jamk.fi
[Error: Unable to find the property named 'TopContentArea'.]

Näyttötutkinto-osaaminen | NTM: Usein kysytyt kysymykset

NTM: Usein Kysytyt Kysymykset


Askarruttaako joku näyttötutkintomestarikoulutukseen hakemisessa tai sen suorittamisessa mieltäsi?

Vuosien varrella muutkin koulutuksesta kiinnostuneet ovat kyselleet meiltä aika montaa juttua. Nyt 28 usein kysyttyä kysymystä vastauksineen on koottu käyttöösi tälle sivulle. Vastauksen omaankin kysymykseesi voit hyvin todennäköisesti löytää alle kootusta kysymys-vastaus-listasta.

1. Onko minulla oltava opettajan pedagogiset (60 op) opinnot suoritettuna?

Vastaus: Opettajan pedagogisia opintoja ei vaadita. Pedagogisista opinnoista on kuitenkin hyötyä näyttötutkintomestariksi opiskelussa.

2. Voinko hakeutua, jos suoritan parhaillaan opettajan pedagogisia opintoja?

Vastaus: Kyllä voit, mutta osallistuminen molempiin opintoihin samanaikaisesti vaatii varsin paljon resursseja.

3. Voinko hakeutua, jos toimin tilapäisesti (esim. tuntiopettajana tai lyhyellä työsopimuksella) kouluttajana aikuiskoulutuksessa?

Vastaus: Voit hakeutua, mutta on suositeltavaa, että toimit kouluttajana koko koulutuksen keston ajan. Mikäli työsuhteesi katkeaa ennen koulutuksen loppumista, varmistathan, että voit tehdä näyttötutkintomestarikoulutuksen osaamisen osoittamisen tehtävät loppuun yhteistyössä oppilaitoksesi kanssa.

4. Voinko hakeutua koulutukseen, jos työskentelen vapaan sivistystyön oppilaitoksessa kouluttajana?

Vastaus: Kyllä, mikäli toimit ammatillisessa aikuiskoulutuksessa.

5. Voinko hakeutua koulutukseen, jos en vielä työskentele aikuiskoulutuksen/näyttötutkintojen parissa, mutta haluaisin työskennellä?

Vastaus: Voit hakea koulutukseen myös, jos toimit ammatillisen peruskoulutuksen opettajana tai työelämänarvioijana ammattiosaamisen näyttöjen parissa. Sinun tulee kuitenkin hankkia mentori näyttötutkintojen parista. Mentorista on paljon apua näyttötutkintomestarin koulutusohjelman mukaisen osaamisen hankkimisen ja osoittamisen suunnittelussa sekä toteuttamisessa.

6. Kuulunko kohderyhmään ja voinko hakeutua Opetushallituksen rahoittamaan koulutukseen, kun toimin tutkintotilaisuuksissa arvioijana työntekijän/työnantajan roolissa?

Vastaus: Kyllä, mikäli arviointitehtäväsi on pitkäaikainen ja työelämän edustajille on tarjolla Opetushallituksen rahoitusta.

7. Voinko hakeutua koulutukseen, jos en vielä toimi työelämäarvioijana, mutta haluaisin tulevaisuudessa toimia?

Vastaus: Voit hakeutua, mutta suositeltavaa on, että hankit ensin kokemusta arvioijana toimimisesta ja toimit yhteistyössä tutkinnon järjestäjien kanssa. (Osallistujien valinnoissa kokemusta omaavat ovat ensisijalla.)

8. Voinko hakeutua Opetushallituksen rahoittamaan koulutukseen, jos toimin yksityisessä oppilaitoksessa opettajana/konsulttina?

Vastaus: Voit hakeutua koulutukseen, mutta koulutus on sinulle maksullinen. Opetushallituksen rahoittamaan koulutukseen ovat oikeutettuja näyttötutkintoja järjestävien valtionapua saavien ammatillisten oppilaitosten tai ammatillisten aikuisoppilaitosten edustajat.

9. Voinko hakeutua, jos olen työttömänä, mutta haluaisin NTM-pätevyyden työn saamista edistämään?

Vastaus: Valitettavasti Opetushallituksen rahoittamaan koulutukseen ei voida ottaa työttömänä olevia henkilöitä.

