jamk.fi

Sparraamalla paremmaksi osaajaksi - erityinen tuki ammatillisessa aikuiskoulutuksessa -hankkeen tavoitteena on kehittää aikuiskoulutuksen toimijoiden erityisen tuen osaamista osana oppilaitoksen kokonaistoimintaa sekä pyrkiä selkiyttämään oppilaitosten erityisen tuen toimintamallit, toiminnot ja toimijat. Tavoitteena on myös rakentaa alueellisia erityisen tuen verkostoja sekä valmistautua tuleviin nuoriso- ja aikuiskoulutuksen muutoksiin. Hankkeessa ovat mukana JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu (AOKK) ja Validia ammattiopisto.

Hankkeen koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa, kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Mahdollisista matka- ja ruokailukuluista osallistuja huolehtii itse.


Opetushallitus rahoittaa hankettaHankkeessa toteutettavat koulutukset

Sparraamalla paremmaksi osaajaksi -seminaari


Seminaarissa luodaan yleiskatsaus erityiseen tukeen ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Lisäksi tarkastellaan, millaisia haasteita monenlaiset oppijat asettavat opetukselle, ohjaukselle ja organisaation ohjauskäytänteille. Seminaariin voi osallistua myös verkon kautta.


Erityinen tuki osana näyttöperusteista ammatillista koulutusta 3 op


Koulutuksen tavoitteena on koota käytössä olevia erityisen tuen käytänteitä ja määritellä toimintamalleihin liittyviä kehittämistarpeita sekä laatia niiden pohjalta henkilökohtainen/organisaatiokohtainen osaamisen kehittymissuunnitelma.


Erityisen tuen kehittäminen ja mallintaminen 3 op


Koulutuksen tavoitteena on koota moniammatillinen kokonaiskuva siitä, ketkä kaikki osallistuvat tutkinnon suorittajan tukemiseen eri vaiheissa ja miten moniammatillinen yhteistyö toteutetaan.


Erityinen tuki osaksi koulutuksenjärjestäjän toimintaa ja kouluttajien osaamista 3 op


Koulutuksen tavoitteena on erityisen tuen toimintamallin koulutusalakohtainen vahvistamien oppilaitoksen erityisen tuen suunnitelman pohjalta. Koulutuksen tuotoksena rakentuu alakohtainen erityisen tuen ohjausmalli, jonka tarkoituksena on vahvistaa oppilaitoksen erityisen tuen palvelukokonaisuutta.

Ilmoittaudu Etelä-Suomen toteutukseen 14.8.2017 mennessä tästä. Koulutus alkaa 29.8.2017.


Kohti tulevaisuuden ammatillista koulutusta –seminaari


Seminaarissa pohjustetaan kokonaisvaltaista näkemystä moninaisuutta huomioivaan toimintakulttuuriin sekä tuen järjestämisen toimintamallien jäsentämiseen.