Matti Koskela | Liiketalouden koulutusohjelma

Myyntiuran mukanaan tempaisema

Matti Koskela

"Myynnin osaaja -opintokokonaisuus johdatteli Canonille. "

Matti Koskela, 30 v, aloitti liiketalouden opiskelun JAMKissa vuonna 2006. Matti suuntautui ammattiopinnoissaan myynnin osaajan kokonaisuuteen ja pääsi harjoitteluun Canonille. Matti jäi kesätöihin samaan paikkaan, ja syksyllä työ vaihtuikin jo kokopäiväiseksi. Joustava työnantaja mahdollisti opintojen teon osittain työajalla, joten Matti kerrytti jo opintojen aikana yhteensä kolme vuotta työkokemusta yhteyspäällikkönä b2b –myynnin parissa.

JAMKin laaja opetustarjonta ja laadukas opetus saavat Matilta kiitosta, mutta koska työn ja opiskelun yhteensovittaminen oli aika ajoin itselle haastavaa, tuntuu Matti jälkeenpäin kannustavan opintoihin ja opiskelijaelämään keskittymistä: "Työelämään siirtyminen jo varhaisessa vaiheessa oli kuitenkin arvokas kokemus, joka avasi uusia ovia urallani etenemiseen."

Monien joukosta metsäteollisuuteen

Matti työskentelee tällä hetkellä UPM Metsällä Kuopiossa. Siirtyminen metsäalan suuryrityksen trainee-ohjelmaan kävi pitkän ja vaativan hakuprosessin kautta keväällä 2011. Ensimmäisenä Matti selvitti tiensä persoonallisuus- ja kykytesteihin, joiden jälkeen noin 50 henkilöä valittiin henkilökohtaiseen haastatteluun. Juhannusviikolla 2011 käydyn haastattelun jälkeen soitto valituksi tulemisesta noin 700 hakijan joukosta tuli. Trainee-ohjelmassa koulutetaan asiantuntijoita sekä puunhankinnan että metsäliiketoiminnan tulevaisuuden tarpeisiin. Ohjelmaan valitut kiertävät 1,5 vuoden ajan eri tehtävissä ennen lopullista sijoittumistaan konsernin tehtäviin.

Trainee-ohjelman kautta Matti uskoo saavansa kattavan kokonaiskuvan kentän eri tehtävistä ja toiminnoista: "Tämä antaa hyvät valmiudet työllistyä ja kehittää omaa osaamista monipuolisiin tehtäviin." Työssä oppimisen ohella myös Matin opiskelu on jatkunut: tekniikan erikoisammattitutkinto tulee suoritetuksi osana ohjelmaa.

Ei mopolla moottoritielle

Matti suhtautuu tulevaisuuden urakehitykseen rauhallisin mielin pilke silmäkulmassa: "Ei mopolla moottoritielle." Matin tavoitteena on edetä organisaation sisällä omien kykyjen mukaan kehittäen samalla omia vahvuuksia haastavan ja mielenkiintoisen työn parissa. Myös jatkokoulutusmahdollisuus ylemmällä amk-tutkinnolla kummittelee jo mielessä.

Opiskele tradenomiksi Hae 18.3. - 1.4.2020 Lue lisää
Takaisin