10. Voinko osallistua koulutukseen äitiysloman/perhevapaan aikana?

Vastaus: Valitettavasti Opetushallituksen rahoittamaan koulutukseen ei voida ottaa vanhempain- tai perhevapaalla olevia henkilöitä.

11. Voinko hakeutua, jos olen siirtymässä ammatillisesta peruskoulutuksesta ammatillisen aikuiskoulutuksen puolelle lähiaikoina?

Vastaus: Voit hakeutua.

12. Ketkä ovat oikeutettuja Opetushallituksen rahoittamaan/maksuttomaan koulutukseen?

Vastaus: Maksuttomaan koulutuspaikkaan ovat oikeutettuja näyttötutkintoja järjestävien ja valtion apua saavien ammatillisten oppilaitosten ja ammatillisten aikuisoppilaitosten edustajat, oppisopimustoimijat ja tutkintotoimikuntien edustajat sekä työelämässä tutkinnon suorittajan osaamista arvioivat (katso kysymys ja vastaus numero 6).

13. Otetaanko aikaisemmin esim. koulutuksissa ja työssä hankittua osaamiseni huomioon NTM- koulutuksessa?

Vastaus: Näyttötutkintomestarin 25 op koulutusohjelma henkilökohtaistetaan ja aiemmin hankittu näyttötutkintojärjestelmään liittyvä osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan Näyttötutkintomestari -koulutusohjelman ammattitaitovaatimusten mukaan.

14. Kuka aiemmin hankitun osaamisen tunnistaa ja tunnustaa?

Vastaus: Näyttötutkintomestarikouluttaja tunnistaa ja tunnustaa osaamisen luotettavien dokumenttien perusteella. Tunnistamisessa ja tunnustamisessa käytetään myös osaamisen osoittamista.

15. Mitä tarkoittaa osaamisen osoittaminen näyttötutkintomestarikoulutuksessa?

Vastaus: Suunnittelet ja toteutat Näyttötutkintomestarin koulutusohjelmassa vaaditun osaamisen osoittamisen laatimasi henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti. Osaaminen osoitetaan aidoissa työtilanteissa omalla työpaikallasi.

16. Onko opintoja mahdollista tehdä nopeammassa aikataulussa kuin suunnitelmassanne on, vaikka ei olisi vielä kokemusta näyttötutkintojen parissa toimimisesta?

Vastaus: Pääsääntöisesti koulutusohjelmasta on mahdollista valmistua mihin aikaan tahansa. Valmistumisesi perustuu koulutuksen alussa laadittavaan henkilökohtaistamissuunnitelmaasi, jossa kuvaat saavutetun osaamisen, osaamisen hankkimisen sekä osaamisen osoittamisen.

17. Mitä tapahtuu, jos en saa opintojani ajoissa valmiiksi?

Vastaus: Opetushallituksen rahoittamalla koulutuspaikalla opinnot pitää saattaa loppuun ryhmän aikataulun mukaisesti. Mikäli opintojen viivästymisen syynä on sairastuminen, sinun tulee ottaa yhteyttä koulutuksen järjestäjään ja sopia opintojen loppuun saattamisesta erikseen. Muussa tapauksessa koulutuksen jatkaminen on maksullista.

18. Jos olen keskeyttänyt NTM-opinnot aiemmin, voinko jatkaa niitä myöhemmin?

Vastaus: Opetushallituksen rahoittaman koulutuspaikan voi saada vain kerran ja koulutus on suoritettava loppuun koulutuksen järjestäjän ilmoittamassa määräajassa. Opintoja voi jatkaa myöhemmin, mutta ne ovat silloin maksullisia.

19. Voinko suorittaa opintoja verkko-oppimisympäristössä?

Vastaus: Pääsääntöisesti kyllä. Koulutuksen järjestäjät tarjoavat erilaisia monimuotoisesti toteutettuja koulutuksia. Tutustu tarkemmin koulutuksen järjestäjien nettisivuilla antamiiin tietoihin.

