alueellenne. 

Koulutuksen kustannukset

Koulutukset ovat maksuttomia kohderyhmiin kuuluville osallistujille

Tilaa koulutus alueellesi!

Hartikainen Santtu

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358408256330
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Digipedagogiikan osaaminen seuraavalle tasolle! Kysy lisää digimaailman valmennusohjelmista ja täydennyskoulutuksista.