jamk.fi

Ei pelkkä koulutus, ei pelkät välineet - vaan ajatustavan muutos ja oikeat ihmiset ympärilläsi. Innostu PedaTrainer-koulutuksessa! Koulutus on tarkoitettu digitutorina toimiville opettajille, eri lähtökohdista, ympäri Suomen.

Mistä vahvuutesi rakentuvat?
Oletko toiminut vertaistutorina?
Mitä osaamista toisit verkostoon?

Arjen pedagogiikkaa 

Digitaalisuus on tullut kouluun. Sen mukanaan tuomat uudet oppimisen mahdollisuudet muokkaavat oppimisympäristöjä ja toimintakulttuuria kaikilla kouluasteilla. Muutoksen mahdollistavat viime kädessä yksittäisen opettajan arjessa toteuttamat pedagogiset ratkaisut. Monessa oppilaitoksessa muutoksen moottoreina toimivat vertaisopettajat, digitutorit, pedagentit, digiagentit tai tutoropettajat, joilta vaaditaan monenlaista osaamista:

yksi Vertaisohjausosaaminen

Avun pyytäminen ja antaminen vaativat totuttelua ja selkeitä pelisääntöjä. Kollegasta tutoriksi tai opettajasta valmentajaksi hyppääminen ei välttämättä käy kivuttomasti. Dialogi- sekä ohjaustaidoista on apua. On myös hyvä muistaa, ettei tutoropettaja ole puolesta tekijä vaan valmentaja, jonka on tarkoitus tukea ja kehittää niin osaamista kuin organisaatiotakin.

kaksiVerkostoituminen

Digitaalinen toimintaympäristö muuttuu niin nopeasti, ettei kukaan pärjää yksin. Toimiva tutortoiminta rakentuu vahvan verkoston varaan - oman osaamisen kehittämiseksi ja ideoiden sparrauksessa verkostot ovat kullan arvoisia.  Verkosto-osaaminen on oma taiteenlajinsa, jota pitää ja kannattaa kehittää.

kolmeTutoreiden roolit ja toiminnan organisointi

Mikä on sinun roolisi tutoropettajana? Tiedätkö, mitä sinulta odotetaan: ensiapua teknisten sovellusten ja –ongelmien parissa? Osallistumista kehittämistyöhön digipedagogisena asiantuntijana tai jopa koko organisaation kehittäjänä? Jääkö henkilöstön digiosaamisen kehittyminen vastuullesi? Tarvitaan roolien tunnistamista, tavoitteiden asettamista, resursointia - toisin sanoen digitutorin toimintamalli.

PedaTrainer-koulutuksessa

  • perehdyt kollegiaalisen koulutuksen ja vertaisohjaamisen taitoihin
  • testaat oppimaasi tutoroimalla kollegoitasi omalla vahvuusalueesi
  • määrittelet tutortoiminnan tarpeet omassa oppilaitoksessasi ja omat vahvuutesi digipedagogisena tutorina
  • pääset alkuun tutortoiminnan toimintatapojen kirjaamisessa omassa oppilaitoksessasi
  • saat vaiheistetun mallin, jolla voit rakentaa systemaattisesti pitkäjänteistä ja kehittyvää tutortoimintamallia omaan oppilaitokseesi
  • kehityt verkosto-osaajana ja rakennat verkostoja
  • dokumentoit yhteiseen työkalupakkiin kollegiaalisen koulutuksen ja vertaisohjaamisen työtapoja ja toimintamuotoja

Tärkeimmät sisällöt:

  • Vertaisohjaustaidot
  • Verkosto-osaaminen
  • Toimintamallin rakentaminen

Toteutus:

Koulutus rakentuu kahdesta lähipäivästä, ennakko- ja välitehtävistä sekä osallistujille yhteisesti jaettavien toimintamallien jakamisesta. Oppimistehtävien toteuttamisessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia sovelluksia.

Digipedagogisista koulutuksistamme sanottua:

"No joo, keskusteltiin koulutukseen osallistuneiden kollegoiden kanssa. Tässä oli yksi vika - tämä olisi pitänyt järjestää meille jo kauan sitten! :) Nyt on käynyt niin, että on rämmitty verkkokurssien yms. suunnittelussa melkoisessa suossa, kun ei ole tiedetty näitä asioita."

"Koulutus oli kokonaisuudessaan erittäin hyödyllinen. Sain hyviä keinoja verkko-opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen, erityisesti palautteen antamiseen sekä opiskelijoiden aktivoimiseen ja tukemiseen verkossa." 

Lisätietoja

Hartikainen Santtu

Hartikainen Santtu

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358408256330
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Digipedagogiikan osaaminen seuraavalle tasolle! Kysy lisää digimaailman valmennusohjelmista ja täydennyskoulutuksista.

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

AOKK

PedaTrainerina voit saada aikaan arjen ihmeitä. Hyvien valmentajien hyppysissä sekä oikeilla oppimistavoilla oppijat kehittyvät ja innostuvat. Motivoituneet osaajat taas kehittävät koko työyhteisöään eteenpäin.

JAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa voit opiskella opetusalan osaajaksi - ammatilliseksi opettajaksi, erityisopettajaksi ja opinto-ohjaajaksi - tai syventää pedagogisia taitojasi lyhyemmissä täydennyskoulutuksissa. Kehitämme myös kokonaisten työyhteisöjen toimintaa niin pedagogiikan perusasioiden kuin innovatiivisten koulutusratkaisuidenkin osalta. Yhdessä saamme aikaan osaamista ja asennetta, jotka kantavat myös tulevaisuudessa.

Jaa

Takaisin