jamk.fi
Artikkeli: Työpaikkaohjaaja - opiskelijan tuki ja kannustaja

Työpaikkaohjaaja - opiskelijan tuki ja kannustaja

"On erittäin tärkeää ymmärtää, ettei työssä oppiminen ole mitä vaan työn teettämistä ja tekemistä, vaan se on tavoitteellista toimintaa. Se pitää ihan konkreettisesti suunnitella ja aikatauluttaa, sanoo lehtori Arja Pakkala ammatillisesta opettajakorkeakoulusta."

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen on yksi niitä aiheita, jotka puhututtavat ammatillisen koulutuksen tämänhetkisessä murroksessa. Reformin myötä iso osa oppimisesta on siirtymässä työpaikoille, jolloin ohjausosaamista kaivataan entistä kipeämmin.

Työpaikkaokouluttajalta tai työpaikkaohjaajalta vaaditaan monenlaista osaamista. Yksi tärkeimmistä on vuorovaikutustaidot. Avoin ja välitön yhteys ohjaajan ja ohjattavan välillä helpottaa ohjausta, siksi kontaktin rakentamiseen kannattaa panostaa. Esimerkiksi rakentavan palautteen antaminen on sujuvampaa, kun vuorovaikutus toimii.

Ohjausta suunnitellaan ja toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman pohjalta. Jatkossa henkilökohtaistaminen korostuu entisestään, jolloin osaamisen tunnistaminen on ohjaajalle olennainen taito - unohtamatta arvioinnin osaamista.

- Ensin arvioidaan oppimista ja myöhemmin, näytön muodossa, arvioidaan osaamista. Olennainen osa arviointia on myös itsearviointi, muistuttaa Pakkala.

Parhaissa tapauksissa ohjaukseen osallistuu koko työyhteisö neuvoen ja opastaen. Toisaalta ohjaaminen on myös kuormittavaa, kun työpaikkaohjaaja toteuttaa sitä oman työnsä ohessa. Työpaikoille tullaan oppimaan monenlaisin taustoin, mikä osaltaan vaikuttaa ohjauksen kuormittavuuteen.

Työhyvinvointia ei saa unohtaa. Jaksamista sekä kouluttajan että opiskelijan osalta helpottavat ohjaustoiminnan koordinointi, järkevä tehtäväjako, oppimismyönteinen ilmapiiri ja ajankäytön suunnittelu, Pakkala tiivistää.

Ennen kaikkea Pakkala haluaa korostaa työpaikkakouluttajan roolia ammatillisessa koulutuksessa:

 - Opiskelijasi tarvitsee sinun tukeasi onnistuakseen – olet oppimisen kannalta erityisen tärkeä henkilö!

5 vinkkiä
korjaavasta palautteesta

Arjan kokoamat vinkit korjaavan palautteen antamiseen:

  • nuku ensin yön yli – mieti etukäteen ja suunnittele, älä kuitenkaan aikaile liikaa
  • kriittinen palaute kannattaa antaa kahden kesken
  • varaa riittävästi aikaa ja rauhallinen tilanne
  • pidä vire positiivisena – palautteesta pitäisi jäädä hyvä mieli
  • anna perusteltu ja selkeä palaute, muista molemminpuolinen vuorovaikutus

Jaa

Takaisin