21. Voinko osallistua koulutukseen, jos en pääse ensimmäiselle lähijaksolle?

Vastaus: Valitettavasti et voi. Mikäli jo hakeutumisvaiheessa tiedät, ettet pääse ensimmäiselle lähijaksolle, sinun tulee hakeutua ryhmään, jonka aloituspäivämäärät sopivat sinulle.

22. Miksi ensimmäisillä lähiopiskelupäivillä on tärkeää olla läsnä?

Vastaus: Ensimmäisillä lähiopiskelupäivillä osallistujille selvitetään koulutusohjelman tavoitteet, vaatimukset ja suorittaminen. Päivien aikana perehdytään näyttötutkintojärjestelmän periaatteisiin sekä tutustutaan verkko-oppimisympäristöön ja mahdollisiin muihin työskentelyvälineisiin, joita osallistujat tarvitsevat koulutuksen suorittamiseksi.

Ensimmäisillä lähipäivillä osallistujat myös tutustuvat toisiinsa ja ryhmäytyvät. Lisäksi osallistujat käynnistävät oman henkilökohtaistamisen prosessin, jossa mm. suunnitellaan tavoiteaikatauluja.

23. Onko koulutuksessa läsnäolopakko?

Vastaus: Läsnäolopakkoa ei ole ensimmäisiä lähipäiviä lukuun ottamatta. Kuitenkin kaikille koulutuksen lähiopetuspäiville osallistuminen on suositeltavaa yhteisen ymmärryksen luomiseksi ja asiantuntijuuden jakamiseksi. Mikäli et pääse osallistumaan johonkin koulutuksen lähijaksoista, ilmoita siitä kouluttajalle ja sovi hänen kanssaan, miten otat haltuun lähijaksolla käsitellyt asiat.

24. Tarvitsenko opiskelun ajaksi itselleni mentorin?

Vastaus: Mentori ei ole pakollinen, mutta mikäli sinulla on vain vähän kokemusta näyttötutkintojen parissa toimimisesta, on mentori ehdottoman tärkeä apu. Mentorina voi toimia esimerkiksi kokenut näyttötutkintomestari, joka ohjaa ja tukee sinua koulutusprosessin aikana.

25. Voinko kytkeä opiskelun työtehtäviini?

Vastaus: Kyllä voit! Koulutusohjelma perustuu siihen, että kytket opinnot omiin työtehtäviisi ja oman alasi näyttötutkintojen järjestämiseen.

26. Koulutuksen laajuus on 25 op, sisältääkö koulutus etätyöskentelyä? Minkä verran?

Vastaus: Koulutus sisältää merkittävän määrän ohjattua etätyöskentelyä. Koulutuksen laajuus on 25 opintopistettä.  Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Lähiopiskelun määrä vaihtelee 5 - 9 päivään, joten etäopiskeluun tulee varata riittävästi aikaa.

27. Miten koulutus suoritetaan? Onko paljon luettavaa ja tenttejä?

Vastaus: Näyttötutkintojärjestelmään liittyy paljon määräyksiä ja ohjeita, joihin opiskelijan tulee perehtyä. Koulutukseen sisältyy myös muuta materiaalia. Aineistoon perehtymisellä hankittu osaaminen osoitetaan koulutusohjelman osien mukaisesti työtehtävissä. Koulutuksessa ei ole perinteisiä tenttejä.

28. Millä perusteella osallistujat valitaan koulutukseen?

Vastaus: Valitsemme osallistujat kohderyhmään kuuluvista hakijoista. Otamme valinnassa huomioon myös ammatillisen peruskoulutuksen puolelta hakeutuvat  opettajat ja työelämän arvioijat, jotka haluavat valmistautua reformin jälkeiseen ammatilliseen koulutukseen. Valitsemme ensisijaisesti niitä, joilla on jo kokemusta näyttötutkintojen parissa toimimisesta. Tasaveroisten hakijoiden kohdalla valintakriteerinä on ilmoittautumisjärjestys.

Siirry näyttötutkinto-osaamisen sivuille

Kysymys NTM-koulutuksesta

Lähetä kysymyksesi meille lomakkeella. Vastaamme kolmen arkipäivän sisällä.