jamk.fi

Jos olet menettänyt opiskeluoikeutesi joko opinto-oikeusajan päättymisen, ilmoittautumisen laiminlyönnin tai ammattikorkeakoulusta eroamisen vuoksi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tai muussa ammattikorkeakoulussa, voit hakea erillistä opiskeluoikeutta kesken jääneiden opintojesi loppuunsaattamiseksi osallistumatta yhteishakuun. Lakkautettuihin tai lakkautettaviin koulutusohjelmiin ei yleensä myönnetä erillistä opiskeluoikeutta.

Erillistä opiskeluoikeutta haettaessa AMK-opintoja voi olla suorittamatta enintään 60 opintopistettä. YAMK-tutkinnossa opintopisterajoitusta ei ole. Eduksi katsotaan, mikäli hakija on suorittanut tutkintoonsa kuuluvia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa keskenjääneiden amk-opintojensa jälkeen.

Erillinen opiskeluoikeus myönnetään enintään kahdeksi lukukaudeksi, joiden aikana tutkinto on suoritettava. Poissaolo-oikeutta ei ole eikä harkinnanvaraista jatkoaikaa myönnetä.

Erillisessä opiskeluoikeudessa on jatkuva haku, erityisiä hakuaikoja ei ole. Myönteisen päätöksen jälkeen opinnot alkavat aina lukukauden alusta. 

Koulutuspäällikkö ja opiskelijapalvelujen päällikkö tekevät päätöksen opinto-oikeuden myöntämisestä/ hylkäämisestä.

Hakemuksen palauttamisen jälkeen hakija käy koulutuspäällikön kanssa aina HOPS-keskustelun, jossa arvioidaan aiemmin suoritettujen opintojen ajantasaisuus ja tehdään suunnitelma opintojen loppuun viemiseksi. Ennen hakemuksen jättämistä hakija voi olla yhteydessä tutkinto-ohjelman koulutuspäällikköön/-vastaavaan, mikäli haluaa arviota puuttuvista opinnoista tai neuvoja avoimen ammattikorkeakoulun opintomahdollisuuksista.

Erillisen opiskeluoikeuden hakemuksen voi pyytää Hakijapalveluista sähköpostitse hakijapalvelut@jamk.fi. Hakemuksen liitteiksi vaaditaan erotodistus, opintosuoritusote ja vapaamuotoiset perustelut sekä kuitti 50 € käsittelymaksusta (valtioneuvoston asetukseen perustuva maksu).

Lisätietoja

Lisätietoja voit kysyä myös sähköpostilla hakijapalvelut(a)jamk.fi.

Veander Mira

Hakuneuvoja, Admission Advisor
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358405262681

Pirkola Soile

Hakuneuvoja, Admission Advisor
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358 40 583 2786