jamk.fi

Ohjausosaaminen | Opettaja uraohjaajana moninaistuvissa oppimisympäristöissä

Opettaja uraohjaajana moninaistuvissa oppimisympäristöissä

Koulutuskokonaisuuden lähtökohtana on se, että uraohjaus ja opiskelijan urasuunnitteluvalmiuksien kehittymisen tukeminen on kaikkien opettajien tehtävä. Opettajien tulee tukea ohjattavan kykyä tehdä hänelle sopivimpia koulutuksellisia ja ammatillisia ratkaisuja opintopolun eri vaiheissa. Lopullisena tavoitteena on opiskelijan työllistyminen.

Tavoitteena on, että opettajat lisäävät ymmärrystään omasta roolistaan uraohjaajina. He vahvistavat valmiuksiaan toimia uraohjaajina moninaistuvissa oppimisympäristöissä: kouluympäristön lisäksi niin digitaalisissa kuin työn tekemisen ympäristöissäkin. Osallistujat kehittävät osaamistaan toimia työelämän verkostoissa sekä ohjata opiskelijaa työpaikalla oppimisessa ja urasuunnittelussa. Lisäksi osallistujat hankkivat välineitä uraohjaukseen sekä oppilaitoksen ohjauspalvelujen kehittämiseen reformin hengessä.

Koulutuskokonaisuus sisältää seuraavat koulutusosiot:

Opettaja uraohjaajana opiskelijan polulla (3 op)

 • Urasuunnitteluvalmiudet ja uraohjaus ilmiöinä
 • Ohjauksen arvolähtökohdat ja eettiset periaatteet
 • Uraohjaus osana henkilökohtaista osaamisen kehittämisen suunnitelmaa
 • Itsetuntemus ja päätöksentekotaidot urasuunnittelussa
 • Menetelmiä uraohjaukseen

Kohderyhmä: ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä työpaikkaohjaajat

Opettaja työelämän yhteistyöverkostojen kehittäjänä (3 op)

 • Opettajan työelämäosaaminen: muuttuva työelämä ja työelämän osaamisvaatimukset
 •  Opettajan verkosto-osaaminen ja työelämäyhteydet
 • Tavoitteena laadukas työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteistyöverkosto

Kohderyhmä: ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstö ja pedagoginen johto

Opettaja uraohjaajana työpaikalla (3 op)

 • Ohjauksellinen työote opettajan työssä: uraohjaus ja ammatillisen kasvun tukeminen
 • Opettajan rooli ja ohjausvastuut työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa
 • Ohjausyhteistyö työpaikkaohjaajien kanssa: hyviä käytänteitä kehittämään

Kohderyhmä: ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstö sekä työpaikkaohjaajat

Opettajan digitaidot uraohjauksessa (3 op)

 • Uraohjaus opettajan työssä
 • Osallistava uraohjaus - diginä vai livenä? 
 • Verkko- ja somevälineet uraohjauksen tukena

Kohderyhmä: ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstö

Reformi voimaan – päivitä ohjauspalvelut (3 op)

 • Oppilaitoksen ohjauspalvelut opiskelijan polulla
 • Opon rooli uudessa ammatillisessa koulutuksessa
 • Opon kehittävä, konsultoiva ja koordinoiva työote oppilaitoksen
  ohjauksessa ja sen kehittämisessä
 • Opon yhteistyöverkostot ja verkosto-osaaminen

Kohderyhmä: opinto-ohjaajat ammatillisessa koulutuksessa sekä ohjauspalvelujen kehittämiseen osallistuvat muut henkilöt

Toteutus

Koulutukset toteutetaan monimuotoisesti lähi-, verkko- ja etäopiskelua hyödyntäen. Koulutushankkeen toteutusaika on 1.5.2017-31.12.2018.

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

opetushallitus rahoittaa hanketta -logo

Lisätietoja:

Siitari Maija-Liisa

Siitari Maija-Liisa

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405959180