jamk.fi

Itsensä johtaminen on tämän päivän keskeinen työelämän osaamisvaatimus. Työn murroksen vuoksi työelämässä vaaditaan tavoitteellisuutta, itseohjautuvuutta, muutoskyvykkyyttä ja hyvää oman työn hallintaa. Esimies- ja johtotehtävissä toimiville itsensä johtaminen on ehdottoman keskeinen kompetenssi, sillä he toimivat esimerkkeinä ja ohjaavat alaistensa kehittymistä. 

Ilmoittaudu

Valmennusohjelman hyödyt

Kun hyödynnät Itsensä HUIPPUjohtajksi valmennuksen työkaluja ja toteutat kehittämistoimia valmentajan tuella, olet entistä vahvempi osaaja työmarkkinoilla, pätevämpi esimies sekä itsesi johtaja.

 1. Kykenet asettamaan selkeitä tavoitteita esimiestyöhön ja esimiehenä kehittymiseen ja motivoitumaan niiden saavuttamisesta.
 2. Parannat itsetuntemustasi ja vahvistat itsetuntoasi. Tämä heijastuu hyvänä johtamisena henkilöstölle.
 3. Pystyt kehittämään fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja ammatillista hyvinvointiasi. Tämä on pohjana tulokselliselle esimiestyölle.
 4. Kohennat ajankäyttöäsi, stressinhallintaasi ja muutosvalmiuttasi. Tämä heijastuu hallittuna ja esimerkillisenä johtamisena työyhteisöön.
 5. Kehityt tunteittesi hallinnassa ja vuorovaikutustyylissäsi. Tämä vahvistaa esimiesroolin hallintaa.

Kiitos maailman parhaasta, mind blowing -kurssista so far!

-opiskelijapalaute syksyltä 2017-

2
yksilösessiota

Henkilökohtaisessa valmennuksessa kartoitetaan nykytilanne ja tunnistetaan kehittymiskohteet.

2
ryhmävalmennusta

Valmentajan tuella jaamme 3-4 henkilön ryhmissä kokemuksia ja hyviä käytäntöjä.

3
workshopia

Workshopeissa käsitellään itsensä johtamisen keskeisiä teemoja.

Workshopien teemat

Workshop 1

 • tavoitteet ja motivaatio - vahva ote tulevaisuuteen
 • itsetuntemus - vahvuuksilla tuloksiin
 • hyvä itsetunto - palvelevaa johtamista

Workshop 2

 • mielen ja kehon hyvinvointi - jaksamista esimiestyössä
 • ajankäyttö ja stressi - hallitulla otteella työhön

Workshop 3

 • tunneäly ja tunteiden hallinta -  arjen voimavara
 • muutosvalmius - joustoa arkeen
 • henkilökohtainen viestintä ja vuorovaikutus - persoonallista johtamista

Mitä itsensä johtaminen tarkoittaa? Miten esimiestyössä näkyy, jos esimiehellä on itsensä johtamisen taidot? Entä mistä valmennuksessa on kyse. Maija kertoo asiasta videolla.

Voit katsoa videon myös täältä »

Lisätietoja

Valmentajana toimii lehtori, KTM Maija Haaranen JAMKin liiketoimintayksiköstä. Hän toimii kouluttajana, yritysvalmentajana, työnhaku- ja uravalmentajana sekä some- ja LinkedIn -asiantuntijana ja HR-kärkiopintojen vastuuopettajana. Maija Haaranen on opettanut Itsensä johtamista JAMKissa vuodesta 2009 lähtien lähi- ja verkkokurssina sekä MOOC-kurssina, ja opiskelijoiden palaute on ollut poikkeuksellisen kiittävää.

Tutustu Maijan kotisivuihin