jamk.fi

Ammatillisen koulutuksen reformi haastaa opettajat kehittämään pedagogista osaamistaan. Henkilökohtaistuva oppiminen edellyttää opettajilta uudenlaisia taitoja ymmärtää ja huomioida opiskelijan yksilölliset tarpeet ammattitaidon hankkimisessa. Yksilölliset opintopolut ja työelämässä tapahtuva oppiminen vaativat kykyä tehdä yhteistyötä niin oppilaitoksessa kuin työelämän kanssa.

Meininkiä ja menestystä menetelmillä -koulutushankkeen keskeisiä teemoja ovat oppijoiden moninaisuus, toimijoiden yhteistyö ja muuttuva opettajuus. Tukemalla ja kehittämällä opettajien menetelmäosaamista, innostusta, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä itsensä johtamisen taitoja tuemme reformin tavoitteita ja opettajien työssäjaksamista.

Koulutushanke toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Ammattiopisto Luovin yhteistyönä vuosina 2017-2018.

Hankkeessa toteutettavat koulutukset 

Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Menestystä vuorovaikutuksella, meininkiä yhteistyöllä 2 op (toteuttajana JAMK)

Koulutuksessa tarkastellaan yhteistyön merkitystä opiskelijan ammattitaidon hankkimisessa. Eri toimijoiden yhteistyö tukee reformin tavoitteita, mutta se myös haastaa uudenlaiseen vuorovaikutukseen. Koulutuksessa harjoitellaan arvostavaa vuorovaikutusta ja haasteellisten tilanteiden käsittelyä. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa.

Voimavaraviikonloppu 2 op (toteuttajana JAMK)

Koulutuksessa tarkastellaan jaksamiseen liittyviä tekijöitä sekä tunnistetaan ja otetaan käyttöön omia voimavaroja. Kokemuksellisen oppimisen kautta osallistujat oppivat ratkaisukeskeisiä menetelmiä, joita voivat hyödyntää pedagogisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Koulutus toteutetaan viikonloppu-työpajoina (pe-la).

Diversiteetista dynamiikkaa duuniin 3 op (toteuttajana JAMK)

Koulutuksessa perehdytään siihen, miten moninaisuus, diversiteetti, hyödynnetään voimavarana sekä kehitetään minä-taitoja diversiteetin kohtaamisessa. Koulutus auttaa hyödyntämään diversiteettiä opetuksessa, ohjauksessa ja yhteistyössä. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa nonstop-periaatteella sekä suomen että englannin kielellä.

Motivoivaa meininkiä 2 op (toteuttajana Luovi)

Koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta vastaa Ammattiopisto Luovi.

Erityistä meininkiä menetelmillä 2 op (toteuttajana Luovi)

Koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta vastaa Ammattiopisto Luovi. 

Lisätiedot:

Isohanni Tiia

Koulutussihteeri, Education Secretary
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358504129136