jamk.fi

Ammatillisen koulutuksen reformi haastaa opettajat kehittämään pedagogista osaamistaan. Henkilökohtaistuva oppiminen edellyttää opettajilta uudenlaisia taitoja ymmärtää ja huomioida opiskelijan yksilölliset tarpeet ammattitaidon hankkimisessa. Yksilölliset opintopolut ja työelämässä tapahtuva oppiminen vaativat kykyä tehdä yhteistyötä niin oppilaitoksessa kuin työelämän kanssa.

Meininkiä ja menestystä menetelmillä -koulutushankkeen keskeisiä teemoja ovat oppijoiden moninaisuus, toimijoiden yhteistyö ja muuttuva opettajuus. Tukemalla ja kehittämällä opettajien menetelmäosaamista, innostusta, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä itsensä johtamisen taitoja tuemme reformin tavoitteita ja opettajien työssäjaksamista.

Koulutushanke toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Ammattiopisto Luovin yhteistyönä vuosina 2017-2018.

Hankkeessa toteutettavat koulutukset 

Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Menestystä vuorovaikutuksella, meininkiä yhteistyöllä 2 op

Koulutuksessa tarkastellaan yhteistyön merkitystä opiskelijan ammattitaidon hankkimisessa. Eri toimijoiden yhteistyö tukee reformin tavoitteita, mutta se myös haastaa uudenlaiseen vuorovaikutukseen. Koulutuksessa harjoitellaan arvostavaa vuorovaikutusta ja haasteellisten tilanteiden käsittelyä.

Koulutus on toteutettu kertaalleen keväällä 2018 ja syksyn toteutus järjestetään 23.10. -  13.12.2018 kokonaan verkossa.

Ilmoittaudu mukaan

Voimavaraviikonloppu 2 op

Koulutuksessa tarkastellaan jaksamiseen liittyviä tekijöitä sekä tunnistetaan ja otetaan käyttöön omia voimavaroja. Kokemuksellisen oppimisen kautta osallistujat oppivat ratkaisukeskeisiä menetelmiä, joita voivat hyödyntää pedagogisen hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Voimavaraviikonloput järjestettiin 1.-2.12.2017 Jyväskylässä ja 20.-21.4.2018 Helsingissä.

Diversiteetista dynamiikkaa duuniin 3 op

Tule mukaan rakentamaan diversiteetista motivaatiosi moottoria! Tule tietoisemmaksi ihmisten monimuotoisuuden kirjosta työelämässä. Pohdi omia minä-taitojasi työyhteisösi ja verkostojesi diversiteetin kohtaamisessa. Tutustu muuntojoustavuuteen opiskelijoittesi yksilöllisessä opetuksessa ja ohjaamisessa. Koulutus on nonstop-verkkototeutus ja mahdollista suorittaa sekä suomen että englannin kielellä. Koulutus muodostuu kolmesta moduulista ja on mahdollista suorittaa 11.12.2017-31.10.2018 välisenä aikana.

Ilmoittaudu suomenkieliseen toteutukseen 

Diversity as a Driver at Work 3 Cr

Join us on a journey to discover how to develop diversity as a driver for a workforce. Raise your awareness of human diversity at work. Consider your own understanding of ‘inner-skills’ when encountering diversity at work. Become familiar with flexibility and adaptability in teaching and tutoring your students. The course will be implemented online available 24/7 both in Finnish and English language. The course is available between 11.12.2017 - 31.10.2018.

Enrol to the online course

Motivoivaa meininkiä 2 op (toteuttajana Luovi)

Koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta vastaa Ammattiopisto Luovi.

Erityistä meininkiä menetelmillä 2 op (toteuttajana Luovi)

Koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta vastaa Ammattiopisto Luovi. 

Lisätiedot:

Isohanni-Pynnönen Tiia

Isohanni-Pynnönen Tiia

Koulutussihteeri, Education Secretary
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358504129136